מידע וטפסים לסטודנטים לתואר שלישי

 

הצעת מחקר לתואר שלישי

 הנחיות להגשת הצעת מחקר לתואר שלישי-מדעי הרפואה

הנחיות להגשת הצעת מחקר לתואר שלישי-מדעי הבריאות

לכל הצעה יש לצרף את הטופס הבא הצעת תוכנית לעבודת מחקר

במידה ויש עיכוב בהגשת הצעת המחקר-יש למלא את הטופס הבא:

בקשה להארכה בהגשת הצעת המחקר

 לאחר הגשת הצעת המחקר ובמהלך התואר תלווה את הסטודנט/ית וועדה מלווה

הנחיות להצגת התקדמות במחקר לתלמיד תואר שלישי

 

עבודת דוקטורט (דיסרטציה) לתואר שלישי

הנחיות להגשת עבודת דוקטורט לתואר שלישי

הנחיות להגשת תזת תואר שלישי כאסופת מאמרים-הפקולטה לרפואה

 
הגשת עבודת דוקטורט לספריה (לאחר אישור העבודה על ידי הוועדה)

נהלי מסירת עותקים לספריה המרכזית

 

קישור כללי בית הספר ללימודים מתקדמים תואר שלישי

תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים