שלחו לחבר

מבחן המיון - מבחן הידע

מבחן ידע לקראת שנה"ל תשפ"ב

הרשמה למבחן הידע:


*יש להרשם רק פעם אחת למבחן, דרך האתר של אוניברסיטת בר אילן או דרך האתר של אוניברסיטת תל אביב או דרך אתר אוניברסיטת אריאל.

מועדי הבחינה:

מועד ראשון - יום שני – 1.3.2021 בשעה 10:00

מועד שני - יום שישי– 23.4.2021 בשעה 9:00

 • המבחן יתקיים באוניברסיטת תל-אביב בשני המועדים.
 • מועמדים יכולים לגשת למועד אחד או לשניהם. הציון הגבוה הוא הציון הקובע.
 • לא ניתן יהיה לערער על שאלות הבחינה או על הציון במבחן.

ניתן להרשם לבחינה כאן

לתשומת ליבכם

הרשמה למועד הראשון של המבחן המתקיים ב - 01.03.2021, תתאפשר החל מתאריך 1.12.2020 עד לתאריך 15.2.2021

הרשמה למועד השני של המבחן המתקיים ב - 23.04.2021, תתאפשר החל מתאריך 16.02.2021 עד לתאריך 4.4.2021 

 • יש להירשם ולשלם עבור כל מועד של מבחן המיון לרפואה (מבחן ידע) בנפרד.
 • במהלך הרישום בעמוד בו מבקשים פרטי כרטיס אשראי (העמוד המופיע למטה) יש לרשום את שם בעל הכרטיס ומספר הזהות שלו ולא את פרטי הנבחן.
 • התשלום לכל מועד הוא 675 ₪ בתשלום אחד באמצעות כרטיס אשראי.

 

 • המבחן מיועד למועמדים רשומים בלבד, לתכנית ה- 4 שנתית ברפואה לשנה"ל תשפ"ב באוניברסיטאות בר-אילן, תל-אביב ואריאל.
 • רק מועמדים שעומדים בתנאי הרישום לשנת הלימודים תשפ"ב יוכלו להירשם למבחן (מסיימים את התואר לכל המאוחר בספטמבר תשפ"א – מועד מדויק יפורסם בהמשך).
 • שימו לב שיש להירשם גם לתכנית ה-4 שנתית וגם למבחן.
 • ציון מבחן המיון המתקיים ב-2021 יוכר לצורך קבלה לשנת הלימודים תשפ"ב-תשפ"ג. מועמד שיש לו ציון יכול לבחור האם להיבחן בשנית או לנסות להתקבל על סמך הציון הקיים.
 • תוקף המבחן הוא לשנתיים: שנה"ל תשפ"ב-תשפ"ג (2021, 2022)  

 

מבנה המבחן:

 • המבחן מכיל 120 שאלות רב-בררה. השאלות הן בארבעה נושאים: ביוכימיה, ביולוגיה מולקולרית, ביולוגיה של התא ופיזיולוגיה.
 • משך המבחן שלוש שעות (180 דקות).
 • המבחן יתקיים בשפה העברית, חלק מהמונחים במבחן יהיו בשפה האנגלית.  
 • מבנה המבחן - מבחן רב-ברירתי.

בשאלות בנושא המבחן ניתן לפנות למייל: test4year@tauex.tau.ac.il

סילבוס למבחן המיון לשנה"ל תשפ"א

שאלות לדוגמא - מבחן ידע

נוהל ביטול הרשמה והחזר תשלום

בקשות לביטול ההרשמה עבור המועד הראשון של מבחן המיון לרפואה (מבחן ידע) יש להעביר למייל: test4year@tauex.tau.ac.il

יש לציין בנושא המייל: "בקשה לביטול ההרשמה למבחן המיון לרפואה בתוכנית הארבע שנתית.

בגוף המייל יש לציין את הפרטים הבאים:

 • שמו הפרטי של הנבחן
 • שם המשפחה של הנבחן
 • ת.ז של הנבחן
 • טלפון של הנבחן
 • דוא"ל של הנבחן
 • מועד המבחן אותו מבקשים לבטל
 • מספר ה-CVV בכרטיס האשראי באמצעותו בוצעה ההרשמה למבחן (3 הספרות בגב הכרטיס).

 

שימו לב:

 • בקשות לביטול הרשמה למועד הראשון, שיועברו עד לתאריך 18.02.2021 (כולל), דמי הרישום יוחזרו בניכוי 100 ש"ח דמי הטיפול.                         
 • בקשות לביטול ההרשמה למועד הראשון שיועברו לאחר 18.02.2021 לא יינתן החזר של דמי הטיפול.
 • בקשות לביטול הרשמה למועד השני, שיועברו עד לתאריך 06.04.2021 (כולל), דמי הרישום יוחזרו בניכוי 100 ש"ח דמי הטיפול.
 • בקשות לביטול ההרשמה למועד השני שיועברו לאחר 06.04.2021 לא יינתן החזר של דמי הטיפול.

 

תאריך עדכון אחרון : 17/01/2021