אגודת הסטודנטים

קישור לדף הפייסבוק של האגודה:      www.facebook.com/ASRAG

התפקיד שם כתובת אימייל
יו"ר אגודת הסטודנטים  איזון דור  galil.medstudents@gmail.com
סגן יו"ר האגודה  יוריש ענבר  clinic.asrag@gmail.com
דוברת  אבו רביעה הנא  Dover.asrag@gmail.com 
יו"ר ועד מנהל  הדסה פרץ boardasrag@gmail.com
יו"ר ועדת ביקורת  רוזנצוויג בנימין vbikoret.asrag@gmail.com
גזברית שוראקי רינה   gizbar.asrag@gmail.com
רמ"ד תארים מתקדמים  נטליה סלייב   TM.asrag@gmail.com
רמ"ד אקדמיה  תמר סיביל לוי

Galil.thesis@gmail.com

 

רמ"ד תרבות ורווחה

עמית גבאי

 

tarbut1.asrag@gmail.com

נטע שורק
ליעד וינשטוק

 

בעלי תפקידים - אגודה