יועצת הדקנית לנאותות במחקר והוראה

ד"ר מרים בנטואיץ'

מרצה בכירה Senior Lecturer
יועצת הדקנית לנאותות במחקר והוראה
טלפון
דוא"ל בר-אילן
miriam.bentwich@biu.ac.il
תחום הוראה
אתיקה רפואית
ביואתיקה
תורת האדם
תחומי מחקר
ביואתיקה ואתיקה רפואית
מרכזי מחקר
הפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי, אוניברסיטת בר-אילן, צפת
  קורות חיים

  ד"ר מירי בנטואיץ' היא יועצת לדקנית למגוון וביואתיקה. תחום המחקר שלה ביואטיקה ואתיקת רפואית.

  מחקר

  ביואתיקה הינו תחום מולטי-דיסציפלינארי (ביו-רפואה, משפט, פילוסופיה, מדיניות ציבורית וכד') העוסק בשאלות מוסריות, פוליטיות, כלכליות וחברתיות שמתעוררות בממשק שבין ביולוגיה, רפואה ומוסר.  כל זאת, על רקע ההתקדמויות הטכנולוגיות בתחומים אלו והשלכותיהן על הטיפול והמחקר הרפואיים.  אתיקה רפואית עוסקת בשאלות מוסריות שנוגעות וסובבות סביב הטיפול הרפואי ויחסי רופא-חולה.  כמי שמגיעה לשני תחומי מחקר משיקים אלו מן הדיסציפלינות של פילוסופיה פוליטית ומדעי החברה, אני עושה שימוש הן בגישה הפילוסופית-נורמטיבית והן בגישת האתיקה האמפירית (איכותנית וכמותנית).

  כתחום שעוסק במנעד רחב של היבטים מוסריים הנוגעים לביולוגיה ורפואה, ומושפע מההתפתחויות התכופות בתחומים אלה, עיסוק במחקר בתחום הביואתיקה טומן בחובו נושאים מגוונים, משתנים (כמעט) תמידית, ומרתקים!  משאלות מוסר הקשורות לטכנולוגיות גנטיקה ופריון בתחילת החיים (הפסקות היריון, ברירת עוברים ובחירת מין היילוד באמצעות PGD, עריכה גנטית עם CRISPR-CAS), דרך סוגיות הקשורות להתמודדות עם מחלות זיהומיות (מישהו אמר קורונה?!), דמות ה-professionalism הראוי למדענים/ות ולרופאים/ות , חינוך אתי של רופאים/ות לעתיד לנוכח התפתחות הטכנולוגיות הרפואיות והביולוגיות, וכלה באתיקה של סוף החיים כגון המתות חסד פאסיביות ואקטיביות, תקשורת עם מטופלים/ות נוטים למות ומשפחותיהם/ן על ההקשרים התרבותיים של הצוות ושל המטופלים שכרוכים בכך וכד'.

  אכן, מגוון הנושאים שאני והסטודנטים/ות שלי עסקו בהם עד כה, לרבות פרסומים בכתבי עת אקדמיים מובילים (ראו חוצץ פרסומים), מעידים על מגוונות השיח המחקרי בתחום הביואתיקה. נושאים אלה כוללים (אך אינם מוגבלים רק לרשימה שלהלן):

  • Autonomy and Human Dignity in Caring for Patients with Dementia: Perceptions of Multicultural Caretakers
  • The enemy as a patient: What can be learned from the emotional experience of physicians and why does it matter ethically?
  • Art and the Enhancements of Tolerance for Ambiguity and Empathy
  • Process factors facilitating and inhibiting medical ethics teaching in small groups
  • What can European Principlism Teach about Public Funding of IVF?
  • Challenges to effective and autonomous genetic counseling for ethno-cultural minorities
  • Reprogenetics, Reproductive Risks and Cultural Awareness: What can we learn from Israeli and Croatian Medical Students?
  • On the Inseparability of Gender Eugenics, Ethics and Public policy: An Israeli Perspective
  • Does wartime bioethics really triumph over peacetime bioethics?
  • Healthcare Provider’s Culture and its Impact on End-of-Life Discussions
  פרסומים

   

  Books:

  • Bentwich, M. (2012). Reclaiming Liberty: From Crisis to Empowerment. UK: Palgrave Macmillan.  140 pages.

  Chapters in Edited Books

  1. Bentwich, ME. (2020). “Medical Humanities and Active Learning,” in Lynn-Schuster, B. and Dickman, N. (Eds.) Active Education for Future Doctors. Springer.
  2. Bentwich, ME (forthcoming, 2023). “Advance Directives in Israel,” in Michael Dunn and Daisy Dtcheng, (Eds.) Advance directives in Asia. Cambridge University Press.

  Articles:

