זכויות יוצרים ושימוש הוגן

השימוש במקורות הספריה מחייב את המשתמשים לכבד את ההסכמי האוניברסיטאות עם המו"לים ומלמ"ד.(המרכז לשירותי מידע דיגיטליים)

להלן מידע אודות חוק זכויות יוצרים והסכם שימוש הוגן.