תנאי קבלה - תוכנית תלת שנתית

תנאי קבלה למסלול לשנה"ל תשפ"ה ( 2024-2025 )

זכאים להגשת מועמדות

- סטודנטים וסטודנטיות הלומדים במסלול רפואה כללית שש-שנתי באוניברסיטה מוכרת בחו"ל במדינה החברה בארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי*, וסטודנטים מאוניברסיטאות נוספות לפי החלטה של משרד הבריאות (ראה עדכון שוטף של משרד הבריאות, באתר: https://www.health.gov.il/Subjects/MedicalAndHealthProfessions/Pages/recognition.aspx

- סטודנטים שיסיימו שלוש שנות לימודים בחו"ל באותו מוסד אקדמי - לפי ההגדרה לעיל

- סטודנטים שישלימו את כל הקורסים של האוניברסיטה בחו"ל שהיו רשומים אליהם ובכלל קורסי החובה והרשות במהלך שלוש השנים הראשונות ללימודים בבית הספר לרפואה בחו"ל

- סטודנטים שיסיימו בהצלחה (ציון עובר בכל המבחנים) שלוש שנות לימוד בפועל בפקולטה לרפואה באוניברסיטה מוכרת בחו"ל, במסלול רפואה כללית שש-שנתי ויקבלו תעודת מעבר לשנה רביעית

מועמדים שמצב בריאותם מעלה חשש שיפגע ביכולתם לעמוד בחובותיהם האקדמיים או שמצבם הבריאותי עלול לסכן את עצמם או אחרים יבדקו לפי הנוהל לבדיקת מצב בריאותם של מועמדים וסטודנטים הלומדים בפקולטה לרפואה

 

מועד הגשת המועמדות

נקודת הזמן היחידה בה זכאים סטודנטים להירשם לתוכנית, היא בתום הסמסטר הרביעי ללימודי רפואה בחו"ל, לפי התאריכים המופיעים בנהלי רישום.

ניתן להירשם לתכנית פעם אחת בלבד.

על כל סטודנט מוטלת החובה לעקוב אחר האתר כדי לוודא תאריכי פתיחת ההרשמה ולבצע רישום מקוון דרכו לפי ההנחיות המופיעות בו.

 

Organization for Economic Co-operation and Development-OECD