הרשמה ל-MD (שימו לב: 4 שנתי נפתח שוב למילואימניקים ל-8-10.4.24, לשש שנתי הוארך עד 10.4.24, לתלת שנתי תשפ"ו רישום בין 1.5-30.6.2024)

רוצים להרשם? נשמח לעזור. אבל קודם, תקראו על התהליך כאן:סטודנטים

הרשמה לתארים מתקדמים

הרשמה לתוכנית ה-6 שנתית (הוארך ל-10.4.24 לשנה"ל תשפ"ה. אין שינוי בתאריך המיונים.)

הרשמה לתוכנית ה-4 שנתית  (נסגרה לשנה"ל תשפ"ה אבל נפתח למילואימניקים בלבד ששרתו 20-28.24 בתאריכי 8-10.24)

הרשמה לתוכנית ה-3 שנתית (רישום לשנה"ל תשפ"ו יתקיים בין התאריכים 1.5.2024-30.6.2024)

 

תאריך עדכון אחרון : 07/04/2024