תנאי קבלה

תנאי קבלה למסלול לשנה"ל תשפ"ד ( 2023-2024 )

זכאים להגשת מועמדות

- סטודנטים הלומדים במסלול רפואה כללית שש-שנתי באוניברסיטה מוכרת בחו"ל במדינה החברה בארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי,

 (Organization for Economic Co-operation and Development -OECD) וסטודנטים מאוניברסיטאות נוספות לפי החלטה של משרד הבריאות (ראה עדכון שוטף של משרד הבריאות, באתר: https://www.health.gov.il/Subjects/MedicalAndHealthProfessions/Pages/recognition.aspx

- סטודנטים שיסיימו  שלוש  שנות לימודים בחו"ל באותו מוסד אקדמי-לפי ההגדרה לעיל.

- סטודנטים שישלימו את כל הקורסים של האוניברסיטה בחו"ל שהיו רשומים אליהם ובכלל קורסי החובה והרשות במהלך שלוש השנים הראשונות ללימודים בבית הספר לרפואה בחו"ל.

 - סטודנטים שיסיימו בהצלחה (ציון עובר בכל המבחנים) שלוש שנות לימוד בפועל בפקולטה לרפואה באוניברסיטה מוכרת בחו"ל, במסלול רפואה כללית שש-שנתי ויקבלו תעודת מעבר לשנה רביעית

 

מועד הגשת המועמדות

נקודת הזמן היחידה בה זכאים סטודנטים להירשם לתוכנית, היא  בתום הסמסטר החמישי ללימודי רפואה בחו"ל, בין התאריכים 01.12.2022 – 01.01.2023. עד חצות שעון ישראל.

ניתן להירשם לתכנית פעם אחת בלבד.

על כל סטודנט מוטלת החובה לעקוב אחר האתר כדי לוודא תאריכי פתיחת ההרשמה ולבצע רישום מקוון דרכו לפי ההנחיות המופיעות בו.