עבודות גמר- סטודנטים לרפואה

בספריה נמצאים עותקים של עבודות הגמר של סטודנטים לרפואה מן התוכנית התלת שנתית והארבע שנתית.

העבודות ניתנות לעיון בספריה (לא ניתן להשאילן). אין עותק אלקטרוני זמין שלהן.

מידע אודות נושא העבודה, שם הסטודנט ושם המרצה ניתן למצוא כאן.