אגודת הסטודנטים

שלחו לחבר


קישור לדף הפייסבוק של האגודה:      www.facebook.com/ASRAG

 

יו"ר אגודת הסטודנטים,לי אזולאי                         galil.medstudents@gmail.com
סיו"רית, רז גלובוס                                            clinic.asrag@gmail.com
רמ"ח רווחה וחברה, אסטלה פטפניאן                   community.asrag@gmail.com
דובר, שון דהן נשיא                                           pirsum.asrag@gmail.com
גזברית, מורן טחחטלבאום                                 gizbar.asrag@gmail.com
יו"ר ועד מנהל - גיא אביב ומירית נעמן
רכז מלגות - אלון שפירא
רכז פרוייקטים אקדמאים - דוד כרמון
רכזת חילופי סטודנטים - שירן מנור
רכזת בנק אקדמי - לירי יקיר

סיו"רית תארים מתקדמים, ליגת דאודי            graduate.asrag@gmail.com                   

 

אגודת הסטודנטים