שלחו לחבר

תנאי קבלה

תנאי קבלה למסלול לשנה"ל תשפ"ג ( 2022-2023 )

זכאים להגשת מועמדות

- סטודנטים הלומדים במסלול רפואה כללית שש-שנתי באוניברסיטה מוכרת בחו"ל במדינה החברה בארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי,

 (Organization for Economic Co-operation and Development -OECD) וסטודנטים מאוניברסיטאות נוספות לפי החלטה של משרד הבריאות (ראה עדכון שוטף של משרד הבריאות, באתר: https://www.health.gov.il/Subjects/MedicalAndHealthProfessions/Pages/recognition.aspx

- סטודנטים שיסיימו  שלוש  שנות לימודים בחו"ל באותו מוסד אקדמי-לפי ההגדרה לעיל.

- סטודנטים שישלימו את כל הקורסים של האוניברסיטה בחו"ל שהיו רשומים אליהם ובכלל קורסי החובה והרשות במהלך שלוש השנים הראשונות ללימודים בבית הספר לרפואה בחו"ל.

 - סטודנטים שיסיימו בהצלחה (ציון עובר בכל המבחנים) שלוש שנות לימוד בפועל בפקולטה לרפואה באוניברסיטה מוכרת בחו"ל, במסלול רפואה כללית שש-שנתי ויקבלו תעודת מעבר לשנה רביעית

 

מועד הגשת המועמדות

נקודת הזמן היחידה בה זכאים סטודנטים להירשם לתוכנית, היא  בתום הסמסטר החמישי ללימודי רפואה בחו"ל, בין התאריכים 01.12.2021 – 01.01.2022. 

ניתן להירשם לתכנית פעם אחת בלבד.

על כל סטודנט מוטלת החובה לעקוב אחר האתר כדי לוודא תאריכי פתיחת ההרשמה ולבצע רישום מקוון דרכו לפי ההנחיות המופיעות בו.

 

תהליך המיון למסלול התלת שנתי

הערכה של המועמדים תתבצע בתקופה שבין הסמסטר הראשון והשני בשנת הלימודים השלישית (בסיום סמסטר 5 בפקולטה לרפואה בחו"ל).

תהליך הקבלה למסלול לימודי רפואה תלת שנתי מורכב משלושה מיונים רציפים: מיון קוגניטיבי ראשוני, מבחן ידע (בפיזיולוגיה, ביוכימיה, אנטומיה) והערכה אישיותית.   

 • מיון ראשוני – תנאיי קבלה קוגניטיביים

- בגרות מלאה.

- ציון פסיכומטרי מעל 600

- ציון עובר בכלל קורסי החובה והרשות במהלך שלוש השנים הראשונות ללימודים בבית הספר לרפואה בחו"ל.

 • המיון ראשוני יסתיים תוך חודש מהרשמה באתר הפקולטה.  עמידה בכל הסעיפים של המיון הראשוני הינה תנאי להמשך התהליך והזמנה למבחן ידע.

 

ב.  מיון שני - מבחן ידע בפיזיולוגיה, ביוכימיה ואנטומיה

משנת הלימודים תשפ"ג ( 2022-2023)  כל המועמדים העונים לקריטריונים של מיון ראשוני יתבקשו לעבור בחינת ידע במקצועות: פיזיולוגיה, ביוכימיה ואנטומיה. הבחינה תיערך לסטודנטים לרפואה בתום סמסטר  החמישי ללימודים. הבחינה תהיה במתכונת מבחן רב- ברירה, לכל שאלה תשובה נכונה אחת בלבד, ארבעה מסיחים, סה"כ 60 שאלות, משך הבחינה –שעה וחצי. דוגמה לשאלות ממבחן ידע ניתן לראות בהמשך הדף.

הבחינה תתקיים ב-07.02.2022  יום ב' , בפקולטה לרפואה בצפת, בין השעות 09:00-10:30.

עלות  הבחינה: 400 ₪ לסטודנט.

