מניעת הטרדה מינית

מטרידים אותך? זה מטריד אותנו. בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן שואפים ליצור סביבה נעימה ובטוחה של לימודים, מחקר ועבודה. 

על פי החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח- 1998, הטרדה מינית היא:

  • סחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני
  • מעשה מגונה
  • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, אף שהאדם שאליו מופנות ההצעות הראה שאינו מעוניין בהן. ואולם, אין צורך להראות אי הסכמה במקרים אלו: ניצול של יחסי מרות, תלות או חינוך, לרבות ניצול של יחסי מרצה/מתרגל - סטודנט
  • התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם, אף שהאדם שאליו מופנות ההתייחסויות הראה שאינו מעוניין בהן
  • התייחסות מבזה או משפילה למינו, מיניותו, לרבות נטייתו המינית של אדם, בין אם הראה שהדבר מפריע לו ובין אם לאו.

דף מידע וקישור לתקנון אפשר למצוא כאן.

בתלונות על הטרדה מינית ו/או התנכלות וכן בבקשות לקבלת מידע, הדרכה וייעוץ בנושא, לרבות בעניין מניעתן של הטרדה מינית והתנכלות, ניתן לפנות אל הנציבה לענייני הטרדה מינית בפקולטה לרפואה, פרופ' מיטל גל-תנעמי.

הפניה באחת מהדרכים הבאות: 

בטלפון: 054-4283682   או למייל: med.hatrada@biu.ac.il