מידע וטפסים לתלמידי תואר שלישי

 

 

תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים

נהלי קבלה ולימודים בבית הספר ללימודים מתקדמים

קישור לחוברת פרטי מידע תשפ"א בית הספר ללימודים מתקדמים

קישור לטפסי בית הספר ללימודים מתקדמים תואר שלישי

 

טופס העוסק בנושא כללי:

* בקשה לשינויים לתואר שלישי

 

הנחיות וטפסים להגשת הצעת מחקר לתואר שלישי:

* הנחיות להגשת הצעת מחקר לתואר שלישי

* טופס - הצעת תוכנית לעבודת מחקר במסגרת הלימודים לקראת התואר השלישי 

 

 

הנחיות לדו"ח התקדמות:

* הנחיות לדו"ח התקדמות לתואר שלישי

 

הנחיות להגשת תזת תואר שלישי:

* הנחיות להגשת תזת תואר שלישי ומילוי החובות לסיום התואר.

*הנחיות להגשת תזת תואר שלישי כאסופת מאמרים.

 טפסים להגשת תזת תואר שלישי ומילוי החובות לסיום התואר:
  1. טופס הנחיות להגשת דיסרטציה.
  2. טופס פרטים אישיים.
  3. אישור על עריכה לשונית.
  4. הצהרת תלמיד - המחקר עם הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט.
  5. טופס אישור הגשת עבודת דוקטור הכוללת מאמר או מאמרים שפורסמו בכתבי עת.
הגשת עבודת דוקטורט לספריה (לאחר אישור העבודה על ידי הוועדה)

נהלי מסירת עותקים לספריה המרכזית בחוברת פרטי מידע.

טופס להגשה סופית של הדיסרטציה לספריות (סטודנט)