מחקר בפקולטה לרפואה

לרשימת סגל המחקרי לחץ כאן.

על פי התפיסה החדשנית, שמיושמת בבתי ספר לרפואה מהמתקדמים בעולם, הוקם בפקולטה לרפואה מכון מחקר, שבו מרכזי מחקר המשותפים לחוקרים במדעי הבסיס (הלימודים הקדם- קליניים ברפואה) ולקלינאים.

הקו המנחה הוא מחקר תרגומי Translational research – ראיית המשמעות הקלינית של המחקר הבסיסי וכן הכוונת נושאי המחקר לצרכים הקליניים שיתעוררו בבתי החולים ובמרפאות.

בפקולטה בצפת הוקמו מעבדות מחקר משוכללות שמנוהלות על ידי מדענים, שחזרו מהמעבדות היוקרתיות בעולם, ומקיימים כאן מחקר רפואי מתקדם. בין חוקרים אלה, קיים שיתוף פעולה הדוק לבין החוקרים הקלינאים בבתי החולים בגליל, שבהם גם יוקמו אגפים חדשים המיועדים למעבדות מחקר.

 

תארים מתקדמים במדעי הרפואה והבריאות (תואר שני -MSc, תואר שלישי- PhD)
תכנית הלימודים לתארים מתקדמים מורכבת מעבודת מחקר וקורסים. נושא המחקר של כל תלמיד יקבע בהתייעצות עם המנחה. עבודת המחקר תיעשה במעבדות המחקר בפקולטה לרפואה בגליל הממוקמת בצפת או במעבדות המחקר בבתי החולים המסונפים בגליל. לפרטים, כאן.