תוכנית עבודות הגמר של גליליום

תוכנית עבודות הגמר של גליליום הינה תוכנית אזורית המיועדת לתלמידי ותלמידות כיתה יא מכל אזור הגליל המזרחי אשר מעונינים ומעוניינות לעשות עבודת גמר במדעים. במהלך התוכנית מבצעים התלמידים מחקר מדעי בליווי של חוקר או חוקרת ביחד עם מנחה או מנחת כתיבה שמלווה את הכתיבה האקדמית שלהם.

העבודות מוגשות למשרד החינוך ומזכות את התלמידים ב 5 יח' בגרות.גליליום

תחומי העבודות הן מגוונים מאוד, מכלל עולמות התוכן של החוקרים במכוני המחקר במרחב: רפואה, חקלאות, ביולוגיה, ביוטכנולוגיה, כימיה, פיזיקה, ועוד.

בתוכנית משתתפים בתי ספר מכל מרחב אשכול גליל מזרחי והעבודות נעשות במכוני המחקר במרחב - הפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי וגם מיגל, מכון שמיר, מכון לחקר ימים ואגמים, בתי החולים העמק, פוריה, זיו, ומכללת תל חי.

התוכנית קיימת כבר משנת 2015 כתוכנית אזורית, ואירוע השיא הוא כנס עבודות הגמר של גליליום המתרחש כל שנה בחודש מרץ, במסגרתו התלמידים מציגים את תוצאות מחקריהם. עבודות גמר שנעשו במסגרת התוכנית הן מגוונות וכללו לדוגמא:

  • "זיהוי אזורים על פני חלבונים ויראליים המדכאים או מגבירים תגובה חיסונית".
  • "השפעת חיידקי עיכול של מעלי גירה שונים על קצב נביטת זרעי השיזף (Ziziphus spina -christi)".
  • "אפיון מבנה המוליך חשמלי הנבדק על בסיס מדידת מהירות סחיפת האלקטרונים בתוכו".