 • השתתפות במבחן עם ציון מעל 60  הינו תנאי להמשך תהליך המיון.
 • לאחר קבלת תוצאות של מבחן ידע, תשלחנה הזמנות למועמדים המתאימים לראיונות

 

ג. מיון שלישי - הערכה אישיותית, "לא-קוגניטיבית"

על בסיס הישגיהם בשני שלבי מיון הראשוניים יעברו המועמדים לשלב הבא של המיונים  שיערך בין התאריכים:   13-15.02.2022 , בימי    א'    ב'    ג'    בפקולטה לרפואה בצפת, בין השעות 09:00-16:00  ויכלול מילוי שאלון של"ו והשתתפות בראיונות אישיים.

שאלון של"ו -  שאלון המעריך מאפייני אישיות והתנהגות. במהלך יום הראיונות, המועמדים יידרשו לענות על שאלון של"ו. לצורך כך, על כל מועמד להצטייד במחשב נייד אישי.

ראיונות אישיים כאמור, המועמדים המתאימים יזומנו לראיונות אישיים. מטרת ראיונות אלה הינה לאפיין את המועמדים על פי משתנים אישיים, שאינם נמדדים באמצעות מבחנים קוגניטיביים כל משתתף יעבור ראיון  ביוגרפי אישי וראיון מצב המבוסס על הצגה של סיפור קונקרטי ודיון על המקרה.  הראיונות האישיים ושאלון של"ו יתקיימו בפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי בצפת.

 • השתתפות ביום הראיונות בפקולטה  הינה תנאי להמשך תהליך המיון.

 

סיום תהליך הקבלה ואישור לתחילת לימודים

לאחר סיום תהליך המיון המועמדים המתאימים יקבלו אישור קבלה "על תנאי".

בתום סמסטר ה-6 ללימודיהם בפקולטה בחו"ל המועמדים עם אישור על תנאי יצטרכו להציג תדפיס ציונים המדווח על כך שהשלימו את התוכנית הלימודים שהותוותה להם בפקולטה בחו"ל ואישור מעבר לשנה רביעית באותה פקולטה.

רק לאחר השלמות הנדרשות , המועמדים המתאימים יקבלו  אישור להתחיל לימודים במסלול התלת שנתי בפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי באוניברסיטת בר אילן.

 

 

 

מבחן הידע- ביבליוגרפיה

Bibliography

1. Gray’s Anatomy for Students. Richard Drake PhD FAAA, A. Wayne Vogl PhD FAAA, Adam W. M. Mitchell MB BS FRCS FRCR. Elsevier; 4 th Edition

2. Principles of Medical Biochemistry. Gerhard Meisenberg PhD, William H. Simmons PhD. Elsevier; 4th Edition

3. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, 14e (Guyton Physiology) 14th Edition by John E. Hall PhD (Author)

 

 

דוגמאות לשאלות ממבחן הידע 

 

 1. מה הוא התהליך שמתרחש בתא במהלך השלב הלטנטני (latent)  של כיווץ השריר ?
 • תנועה של cross-bridge 
 • הסרקומר מתקצר 
 • ATP מתפרק ל- ADP 
 • סידן נקשר לטרופונין  
 1. פוטנציאל הממברנה בתא שריר לב בודד נמדד יחד עם זרמי היונים לאורך ממברנת התא. מהם הזרמים שנמדדו בנק' 1, 2 ו-3 (בהתאמה) המוצגים בתרשימים הבאים? תרשים לשאלה 2
 • אשלגן, נתרן וסידן 
 • נתרן, סידן ואשלגן 
 • סידן, נתרן ואשלגן 
 • נתרן, אשלגן וסידן 
 1. מי מהמבנים הבאים אינו מתייחס לקיר האוזן התיכונה?
 • cochlea
 • facial nerve
 • posterior semicircular canal
 • pharyngotympanic tube
 1. מי מהעצבים הבאים אינו משתתף בעצבוב בית החזה
 • posterior vagal trunk
 • anterior vagal trunk
 • sympathetic trunk T5-T9
 • sympathetic trunk T1-T4
 1. מי מהאברים הבאים לא מתייחס לכיס המרה
 • right lobe of liver
 • pyloric anterum of stomach
 • descending doudenum
 • transverse colon
 1. מי מהבאים אינו substrate לגלוקונאוגנזה?
 • ATP
 • Lactate
 • Propionate
 • Alanine

 

 

 

 

 

תאריך עדכון אחרון : 05/05/2021