תנאי קבלה - תוכנית תלת שנתית

תנאי קבלה למסלול לשנה"ל תשפ"ו ( 2025-2026 )

- בגרות מלאה.

- ציון פסיכומטרי מעל 600.

- מועמדים שנבחנו בבחינה פסיכומטרית בשפה שאינה עברית או מועמדים בעלי תעודת בגרות ששפת ההוראה בביה"ס אינה עברית, עליהם להבחן בנוסף גם במבחן יע"ל (בחינת ידע עברית של המרכז הארצי לבחינות והערכה) בציון של 120 לפחות. עמידה במבחן יע"ל לחייבים בו כמפורט לעיל, נכנסה לתוקפה החל מקבלה לשנת תשפ"ג.

- ציון עובר בכלל קורסי החובה והרשות במהלך שלוש השנים הראשונות ללימודים בבית הספר לרפואה בחו"ל.

- סטודנטים וסטודנטיות הלומדים במסלול רפואה כללית שש-שנתי באוניברסיטה מוכרת בחו"ל במדינה החברה בארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי*, וסטודנטים מאוניברסיטאות נוספות לפי החלטה של משרד הבריאות (ראה עדכון שוטף של משרד הבריאות, באתר: https://www.health.gov.il/Subjects/MedicalAndHealthProfessions/Pages/recognition.aspx

- סטודנטים שיסיימו שלוש שנות לימודים מלאות בפועל בחו"ל באותו מוסד אקדמי, המוכר לפי הגדרת פרופ' יציב ואישור מל"ג, לעיל.

- סטודנטים שישלימו את כל הקורסים של האוניברסיטה בחו"ל שהיו רשומים אליהם ובכלל קורסי החובה והרשות במהלך שלוש השנים הראשונות ללימודים בבית הספר לרפואה בחו"ל.

- סטודנטים שיסיימו בהצלחה (ציון עובר בכל המבחנים) שלוש שנות לימוד בפועל בפקולטה לרפואה באוניברסיטה מוכרת בחו"ל, במסלול רפואה כללית שש-שנתי ויקבלו תעודת מעבר לשנה רביעית. יודגש כי לא יוכרו לימודים לפטור במוסד בחו"ל, מלימודים קודמים במוסדות אקדמיים בארץ או בחו"ל.

- מועמדים שמצב בריאותם מעלה חשש שיפגע ביכולתם לעמוד בחובותיהם האקדמיים או שמצבם הבריאותי עלול לסכן את עצמם או אחרים יבדקו לפי הנוהל לבדיקת מצב בריאותם של מועמדים וסטודנטים הלומדים בפקולטה לרפואה

 

מועד הגשת המועמדות

נקודת הזמן היחידה בה זכאים סטודנטים להירשם לתוכנית, היא בתום הסמסטר הרביעי ללימודי רפואה בחו"ל, לפי התאריכים המופיעים בנהלי רישום.

ניתן להירשם לתכנית פעם אחת בלבד.

על כל סטודנט מוטלת החובה לעקוב אחר האתר כדי לוודא תאריכי פתיחת ההרשמה ולבצע רישום מקוון דרכו לפי ההנחיות המופיעות בו.

כמו-כן, האחריות הבלעדית לוידוא עמידה בכלל תנאי הקבלה לתוכנית מוטלת על המועמד בלבד.

האוניברסיטה מסירה כל אחריות כלפי מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה.

 

Organization for Economic Co-operation and Development-OECD