עבודת גמר

 

1. ראו להלן הנחיות לכתיבת הצעה לעבודת גמר  - עדכון אחרון 10/2021

2. ראו להלן הנחיות להגשת עבודת גמר.- עדכון אחרון 01/2021

3. ראו להלן קריטריונים להגשת בקשה לקבלת פטור מכתיבת עבודת גמר- עדכון אחרון 01/2021

4. הצעות עבודות גמר לדוגמא 

5.עבודות גמר לדוגמא

6. פרסומים על בסיס עבודות גמר

7. ראו להלן רשימת נושאים למחקר - נכון לתאריך 12/2019:

פקולטה

המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה

המרכז הרפואי לגליל

המרכז הרפואי זיו

בית החולים האנגלי בנצרת

בית החולים הצרפתי בנצרת

קהילה

רפואה בצה"ל

הצעה לעבודת גמר בהנחיית ד"ר פישר מנחם (19.04.21)

 

בהצלחה לכולם!