ועדת תארים מתקדמים

  • פרופ' מיטל גל-תנעמי

    יו"ר ועדת תארים מתקדמים, זיהוי מעכבים חדשים כנגד נגיף הפטטיס C, פיתוח חיסון כנגד הנגיף והבנת התגובה החיסונית נגדו
    072-2644981