מלגות

הסטודנטים לתארים מתקדמים זכאים למלגות קיום ודיור ולמלגת שכר לימוד בכפוף לתקנון הפקולטה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל    med.tm@biu.ac.il   או בטלפון: 072-2644934/47

מלגות נוספות חיצוניות יפורסמו במהלך שנת הלימודים וניתן יהיה להגיש בקשות ע"פ התנאים של הקרנות השונות ובהתאם לתקנון הפקולטה