קישורים שימושיים

קישורים מהירים                                               

 לאתר ספריות בר-אילן 

 לכלי גילוי PRIMO קטלוג ספריות בר-אילן המקוון

 למערכת BrowZine מערכת לאיתור כתבי עת ומאמרים

  לאיתור שאלונים וכלי מחקר                                         

 לחוק זכויות החולה 1996

 הנחיות קליניות של ההסתדרות הרפואית בארץ

 מחקרים קליניים הנערכים בארץ(משרד הבריאות)

 לסרטוני ניתוחים -"שקט מנתחים"

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 Pharmacology (מידע ותרגול בפרמקולוגיה)

 EDS-Ebsco Dicovery Service

מילונים רפואיים

 Acronym Finder

 Medline Plus Medical Mictionaries - National library of medicine

 Whonamedit - Dictionary of Medical Eponyms

 תרגומון ערבי-אנגלי לביטויים רפואיים