הנהלת הפקולטה

 

דיקן

משנה לדיקן

סגן דיקן

ראש מינהל הפקולטה

ועדת תארים מתקדמים, מדעי הרפואה, חבר\ת ההנהלה