עבודת גמר - שנה"ל תשפ"ד

 

1. ראו להלן הנחיות לכתיבת הצעה לעבודת גמר 

2. ראו להלן הנחיות להגשת עבודת גמר

3. ראו להלן קריטריונים להגשת בקשה לקבלת פטור מכתיבת עבודת גמר

4. הצעות עבודות גמר לדוגמא 

5. עבודות גמר לדוגמא

6. פרסומים על בסיס עבודות גמר

7. להלן רשימת נושאים למחקר:

פקולטה, בית החולים האנגלי בנצרת, המרכז הרפואי לבריאות הנפש - מזור

מרכז רפואי צפון ע"ש ברוך פדה, פוריה

המרכז הרפואי לגליל

המרכז הרפואי זיו

 

בהצלחה!