הנחיות מחלקתיות לקראת הרישום לקורסים

הנחיות לרישום שנה"ל תשפ"ד

הפקולטה לרפואה

תכנית הלימודים לתואר שני במדעי הרפואה

ברכות על קבלתך ללימודים, אנו מאחלים לך הצלחה רבה שנת הלימודים הבאה.

פירוט החובות מופיע ברישום באינבר וכן באתר האינטרנט של הפקולטה לרפואה.

 

מסלול מדעי הרפואה עם תזה - 81401

סטודנטים וסטודנטיות לתואר שני - נדרשים לקחת קורסים בסך של 12 נק"ז לתואר (במהלך השנתיים).

בנוסף עליהם ללמוד 2 קורסים ביהדות בעלי 4 נק"ז.

(הקורסים ביהדות לא מחושבים בממוצע המשוקלל של 12 נק"ז לתואר.)

כל חריגה בקורסים מעבר ל 16 נק"ז (כולל יהדות) תגרור תשלום שכ"ל בהתאם לחריגה.

קורסי חובה לתואר שני

1. קורס מס' 81-900 "אופקים חדשים בביולוגיה מולקולרית ותאית", קורס סמסטריאלי - 1 נק"ז.

2. קורס מס' 81-901 "שיטות מחקר ועקרונות השימוש במכשור וטכנולוגיה מדעית", קורס שנתי - 2 נק"ז.

3.  קורס מס' 81-933-01 "כתיבה מדעית" – 1 נק"ז.

4.  קורס מס' 81-927-01 "סוגיות של אתיקה במחקר מדעי" – 1 נק"ז.

5. שני סמינריונים חובה, ניתן לבחירה מהסמינריונים המופיעים בקובץ מערכת השעות, כל סמינריון מקנה 0.5 נק"ז.

6. קורסי בחירה בהיקף של 6 נק"ז מהרשימה המופיעה באשכול קורסי בחירה.

7. קורס לסטודנטים העובדים עם בעלי חיים - החל משנת תשפ"ב הקורס מועבר באמצעות לומדה חיצונית - מידע נוסף יישלח בהמשך.

בחירת הסמינריונים וקורסי הבחירה תיעשה בתיאום עם המנחה ובהתאם להמלצתו\ה.

להזכירכם: עליכם להירשם רק לקורסים שמופיעים בקובץ האקסל של מערכת השעות המצורף למייל שקיבלתם.

הרישום לקורסים יתבצע ע"י הסטודנט במערכת האינבר.

מסלול תואר שני - השלמת תזה - למדעי הבריאות ולמדעי הרפואה

הרישום לקורסים יעשה ע"י המחלקה - יש לפנות לטובה בנושא זה: בטלפון 072- 2644934 או tova.hasidim@biu.ac.il

מידע לסטודנט\סטודנטית חדש לתואר שני

הפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן מציעה לימודי תואר שני במדעי הרפואה.

במסלול זה קיימות ארבע מגמות לימוד:

 1. גנטיקה וביולוגיה מולקולרית
 2. אימונולוגיה ומחלות מדבקות
 3. פיתוח ויישום תרופות
 4. ביולוגיה תאית והתפתחותית

בחירת המגמה תעשה בהנחייתו של המנחה בלבד.

 • המגמה לגנטיקה וביולוגיה מולקולרית מתמקדת סביב מחקר גנומי, שיטות לזיהוי פגמים גנטיים, זיהוי גורמים גנטיים למחלות, ואנליזה של רצפים גנומיים.
 • המגמה לאימונולוגיה ומחלות מדבקות כוללת מחקר על גורמי זיהום ביולוגיים, מנגנוני ההדבקה שלהם, זיהוי גורמי הפעלה של מערכת החיסון, ופיתוח חיסונים אקטיביים ופסיביים.
 • המגמה לפיתוח תרופות כוללת עיצוב במחשב, פיתוח במבחנה, ניסויים פרה-קליניים בחיות.
 • המגמה לביולוגיה תאית והתפתחותית עוסקת במחקר של תהליכים תאיים כגון פרוליפרציה, דיפרנציאציה, ואפופטוזיס, להבנת תהליכים ביולוגיים כמו סרטן, ונויורודגנרציה. כמו כן, המגמה כוללת מחקר על תאי גזע והשימוש בהם לרגנרציה. 

תלמיד הנרשם למגמה מסוימת יקח קורסים בהתאם לאופי המגמה ובתאום עם המנחה.

אין קורסי חובה לכל מגמה.

