הנהלת הפקולטה

 

פרופ' קרל סקורצקי, דיקן.

פרופ' עופר אמיר, משנה לדיקן ללימודי המשך והתמחויות, ראש תכנית"כוכבי הצפון" למתמחים.

פרופ' ז'אן סוסטיאל, משנה לדיקן לקידום אקדמי.

פרופ' חיים פוטרמן, משנה לדיקן למחקר ומנהל מכון המחקר במרכז הרפואי לגליל.

פרופ' אריק שינוול, משנה לדיקן לחינוך רפואי.

פרופ' דניאל גליקמן, סגן דיקן ללימודים קדם קלינים.

פרופ' ג'וני יונס, סגן הדיקן ללימודים קליניים.

ד"ר לילך מלצקי, סגן דיקן להוראה בקהילה.

פרופ' ציפורה פליק - זכאי, סגן דיקן למחקר רפואי.

פרופ' מיטל גל-תנעמי, יו"ר ועדת תארים מתקדמים, זיהוי מעכבים חדשים כנגד נגיף הפטטיס C, פיתוח חיסון כנגד הנגיף והבנת התגובה החיסונית נגדו.

מר נועם דוד רשלבך, ראש מינהל הפקולטה.