מידע כללי

מטרת הלימודים 

מטרת הלימודים בתכנית היא הכשרת רופא בעל גישה שיטתית ואינטגרטיבית לעבודתו באבחון ובטיפול בחולים. לפיכך, הלימודים יתנהלו באופן אינטגרטיבי וממוקד על התהליכים הפתוגניים כאשר הקורסים יינתנו באופן המשלב את המקצועות השונים. ההשלכות והיישומים הקליניים של החומר הנלמד בכיתה יודגמו הן בכיתה והן בביקורים בבתי חולים ובמרפאות, החל משנת הלימודים הראשונה. במסגרת קורסי הלימוד, יושם דגש מיוחד על חינוך התלמיד ברמה הערכית ועל המיומנויות הבינאישיות. בהוראה הקלינית ייעשה שימוש נרחב בשלוש שיטות:

1. לימוד ליד חולים מאושפזים, במיטב המסורת של מערב אירופה וארה"ב.

2. לימוד ליד חולים אמבולטוריים, כדי לשקף את המציאות של רוב הרפואה הקלינית העתידית.

3. סימולציה, המאפשרת תנאי למידה מבוקרים, חזרה על הנעשה, ומנעת אי-נעימות או נזק חולים.

במקביל לדגש על הפן האנושי של הרפואה, יוקדש מאמץ מיוחד להוראת האינפורמטיקה. הלימודים כוללים גם דגש על ובריאות הציבור, אפידמיולוגיה כללית ומקומית, ניהול רפואי,ומדיניות בריאות.


שיטת הלמידה

הוראה פרונטאלית למידה עצמית ואינפורמטיקה -

כל תקופת הלימודים, זמן ההוראה הפרונטאלית יהווה 75% מסך כל שעות הלימודים, והיא תתבצע במשך 6 שעות כל יום; והיקף הלמידה העצמית – 25%.

בהתאם לשיטת הלמידה הפעילה והעצמית, יעשה שימוש נרחב בהכוונה לחיפוש ספרות באתרים באינטרנט. הפקולטה לרפואה תפתח לומדה ממוחשבת מקיפה כדי להנחות את הלמידה העצמית, תוך שימוש בתוכנות אינטראקטיביות, כגון בלוגים ותוכנות הוראה מרחוק. כמו כן, ייעשה שימוש שיטתי במסדי מידע ומנועי חיפוש. בנוסף, ייעשה שימוש נרחב בסימולציה, בלמידה עצמית לעומק (scholarly concentrations) וב- Case Based Learning.

כמו כן, יושם דגש על קריאה ביקורתית של מאמרים, ויינתן משקל ללימוד מחקרים קליניים.

הבקרה אחרי הלמידה מתבטאת בבוחנים ממוחשבים תכופים, עם משוב מידי לסטודנט ולמורה.

בקורסים הקדם-קליניים יתקיימו ביקורים ליחידות הקליניות השונות המדגימות את היישום הקליני של הנלמד בכיתה.כל סטודנט יבקר פעם בחודש אחה"צ אצל חונך אישי, שהוא רופא בקהילה או בבית החולים, שם יפגוש חולה אחד שילווה משך כל שנות הלימודים. תוכנית זו, תוכנית המנטור, מתוכננת לצורך חינוך לפרופסיונאליזם. הסטודנטים ילמדו מושגי יסוד, כמו "בריאות" ו"חולי", המטופל כאדם, יחסי רופא-חולה ואתיקה קלינית. בתכנית הלימודים תוגדרנה משימות ברורות שעל הסטודנט לבצע, כולל תצפית על עבודת הרופא והאחות, ראיון מטופלים, פגישות עם אנשי צוות ומעורבות בתכנית לקידום הבריאות ברמת הקהילה.

הסטודנטים יקבלו הדרכה הכוללת קריאה מודרכת, כדי שיפיקו את המירב מן ההתנסות הקלינית. בהמשך, כחלק מההכנה לקלרקשיפים הקליניים, יילמדו מיומנויות התקשורת הבין-אישית וקבלת חולה. 

הנוסח בכל דפי המידע הינו בלשון זכר רבים. האמור מתייחס גם לסטודנטיות, ומנוסח באופן הנ"ל מטעמי נוחות בלבד.