קורסי יסוד ביהדות

 • כל סטודנט לתואר שני חייב בשני קורסי יהדות בהיקף של 4 נק"ז סה"כ (כל קורס 2 נק"ז)
 • בוגרי תואר ראשון מאוניברסיטת בר-אילן חייבים בקורס יסוד אחד בלבד ביהדות בהיקף של 2 נק"ז.
 • תלמידים לא-יהודים יכולים להיות פטורים מלימודי יסוד ביהדות, אך חייבים במקום זאת בקורסים כלליים מסויימים באותו היקף-קורסים אלה מופיעים ברישום תחת אשכול "קורסי יסוד (במקום קורסי יהדות לסטודנטים לא יהודים)"

לסטודנטים אלה בלבד ניתן לשלב בין יהדות לכלליים

הציונים לקורסים כלליים מחושבים בממוצע הכללי לתואר בשונה מקורסי יהדות שלא מחושבים בממוצע

 • מבחן פטור מאנגלית ייתקיים במהלך השנה, הודעה תצא בהמשך.

מתאמת הסטודנטים לתואר שני - טובה חסידים רקובר

מייל: tova.hasidim@biu.ac.il

072-2644934

 

הנחיות לרישום שנה"ל תשפ"ד

הפקולטה לרפואה

תכנית הלימודים לתואר שלישי במדעי הרפואה ובמדעי הבריאות

ברכות על קבלתך ללימודים, אנו מאחלים לך הצלחה רבה שנת הלימודים הבאה.

פירוט החובות מופיע ברישום באינבר וכן באתר האינטרנט של הפקולטה לרפואה.

תואר שלישי במסלול מדעי הרפואה - 81601

נדרשים ונדרשות לקחת קורסים בסך של 8 נק"ז לתואר (במהלך ה-4 שנים) ובנוסף עליהם ללמוד 2 קורסים ביהדות (הקורסים ביהדות לא מחושבים בממוצע המשוקלל של 8 נק"ז לתואר).

קורסי חובה לתואר שלישי

1. קורס מס' 81-900 "אופקים חדשים בביולוגיה מולקולרית ותאית", קורס סמסטריאלי -1 נק"ז.

2. קורס מס' 81-901 "שיטות מחקר ועקרונות השימוש במכשור וטכנולוגיה מדעית", קורס שנתי - 2 נק"ז.

3. ארבעה סמינריונים חובה, ניתן לבחירה מהסמינריונים המופיעים באשכול סמינריונים, כל סמינריון מקנה 0.5 נק"ז.

4. קורס לסטודנטים העובדים עם בעלי חיים - החל משנת תשפ"ב הקורס יועבר באמצעות לומדה חיצונית - מידע נוסף יישלח בהמשך.

 

מי שלמד את קורסי החובה במהלך התואר השני בפקולטה, יהיה פטור מהקורסים הנ"ל וישלים את שאר הנקודות מקורסי הבחירה.

בחירת הסמינריונים וקורסי הבחירה תיעשה בתיאום עם המנחה ובהתאם להמלצתו.

להזכירכם: עליכם להירשם רק לקורסים שמופיעים בקובץ האקסל של מערכת השעות המצורף למייל שקיבלתם.

תואר שלישי במסלול מדעי הבריאות

נדרשים לקחת קורסים בסך של 8 נק"ז לתואר (במהלך ה-4 שנים) אין דרישה לקורסי חובה, יש ללמוד 4 סמינריונים והשאר קורסי בחירה.

בחירת הסמינריונים וקורסי הבחירה תיעשה בתיאום עם המנחה ובהתאם להמלצתו.

בנוסף, עליהם ללמוד 2 קורס ביהדות (הקורסים ביהדות לא מחושבים בממוצע המשוקלל של  8 נק"ז לתואר).

מסלול המשולב 81711

נדרשים לקחת קורסים בהיקף של 5 נק"ז (לא כולל קורסי יהדות), מתוכן שני סמינריונים, השאר קורסי בחירה.

מסלול השלמות לתואר שלישי - עבודה שוות ערך

הרישום לקורסים יתבצע ע"י המחלקה.

קורסי יסוד ביהדות

 • כל סטודנט לתואר שלישי חייב בשני קורסי יהדות בהיקף של 4 נק"ז סה"כ (כל קורס 2 נק"ז)
 • בוגרי תואר שני מאוניברסיטת בר-אילן חייבים בקורס יסוד אחד בלבד ביהדות בהיקף של 2 נק"ז.
 • בוגרי תואר ראשון ושני מאוניברסיטת בר-אילן אינם מחוייבים בקורסי יהדות.
 • תלמידים לא-יהודים יכולים להיות פטורים מלימודי יסוד ביהדות, אך חייבים במקום זאת בקורסים כלליים מסויימים באותו היקף -ק ורסים אלה מופיעים ברישום תחת אשכול "קורסי יסוד (במקום קורסי יהדות לסטודנטים לא יהודים)"

לסטודנטים אלה בלבד ניתן לשלב בין יהדות לכלליים.

הציונים לקורסים כלליים מחושבים בממוצע הכללי לתואר בשונה מקורסי יהדות שלא מחושבים בממוצע.

 • מבחן פטור מאנגלית ייתקיים במהלך השנה, הודעה תצא בהמשך.

 

מרכזת תארים מתקדמים וסטודנטים לתואר שלישי - הדס חסידים

מייל: Med.tm@biu.ac.il

072-2644947