מדיניות הבטיחות והבריאות התעסוקתית

הפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי של אוניברסיטת בר-אילן  חרטה על דגלה שפעילויותיה בתחומי העיסוק שלה יתקיימו במקצוענות גבוהה ובאיכות, והיא תשאף למצוינות בכל תחומי עיסוקה תוך שמירת על בטיחות ובריאות הסטודנטים וסטודנטיות, הסגל האקדמי והמנהלי, החוקרים חוקרות וכלל העובדים ןעןבדות.

האיכות, הבטיחות, הבריאות התעסוקתית ואיכות הסביבה הם ערכים מרכזים ובלתי נפרדים מהניהול השוטף של הפקולטה לרפואה.

הפקולטה לרפואה מאמינה שיישום מדיניות זו, בדרך של שיפור מתמשך בכל התחומים, יעלה את ערך הפקולטה ויתרום להגדלת לשביעות רצונם של הסטודנטים, הסגל האקדמי, החוקרים והעובדים תוך יצירת סביבת עבודה נעימה ובטוחה לכל העובדים, הספקים, הקבלנים ותוך מניעת נזק לבריאות החוקרים, העובדים, הסטודנטים ולסביבה.

עמידה ביעדים אלו תבוצע על פי העקרונות הבאים:

  1. שיפור מתמיד לאפקטיביות מערכת ניהול הבטיחות, בריאות תעסוקתית באמצעות יצירת מודעות גבוהה בקרב כלל עובדי הפקולטה לרפואה בגליל והסטודנטים ע"י ביצוע הדרכות, שיפור תהליכים, מדדים ומשוב בכל ערוצי הפעילות.
  2. נקיטת יוזמות לבדיקת היבטים שונים של מערכת הבטיחות, והבריאות התעסוקתית.
  3. קביעת תהליכי זיהוי, הערכה ובקרת סיכונים של מערכת הבטיחות והבריאות התעסוקתית.
  4. קביעת יעדים ברי מדידה לבדיקת אפקטיביות מערכת הבטיחות והבריאות התעסוקתית.
  5. עמידה בדרישות על פי דין ודרישות אחרות בתחום הבטיחות, בריאות תעסוקתית ואיכות הסביבה.

מצוינות ואמינות הינם מערכי היסוד באסטרטגיה ורוח הפקולטה לרפואה. על מנת להשיגם תפעיל הפקולטה לרפואה תהליכים מבוקרים, עובדים מיומנים, שיטות וכלים מדעיים ותיישם טכנולוגיה מתקדמת. הפקולטה לרפואה ועובדיה כאחד מחויבים לחתירה למצוינות בתחום הניהול, במישור המקצועי ובמישור יחסי העבודה.

הפקולטה לרפואה תקבע סמכויות ותחומי אחריות ברורים בתחומי הבטיחות והבריאות התעסוקתית תוך הקצאת המשאבים הדרושים לשם כך.