מסלול ארבע שנתי

למי מיועד המסלול?MD students

לבני 18 לפחות (נולדו עד 31.12.06 ) אזרחי ישראל, כולל מועמדים בעלי דרכון זר, במעמד של תושב, בעלי הנתונים הבאים:

בעלי תואר ראשון ממוסדות מוכרים להשכלה גבוהה, המעניקים תואר זהה לתארים הניתנים באוניברסיטת בר-אילן ומי ששנה"ל תשפ"ד הינה שנת לימודיו האחרונה לתואר הראשון, ובלבד שהשלים בהצלחה את כל שבעת מקצועות הליבה כמפורט בהמשך.

בעלי תואר ראשון ממוסדות להשכלה גבוהה המוכר בארץ ובעולם, המעניקים תואר זהה לתארים הניתנים באוניברסיטת בר-אילן (B.Sc, B.A) שסיימו לימודיהם בציון ממוצע משוקלל של 80 לפחות.

בעלי תואר דו-חוגי חייבים לעמוד בממוצע 80 ומעלה בכל אחד מהחוגים שלמדו (אין ממוצע בין ציוני התארים).

מי ששנה"ל תשפ"ד הינה שנת לימודיו האחרונה לתואר ראשון, קבלתו תהיה על תנאי, עד לקבלת ציון גמר סופי של 80 לפחות, עד ל- 01.9.24.

למידע עבור מתעניינים בנושאי תנאי קבלה ניתן לפנות למייל: biu.medicine@biu.ac.il או בטלפון: 072-2644980 בימים ב'-ד', בין 10:00-12:00

לבדיקת עמידה בתנאי קורסי הליבה יש למלא את הטבלה הבאה ולשלוח לכתובת המייל biu.medicine@biu.ac.il מענה יינתן תוך 10 ימי עבודה.