חזון הפקולטה

חזון הפקולטה

ייעוד הפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי להכשיר רופאות/ים וחוקרות/ים מובילות/ים בתחומן/ם ולבצע מחקר משמעותי, בדגש על תרומה לבריאות האדם, רב-תרבותיות ושילוב אוכלוסיות מגוונות, יצירת תחושת מחויבות לקידום הבריאות בקהילה, במערכת הבריאות הציבורית בישראל בכלל ובגליל בפרט, בשילוב פיתוח מנהיגות מדעית ורפואית, כאמצעי לקדם את הידע והבריאות האנושית.

עובדות/י הפקולטה, סטודנטיות/ים, חברות/י הסגל ובוגרות/י הפקולטה תהינה/יהיו מקצועיות/ים, אנושיות/ים, מצניעות/י לכת, ישרות/ים, רגישות/ים לעוולות וללא משוא פנים, מחויבות/ים להתנהגות אישית למופת, בעלות/י כישורי תקשורת מעולים, שותפות/ים פעילות/ים בחיים האקדמיים, תורמות/ים לקהילה, ותפעלנה/יפעלו בהתאם לכללי האתיקה, ללא דופי. סגל הפקולטה תהינה/יהיו סקרניות/ם, מובילות/ים בתחומן/ם, מסורות/ים לסטודנטיות/ים, תורמות/ים לניהול הפקולטה, לקהילה הרפואית-מדעית ולחברה, מורות/ים יצירתיות/ים בעלות/י ידע עדכני לחינוך דור העתיד.

ערכים מרכזיים הגלומים בחזון

1. מצוינות ומקצוענות. הפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי דבקה ברוח החדשנות והיוזמה ומחויבת ליצירה וטיפוח של סביבה המעודדת למידה וגילוי, מצוינות בהוראה ושימוש בשיטות לימוד חדשניות. רופאות/ים בוגרות/י הפקולטה תהינה/יהיו בעלות/י רוח יצירתית וחוקרת שתאפשר להן/ם להציע טיפול רפואי מצוין ברוח הרפואה מבוססת-העובדות (evidence-based medicine), והוראה מעוררת השראה לדורות הבאים של הסטודנטיות/ים, הסטז'ריות/ים והמתמחות/ים. חוקרות/ים בוגרות/י הפקולטה תהינה/יהיו חוקרות/ים פורצות/י דרך ומצויינות/ים, בעלות/י חזון וחשיבה יצירתית. כחלק מרוח המצוינות של כל בוגרות/י הפקולטה, מושם דגש על לימוד עצמי מתמיד לצורך השתפרות מתמדת. בוגרות/י הפקולטה, רופאות/ים וחוקרות/ים, תהינה/יהיו מקצועניות/ים, תעבודנה/יעבדו בסטנדרטים הגבוהים ביותר הכוללים דיוק, אמינות, שיתוף פעולה, הפקת לקחים, ולימוד מתמיד. ברוח התפילה לרופא-הרמב"ם: "תן בליבי לשמוע בקול חכמים אמתיים בני אומנותי החפצים ללמדני בינה".

2. הומניזם ברפואה. מתן מענה לסבל מטופלות/ים ושיפור איכות חייהן/ם יהווה נר לרגלי הפקולטה, לבוגרות ולבוגרים. כל זאת על יסוד הדגשת חשיבות הענקת טיפול המושתת על חמלה, כיבוד כבוד האדם והאוטונומיה של מטופלות/ים, המתחשב בהקשרים החברתיים, תרבותיים ורגשיים שבהם מצויות/ים המטופלות/ים ובני משפחותיהם. מחויבות לערך זה שואבת את השראתה העמוקה מפסוק אחר בתפילה לרופא-הרמב"ם הקושר בין אהבת המקצוע לאהבת הבריות: "תן בליבי האהבה לאומנותי ולבריותיך".

3. אחריות חברתית וסביבתית ומנהיגות. בוגרות ובוגרי הפקולטה יבינו את תפקידן/ם החשוב כרופאות/ים בקידום הבריאות ובמיוחד במטופלות/ים מאוכלוסיות מוחלשות ו/או כאלה עם נגישות מוגבלת לשרותי בריאות בסיסיים. כל זאת על-ידי חתירה להוגנות בבריאות וצדק חברתי והתייחסות להיבטים התנהגותיים, חברתיים וסביבתיים המשפיעים על הבריאות. בוגרות ובוגרי הפקולטה ידעו לזהות גורמים אלו ולפעול למען קידום בריאות האוכלוסייה, יפעלו להטמעת ערכי הפקולטה במוסדות בהם יעבדו בעתיד, ובמידת האפשר, לקחת חלק פעיל בהנהגת אירגונים המשפעים על עיצוב המדע והרפואה בארץ ובעולם.

4. קידום הגליל. מיקומה של הפקולטה לרפואה, מחייב אותה לשאוף לחולל שינוי מהפכני בגליל, בדגש על איכות שרותי הבריאות המוענקים לתושבות/י הגליל כחלק מערכי קידום הבריאות והשוויון החברתי ולקידומה של מדינת ישראל. הפקולטה תפעל לשיפור מתמיד באיכות שרותי הרפואה בבתי החולים המסונפים ובקהילה המקומית, לחקר היבטי בריאות וחולי באוכלוסיות המתגוררות בגליל, תקדם באופן פעיל רפואה מונעת, קידום הבריאות ואיכות הסביבה במרחבי הגליל.
הפקולטה תשאף שעובדות/י הפקולטה, סטודנטיות/ים, חברות/י הסגל ובוגרות/יה תגורנה/יגורו בגליל ותפעל ליצירת זיקה בין הסטודנטיות/ים והגליל במהלך הלימודים שתוביל אותן/ם להשתקע באזור בתום הלימודים. חברות/י הפקולטה תהינה/יהוו חלק אינטגרלי מחיי הקהילה, יתרמו לכלכלה ותהינה/יהיו מעורבות/ים בחינוך למדעים.

5. קידום הוגנות מגדרית ורב-תרבותיות ושילוב אוכלוסיות מגוונות. על בסיס העקרון של שוויון, צדק חברתי ושאיפה למצוינות אקדמית, הפקולטה תפעל לקידום שיוויוני של כל קבוצות האוכלוסייה, ותמנע אפליה בכל סוג שהוא על בסיס מגדרי, לאומי או דתי. הפקולטה תפעל לתיקון עיוותים מגדריים היסטוריים בתפקידים ניהולים, הרכב ועדות, הסגל האקדמי והמנהלי. במסגרת העידוד למצויינות, הפקולטה תתן דגש מיוחד להסרת חסמים מגדריים ומגזריים שעשויים להשפיע על מיצוי היכולת האישית של סטודנט/ית או חבר/ת סגל להגיע להצטיינות בלימודים, במחקר, בשירות ובהוראה בהיותו/ה בפקולטה, ובהמשך החיים המקצועיים. הפקולטה שואפת להיות המובילה בארץ בשוויון מגדרי ורב-תרבותי.