  1. Balin L, Davidson Z, Gross B*, Bentwich ME* (2022). Healthcare Provider’s Culture and its Impact on End-of-Life Discussion. OMEGA - Journal of Death and Dying. DOI: 1177/00302228211054322
  2. Amar- Gavrilman, N* and Bentwich ME* (2022). To Debate or Not to Debate? Examining the Contribution of Debating When Studying Medical Ethics in Small Groups. BMC Medical Education. DOI: 1186/s12909-022-03124-0
  3. Zach, R* and Bentwich ME* (2022). Reasons and Un-Moderating Sources for HPV Vaccination Hesitancy among Ultra-Orthodox Jewish Mother. Developing World Bioethics DOI: 10.1111/dewb.12372
  4. Harel N* and Bentwich, ME* (2021), What can European Principlism Teach about Public Funding of IVF? The Israeli Case. Journal of Bioethical Inquiry 18, 441–454 (2021)
  5. Cohen Kfir N, Rudolf M, Bentwich ME, Dickman N, Falik‐Zaccai TC. ‘LEADERS’: A culturally tailored approach to genetic counseling for minority populations (2021). Journal of Genetic Counseling, 30(1):70-4.
  6. Cohen Kfir, N*, Bentwich, ME*, Kent, A, Dickman, N, Tanus, M, Higazi, B, Kalfon, L, Rudolf, M and Falik-Zaccai, TC (2020). Challenges to effective and autonomous genetic counseling for ethno-cultural minorities: A qualitative study. BMC Medical Ethics, 28: 98 doi: 1186/s12910-020-00537-8
  7. Bentwich, ME (2019). Invited Comment [about suggested policy against anti-vaccinations in schools], American Journal of Public Health, 109(12): 1691
  8. Bentwich, ME, Mashiach-Eizenberg, M., Borovečki, A. and Simonstein, F. (2019). Reprogenetics, Reproductive Risks and Cultural Awareness: What can we learn from Israeli and Croatian Medical Students? BMC Medical Ethics, 20, 85 (2019) doi:1186/s12910-019-0427-1
  9. Bentwich, ME., Y.Bokek-Cohen and N.Dickman (2018). How is figurative language related to formal caregivers’ person-centered approach toward their patients with dementia? Ageing and Society, DOI: 1017/S0144686X18000685.
  10. Peles, C., M. Rudolf, M. Weingarten and Bentwich (2018). What can be learned from health-related tensions and disparities in ultra-orthodox Jewish families? Journal of Health and Religion, DOI: 1007/s10943-018-0590-6
  11. Bentwich ME. and Bokek-Cohen, Y. (2017). Process factors facilitating and inhibiting medical ethics teaching in small groups. Journal of Medical Ethics, 43(11):771-777, DOI: 1136/medethics-2016-103947.
  12. Bentwich, ME, Coret, A. (2017). Does wartime bioethics really triumph over peacetime bioethics? American Journal of Bioethics (AJOB), 17(10): 63-65.
  13. Bentwich, ME, Gilbey, P. (2017). More than Visual Literacy: Art and the Enhancements of Tolerance for Ambiguity and Empathy. BMC Medical Education, DOI: 10.1186/s12909-017-1028-7
  14. Bentwich, ME., N.Dickman and A. Oberman (2017). Dignity and autonomy in the care for patients with dementia: Differences among formal caretakers of varied cultural backgrounds and their meaning.  Archives of Gerontology and Geriatrics, 70(May-June): 19-27, DOI: 1016/j.archger.2016.12.003.
  15. Bentwich, ME., Dickman, N., Oberman, A. and Bokek-Cohen, Y. (2017). "I treat him as a normal patient": Unveiling the normalization coping strategy among formal caretakers of patients with dementia and its implications for person-centered care. Journal of Transcultural Nursing, DOI: 1177/1043659617745137
  16. Bentwich, ME., Dickman, N. and Oberman, A. (2016). Human Dignity and Autonomy in the Care for Patients with Dementia: Differences between Formal Caretakers from varied cultural background. Ethnicity and Health, DOI1080/13557858.2016.1246519.
  17. Bentwich, ME., N. Dickman and A.Oberman (2016).  Autonomy and Human Dignity in Caring for Patients with Dementia: Perceptions of Multicultural Caretakers. Nursing Ethics, DOI: 1177/0969733016642625
  18. Rubenstein, G*. and Bentwich, ME.* (2016). The enemy as a patient: What can be learned from the emotional experience of physicians and why does it matter ethically? Developing World Bioethics, DOI: 1111/dewb.12125.
  19. Bentwich, M. (2013). On the Inseparability of Gender Eugenics, Ethics and Public policy: An Israeli Perspective. American Journal of Bioethics, 13(10): 43-45.
  20. Cohen-Mansfield, J., Garms-Homolová, A., Bentwich, M. (2013). Migrant home attendants: regulation and practice in 7 countries. American Journal of Public Health, 103(12): e30-e39.
  21. Bentwich, M. (2012). It’s about Scientific Secrecy, Dummy: A Different Patent-Based Approach for the Challenges of Genomics Patenting to Scientific Research and Health Care. Science Engineering Ethics, 18(2): 263-284.
  22. Bentwich, M. (2012). It’s the ‘Little Brothers’ we should be worried about. American Journal of Bioethics, 12(9):49-51.
  23. Bentwich, M. (2011). Justice is Not Merely Semantics: Recasting the Significance of the Dead Donor Rule. American Journal of Bioethics, 11(8):50-52.
  24. Bentwich, M. (2011). “Can We Liberalize the Hasidic Story? Reconstruction of a Legend as a Supportive Account for Personal Autonomy,” Jewish Studies Quarterly, 18:1-23.
  25. Bentwich, M. (2010). “Changing the Rules of the Game: Addressing the Conflict between Free Access to Scientific Discovery and Intellectual Property Rights,” Nature Biotechnology, 28(2): 137-140.
  26. Bentwich, M. (2010). “Is it really about Neuroethics? On National Security, Fear and Superstition,” American Journal of Bioethics – Neuroscience, 1(2): 30-32.
  27. Bentwich, M. (2009). On Political Participation, Rights and Redistribution: A Lockean Perspective. Critical Review of International Social and Political Philosophy, 12(4): 491-511.

  * indicates in all of the above list of articles (published, accepted) an equal contribution of both authors

  תאריך עדכון אחרון : 14/11/2023