מלגות

לידיעתכם, קולות קוראים יופצו לסטודנטים בהתאם לקריטריונים שהוגדרו על ידי הקרן ובהתאם לפרסומי הקרונות השונות במהלך השנה.

סטודנטים העומדים בקריטריונים למלגה מוזמנים להגיש בקשה.

לאחר איסוף כלל הבקשות יינתנו תשובות בהתאם להחלטות וועדת המלגות.

תקנון עבודה נוספת