מבחן המיון - מבחן הידע

מבחן ידע לקראת שנה"ל תשפ"ה

הרשמה למבחן הידע:


*יש להרשם רק פעם אחת למבחן, דרך האתר של אוניברסיטת בר אילן או דרך האתר של אוניברסיטת תל אביב או דרך אתר אוניברסיטת אריאל.

מועדי הבחינה:

מועד ראשון - יום שישי– 10/05/24 בשעה 09:00

מועד שני - יום שישי– 07/06/24 בשעה 09:00

לאור המצב במדינה, יש לעקוב אחר השינויים הנגזרים.

 • המבחן יתקיים באוניברסיטת תל-אביב בשני המועדים.
 • מועמדים יכולים לגשת למועד אחד או לשניהם. הציון הגבוה הוא הציון הקובע.
 • לא ניתן יהיה לערער על שאלות הבחינה או על הציון במבחן.

ניתן להרשם לבחינה כאן

לתשומת ליבכם

ההרשמה למועד הראשון של המבחן המתקיים ב - 10.05.2024, תתאפשר החל מתאריך 28.01.2024 עד לתאריך 26.03.2024 לא תתאפשר הרשמה לאחר תאריך זה. (על מנת להירשם, אנא לחצו על הלינק להרשמה ולתשלום>>)

הרשמה למועד השני של המבחן המתקיים ב - 07.06.2024, תתאפשר החל מתאריך 12.05.2024 עד לתאריך 26.05.2024 ב - 9:00 בבוקר. לא תתאפשר הרשמה לאחר תאריך זה. (על מנת להירשם, אנא לחצו על הלינק להרשמה ולתשלום>>)

 • יש להירשם ולשלם עבור כל מועד של מבחן המיון לרפואה (מבחן ידע) בנפרד.
 • במהלך הרישום בעמוד בו מבקשים פרטי כרטיס אשראי, יש לרשום את שם בעל הכרטיס ומספר הזהות שלו ולא את פרטי הנבחן.
 • התשלום לכל מועד הוא 675 ₪ בתשלום אחד באמצעות כרטיס אשראי.

 

 • המבחן מיועד למועמדים רשומים בלבד, לתכנית ה- 4 שנתית ברפואה לשנה"ל תשפ"ה באוניברסיטאות בר-אילן, תל-אביב ואריאל.
 • רק מועמדים שעומדים בתנאי הרישום לשנת הלימודים תשפ"ה יוכלו להירשם למבחן (מסיימים את התואר לכל המאוחר בספטמבר תשפ"ד – מועד מדויק יפורסם בהמשך).
 • שימו לב שיש להירשם גם לתכנית ה-4 שנתית וגם למבחן.
 • ציון מבחן המיון המתקיים ב-2024 יוכר לצורך קבלה לשנת הלימודים תשפ"ה-תשפ"ו. מועמד שיש לו ציון יכול לבחור האם להיבחן בשנית או לנסות להתקבל על סמך הציון הקיים.
 • תוקף המבחן הוא לשנתיים: שנה"ל תשפ"ה-תשפ"ו (2024, 2025)  

 

מבנה המבחן:

 • המבחן מכיל 120 שאלות רב-בררה. השאלות הן בארבעה נושאים: ביוכימיה, ביולוגיה מולקולרית, ביולוגיה של התא ופיזיולוגיה.
 • משך המבחן שלוש שעות (180 דקות).
 • המבחן יתקיים בשפה העברית, חלק מהמונחים במבחן יהיו בשפה האנגלית.  
 • מבנה המבחן - מבחן רב-ברירתי.

מידע נוסף על המבחן ניתן למצוא כאן.

בשאלות בנושא המבחן ניתן לפנות למייל: test4year@tauex.tau.ac.il

סילבוס למבחן המיון לשנה"ל תשפ"ג

שאלות לדוגמא - מבחן ידע

נוהל ביטול הרשמה והחזר תשלום

בקשות לביטול ההרשמה עבור המועד הראשון של מבחן המיון לרפואה (מבחן ידע) יש להעביר למייל: test4year@tauex.tau.ac.il

יש לציין בנושא המייל: "בקשה לביטול ההרשמה למבחן המיון לרפואה בתוכנית הארבע שנתית.

בגוף המייל יש לציין את הפרטים הבאים:

 • שמו הפרטי של הנבחן
 • שם המשפחה של הנבחן
 • ת.ז של הנבחן
 • טלפון של הנבחן
 • דוא"ל של הנבחן
 • מועד המבחן אותו מבקשים לבטל
 • מספר ה-CVV בכרטיס האשראי באמצעותו בוצעה ההרשמה למבחן (3 הספרות בגב הכרטיס).

 

שימו לב:

בקשות לביטול הרשמה למועד הראשון שיועברו עד לתאריך 23.02.2024 (כולל) – דמי הרישום יוחזרו בניכוי 100 ₪ דמי טיפול.
בקשות לביטול הרשמה למועד הראשון שיועברו לאחר 23.02.2024 – לא יינתן החזר של דמי הרישום.
בקשות לביטול הרשמה למועד השני שיועברו עד לתאריך 10.04.2024 (כולל) – דמי הרישום יוחזרו בניכוי 100 ₪ דמי טיפול.
בקשות לביטול הרשמה למועד השני שיועברו לאחר 10.04.2024– לא יינתן החזר של דמי הרישום.