תארים מתקדמים

 

תארים מתקדמים במדעי הרפואה

 תארים מתקדמים (תואר שני ותואר שלישי) במדעי הרפואה

הלימודים מתקיימים בפקולטה לרפואה בגליל הממוקמת בצפת. עבודת המחקר תעשה במעבדות המחקר בפקולטה או במעבדות המחקר בבתי החולים המסונפים לפקולטה לרפואה.

תכנית הלימודים לתארים מתקדמים מורכבת מעבודת מחקר וקורסים שהתלמיד חייב לשמוע. נושא המחקר של כל תלמיד יקבע בהתייעצות עם המנחה. הקו המנחה בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן הוא מחקר תרגומי  - Translational research

אלו כיווני המחקר הקיימים בפקולטה:

*ביוכימיה  *חקר הסרטן  *ביואנרגטיקה  *מטבוליזם  *פרמקולוגיה  *מיקרוביולוגיה רפואית  *וירולוגיה  *גנטיקה *ביולוגיה חישובית (ביואינפורמטיקה)  *נוירוביולוגיה  *אנטומיה  *מורפולגיה  *ביולוגיה התפתחותית  *אימונולוגיה * מיקרוביולוגיה *ביולוגיה מבנית *ביולוגיה של התא  *בריאות הציבור  *אתיקה רפואית *סוציולוגיה ואנתרופולוגיה רפואית *מדעי ההתנהגות *מדעי המח *אפידמיולוגיה

 

בבירורים בנושאים הקשורים ללימודים לתארים מתקדמים בפקולטה ניתן לפנות לגב' הדס חסידים, מרכזת תארים מתקדמים במייל:

med.tm@biu.ac.il

או בטלפון 072-2644947

 

פירוט נושאי המחקר  ושמות החוקרים מופיעים באתר האינטרנט של הפקולטה לרפואה, בהקלדה על שמות החוקרים מהסגל המחקרי.