סיוע נפשי


סטודנט/ית יקר/ה,


תקופת השנים שבה הסטודנט/ית שוהה באוניברסיטה הינה תקופה שעשויה להיות תקופה משמעותית בעיצוב חייו. תקופה הנושאת בחובה הזדמנות לצמיחה ושינוי מחד גיסא, ופוטנציאל לקשיים מאידך גיסא.
בתקופה זו, הסטודנט/ית מתמודד/ת עם התרחבות עצמאותו, ניתוקו מבית הוריו והיכרויות חדשות וחשובות שייתכן שיהיו הבסיס ליחסיו הבינאישיים במשך כל חייו.

באותה עת, הסטודנט מגדיר בתקופה זו את זהותו ומקומו בעולם הסובב אותו בתחום הרגשי והאינטלקטואלי במכלול רחב של החלטות, על מטרותיו ועל דרכו המקצועית בחיים. לא ייפלא שתקופה זו עמוסה בחוויות, מתחים והתלבטויות העלולים לעורר קשיים שעלולים להפריע לשגרת היומיום ולתפקוד בלימודים, אך גם פוטנציאל להתפתחות וצמיחה.

הפקולטה לרפואה בצפת ערוכה לקבלת פניות הסטודנטים לעזרה במצבי לחץ שונים. השרות הניתן ע״י עמותת ״עמך״ מספק ייעוץ פסיכולוגי במכלול רחב של נושאים. וזאת על מנת שתקופת הלימוד באוניברסיטה תהיה תקופה של סיפוק וגדילה.

כל הרשומ/ה כסטודנט זכאי/ת לשרות זה כל עוד הוא לומד/ת בפקולטה לרפואה. הסטודנטים יכולים לפנות לשירות בתנאים של סודיות מוחלטת. כאשר הסטודנט/ית משתתפ/ת בתשלום סמלי.

הסיוע ניתן ברחבי הצפון וגם בצפת.                                                                                         

בצפת, השירות ממוקם בבניין משרדים הנמצא מול הכניסה לפקולטה, עליו שלו "בית המורה", קומה מס' 1
לתיאום פגישה, ניתן ליצור קשר: 04-8375649.

בנפשנו