מבחן המיון - מבחן הידע

שלחו לחבר

המידע המפורסם בדף זה תקף לרישום לשנה"ל תש"פ

 

הרשמה למבחן הידע:
*יש להרשם רק פעם אחת למבחן, דרך האתר של אוניברסיטת בר אילן או דרך האתר של אוניברסיטת תל אביב או דרך אתר אוניברסיטת אריאל.

מועד ראשון יום שלישי – 26.2.2019

מועד שני יום שלישי– 16.4.2019

 

 • המבחן מיועד למועמדים רשומים בלבד, לתכנית ה- 4 שנתית ברפואה לשנה"ל תש"פ באוניברסיטאות בר-אילן, תל-אביב ואריאל.
 • רק מועמדים שעומדים בתנאי הרישום לשנת הלימודים תש"פ יוכלו להירשם למבחן (מסיימים את התואר לכל המאוחר בספטמבר תשע"ט – מועד מדויק יפורסם בהמשך).
 • שימו לב שיש להירשם גם לתכנית ה-4 שנתית וגם למבחן.
 • ציון מבחן המיון המתקיים ב-2019 יוכר לצורך קבלה לשנת הלימודים תש"פ-תשפ"א. מועמד שיש לו ציון יכול לבחור האם להיבחן בשנית או לנסות להתקבל על סמך הציון הקיים.
 •       אם יחליט להיבחן מחדש הציון הגבוה יהיה הציון הקובע.

 • תוקף המבחן הוא לשנתיים: שנה"ל תש"פ-תשפ"א (2019, 2020)  .
 • הבחינה היא בתשלום, עבור כל מועד בנפרד

מועדי הבחינה:

מועד ראשון - יום שלישי – 26.2.2019 בשעה 10:00

מועד שני - יום שלישי– 16.4.2019 בשעה 10:00

 • הבחינה תתקיים באוניברסיטת תל-אביב בשני המועדים.
 • מועמדים יכולים לגשת לשני המועדים, הציון הגבוה הוא הציון הקובע.
 • לא ניתן יהיה לערער על שאלות הבחינה או על הציון בבחינה

מבנה המבחן:

 • המבחן מכיל 120 שאלות רב-בררה. השאלות הן בארבעה נושאים: ביוכימיה, ביולוגיה מולקולרית, ביולוגיה של התא ופיזיולוגיה.
 • משך המבחן שלוש שעות (180 דקות).
 • המבחן יתקיים בשפה העברית, חלק מהמונחים במבחן יהיו בשפה האנגלית.  
 • מבנה המבחן - מבחן רב-ברירתי.

בשאלות בנושא המבחן ניתן לפנות למייל: test4year@tauex.tau.ac.il

סילבוס למבחן המיון לשנה"ל תש"פ

שאלות לדוגמא - מבחן ידע

 

נוהל בקשות לתוספת זמן במבחן מיון לרפואה 4 שנתי

נבחן המבקש תוספת זמן במבחן יגיש את בקשתו על גבי הטפסים המיועדים בצירוף אישורים רלוונטיים (ראה פירוט בהמשך).

 • נבחן שימצא זכאי יקבל תוספת של 15 דקות עבור כל שעת בחינה.
 • בקשות לתוספת זמן יש לשלוח למייל: test4year@tauex.tau.ac.il

בנושא המייל יש לכתוב: בקשה לתוספת זמן במבחן מיון לרפואה 4 שנתי – 2019.

 • הבקשות ייבחנו וההחלטה תישלח במייל למגיש הבקשה. אין ערעור על ההחלטות.
 • ניתן להגיש בקשות עבור מועד הבחינה הראשון (26.2.19) עד לתאריך 10.2.19.  
 • ניתן להגיש בקשות עבור מועד הבחינה השני (16.4.19) עד לתאריך 31.3.19.
 • במידה וניתן אישור לתוספת זמן במועד הראשון הוא תקף גם למועד השני ואין צורך להגיש שוב את המסמכים.
 • נבחן אשר אושרה לו תוספת זמן ב-2018 ומעוניין בתוספת זמן גם ב-2019 מתבקש לשלוח מייל בציון פרטיו (כולל מספר זהות) ולציין שאושרה לו תוספת זמן ב-2018. הבקשה תיבדק והנבחן יעודכן האם תוספת הזמן מאושרת גם לשנת 2019 או שעליו להגיש מסמכים נוספים.

המסמכים הנדרשים על מנת לדון בבקשות:

בקשה לתוספת זמן עקב לקות למידה

 1. אבחון מת"ל (לא יתקבלו אבחונים ממאבחנים פרטיים).
 2. להורדת טופס בקשה לתוספת זמן עקב לקות למידה. לחץ כאן

בקשה לתוספת זמן מסיבות רפואיות

 1. להורדת טופס בקשה לתוספת זמן עקב מגבלות רפואיות לחץ כאן
 2. להורדת טופס למילוי על ידי רופא - בקשה להארכת זמן בבחינות לחץ כאן
 3. להורדת כתב ויתור על סודיות רפואית לחץ כאן
 4. אישורים רפואיים רלוונטיים במידת הצורך

את הטופס למילוי ע"י רופא צריך למלא רופא ממערכת הבריאות הציבורית המפרט את הלקות הרפואית בציון ההשלכות התפקודיות על יכולת ההיבחנות של הנבחן.

 

בקשה לתוספת זמן עקב היריון

 1. להורדת טופס בקשה לתוספת זמן עקב היריון לחץ כאן
 2. אישור רפואי על היריון

בקשה לתוספת זמן לעולים חדשים אשר נמצאים בארץ פחות מ-7 שנים במועד המבחן

1.טופס בקשה לתוספת זמן לעולה חדש או לתושב ארעי

2. תעודת עולה

 

לא נוכל לטפל בבקשות אשר תוגשנה באיחור, או ללא כל האישורים כמפורט לעיל.

ב ה צ ל ח ה !

 

נוהל רישום וביטול רישום