זכויות יוצרים ושימוש הוגן

שלחו לחבר

השימוש במקורות הספריה מחייב את המשתמשים לכבד את ההסכמי האוניברסיטאות עם המו"לים ומלמ"ד.(המרכז לשירותי מידע דיגיטליים)

להלן מידע אודות חוק זכויות יוצרים והסכם שימוש הוגן.

תאריך עדכון אחרון : 09/02/2015