סילבוסים - קלרקשיפ

 קורס תכנית תלת שנתית

 קורס תכנית ארבע שנתית

פנימית 81-088

פנימית 81-352

נוירולוגיה 81-089

נוירולוגיה 81-353

המטולוגיה 81-092

המטולוגיה 81-354

קרדיולוגיה 81-090

קרדיולוגיה 81-355

אונקולוגיה 81-093

אונקולוגיה 81-356

גריאטריה 81-094 גריאטריה 81-357 

נפרולוגיה 81-091

נפרולוגיה 81-358

גסטרואנטרולוגיה 81-103

גסטרואנטרולוגיה 81-359

ילדים 81-095

ילדים 81-361

ניאונטולוגיה 81-096

ניאונטולוגיה 81-362

גניקולוגיה 81-099

גניקולוגיה 81-363

כירורגיה 81-097

כירורגיה 81-364

פסיכיאטריה 81-098

פסיכיאטריה 81-365

אא"ג 81-110

אא"ג 81-366

עיניים 81-108

עיניים 81-367

אורתופדיה 81-109

אורתופדיה 81-369

מלר"ד 81-115

מלר"ד 81-370

הרדמה 81-100

הרדמה 81-372

טיפול נמרץ 81-114

טיפול נמרץ 81-373

משפחה 81-111

משפחה 81-374

אורולוגיה 81-107

אורולוגיה 81-376

גניקולוגיה בקהילה 81-117

גניקולוגיה בקהילה 81-377

ילדים בקהילה 81-123

ילדים בקהילה 81-381

אנדו' וסכרת 81-121

אנדו' וסכרת 81-383

דימות 81-116

דימות 81-384

פלסטיקה 81-122

פלסטיקה 81-385

רפואה מונעת 81-387  

כירורגית לב חזה 81-128

כירורגית לב חזה 81-388

פנימית ב' 81-104

פנימית ב' 81-389

סבב ילדים שנה בכירה 81130 סבב ילדים שנה בכירה 81391

אתגר פנימית 81-401-01

אתגר שנה זוטרה 81-404-02

אתגר פנימית 81-401-02

אתגר שנה זוטרה 81-404-01

גנטיקה 81-105