מבחן המיון - מבחן הידע

מבחן ידע לקראת שנה"ל תשפ"ד

הרשמה למבחן הידע:


*יש להרשם רק פעם אחת למבחן, דרך האתר של אוניברסיטת בר אילן או דרך האתר של אוניברסיטת תל אביב או דרך אתר אוניברסיטת אריאל.

מועדי הבחינה:

מועד ראשון - יום חמישי – 09/03/23 בשעה 10:00

מועד שני - יום שישי– 28/04/23 בשעה 09:00

 • המבחן יתקיים באוניברסיטת תל-אביב בשני המועדים.
 • מועמדים יכולים לגשת למועד אחד או לשניהם. הציון הגבוה הוא הציון הקובע.
 • לא ניתן יהיה לערער על שאלות הבחינה או על הציון במבחן.

ניתן להרשם לבחינה כאן

לתשומת ליבכם

הרשמה למועד הראשון של המבחן המתקיים ב - 04.03.2022, תתאפשר החל מתאריך 16.01.2022 עד לתאריך 13.2.2022

הרשמה למועד השני של המבחן המתקיים ב - 12.04.2022, תתאפשר החל מתאריך 06.03.2022 עד לתאריך 26.03.2022 

 • יש להירשם ולשלם עבור כל מועד של מבחן המיון לרפואה (מבחן ידע) בנפרד.
 • במהלך הרישום בעמוד בו מבקשים פרטי כרטיס אשראי (העמוד המופיע למטה) יש לרשום את שם בעל הכרטיס ומספר הזהות שלו ולא את פרטי הנבחן.
 • התשלום לכל מועד הוא 675 ₪ בתשלום אחד באמצעות כרטיס אשראי.

 

 • המבחן מיועד למועמדים רשומים בלבד, לתכנית ה- 4 שנתית ברפואה לשנה"ל תשפ"ג באוניברסיטאות בר-אילן, תל-אביב ואריאל.
 • רק מועמדים שעומדים בתנאי הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג יוכלו להירשם למבחן (מסיימים את התואר לכל המאוחר בספטמבר תשפ"ב – מועד מדויק יפורסם בהמשך).
 • שימו לב שיש להירשם גם לתכנית ה-4 שנתית וגם למבחן.
 • ציון מבחן המיון המתקיים ב-2022 יוכר לצורך קבלה לשנת הלימודים תשפ"ג-תשפ"ד. מועמד שיש לו ציון יכול לבחור האם להיבחן בשנית או לנסות להתקבל על סמך הציון הקיים.
 • תוקף המבחן הוא לשנתיים: שנה"ל תשפ"ג-תשפ"ד (2022, 2023)  

 

מבנה המבחן:

 • המבחן מכיל 120 שאלות רב-בררה. השאלות הן בארבעה נושאים: ביוכימיה, ביולוגיה מולקולרית, ביולוגיה של התא ופיזיולוגיה.
 • משך המבחן שלוש שעות (180 דקות).
 • המבחן יתקיים בשפה העברית, חלק מהמונחים במבחן יהיו בשפה האנגלית.  
 • מבנה המבחן - מבחן רב-ברירתי.

מידע נוסף על המבחן ניתן למצוא כאן.

בשאלות בנושא המבחן ניתן לפנות למייל: test4year@tauex.tau.ac.il

סילבוס למבחן המיון לשנה"ל תשפ"ג

שאלות לדוגמא - מבחן ידע

נוהל ביטול הרשמה והחזר תשלום

בקשות לביטול ההרשמה עבור המועד הראשון של מבחן המיון לרפואה (מבחן ידע) יש להעביר למייל: test4year@tauex.tau.ac.il

יש לציין בנושא המייל: "בקשה לביטול ההרשמה למבחן המיון לרפואה בתוכנית הארבע שנתית.

בגוף המייל יש לציין את הפרטים הבאים:

 • שמו הפרטי של הנבחן
 • שם המשפחה של הנבחן
 • ת.ז של הנבחן
 • טלפון של הנבחן
 • דוא"ל של הנבחן
 • מועד המבחן אותו מבקשים לבטל
 • מספר ה-CVV בכרטיס האשראי באמצעותו בוצעה ההרשמה למבחן (3 הספרות בגב הכרטיס).

 

שימו לב:

 • בקשות לביטול הרשמה למועד הראשון שיועברו עד לתאריך 16.2.2022 (כולל) – דמי הרישום יוחזרו בניכוי 100 ₪ דמי טיפול.

  בקשות לביטול הרשמה למועד הראשון שיועברו לאחר 16.2.2022 – לא יינתן החזר של דמי הרישום.

  בקשות לביטול הרשמה למועד השני שיועברו עד לתאריך 28.03.2022 (כולל) – דמי הרישום יוחזרו בניכוי 100 ₪ דמי טיפול.

  בקשות לביטול הרשמה למועד השני שיועברו לאחר 28.03.2022 – לא יינתן החזר של דמי הרישום.