תנאי קבלה

שלחו לחבר

תנאי קבלה למסלול לשנה"ל תשפ"ב

מועד הגשת המועמדות

נקודת הזמן היחידה בה זכאים סטודנטים שלמדו בחו"ל  להירשם לתוכנית, היא ללומדים בשנה"ל השלישית בחו"ל במועד ההרשמה. ניתן להירשם לתכנית פעם אחת בלבד.

תנאי קבלה – מיון ראשוני

  1. סיום בהצלחה (ציון עובר בכל המבחנים) של שלוש שנות לימוד בפועל בפקולטה לרפואה באוניברסיטה מוכרת בחו"ל, במסלול רפואה כללית שש-שנתי.
  • הגדרת אוניברסיטה מוכרת בחו"ל – במדינה החברה ב-OECD.
  • כל שנות הלימוד התקיימו בחו"ל, באותו מוסד אקדמי.
  • השלמת כל הקורסים המתחייבים מתוכנית הלימודים לתום שלוש השנים הראשונות ללימודים בבית הספר לרפואה בחו"ל.

הבהרה: כל מי שהחל לימודיו בחו"ל במדינה שאינה חברה ב-OECD ב-2018, יוכל להגיש מועמדות לשנת תשפ"ב, בתנאי שהאוניברסיטה שלו מוכרת להמשך לימודים ע"י אוניברסיטת בר אילן.

החל מקבלה לשנת תשפ"ג- לא יוכרו עוד מוסדות ממדינות שאינן חברות ב-OECD, לפי הנחיות משרד הבריאות, למעט ההחרגות שמשרד הבריאות פירסם כאן.

  1. ציון עובר במקצועות הליבה הבאים: ביוכימיה, פיזיולוגיה, ביולוגיה של התא, אנטומיה, אימונולוגיה, פתולוגיה.
  • תנאי זה הינו מחייב, אך אינו מספק. יש לעמוד באופן מלא בהנחיות סעיף 1.
  1.   מבחן פסיכומטרי (אין ציון סף לפסיכומטרי. בכל שנה, נבחרים להמשך התהליך המועמדים הטובים ביותר שהציגו מועמדותם לתוכנית. לכן, ככל שהציון הפסיכומטרי גבוה יותר, הסיכוי להמשך התהליך-עולה. ממוצע המתקבלים לתוכנית משתנה משנה לשנה).
  2. בגרות מלאה (אותה הערה כמו לגבי הציון הפסיכומטרי).

תנאי קבלה – הערכה אישיותית, "לא-קוגניטיבית"

מועמדים יעברו לשלב ב' של המיונים על בסיס הישגיהם בשלב המיון הראשוני. 

תתבצע בתקופה שבין הסמסטר הראשון והשני בשנת הלימודים השלישית (סיום סמסטר 5 בפקולטה לרפואה בחו"ל).

  1. שאלון של"ו - שאלון המעריך מאפייני אישיות והתנהגות. במהלך יום הראיונות, המועמדים יידרשו לענות על שאלון של"ו. לצורך כך, על כל מועמד להצטייד במחשב נייד אישי.
  2. ראיונות אישיים לאחר המיון הראשוני יזומנו המועמדים המתאימים לראיונות אישיים. מטרת ראיונות אלה הינה לאפיין את המועמדים על פי משתנים אישיים, שאינם נמדדים באמצעות מבחנים קוגניטיביים הראיונות האישיים ושאלון של"ו יתקיימו בפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי בצפת.

סיום תהליך הקבלה ואישור לתחילת לימודים

לאחר סיום תהליך המיון – המועמדים המתאימים יקבלו אישור קבלה "על תנאי". המועמדים יצטרכו להציג בתום בסמסטר השני (ה-6 ללימודיהם בפקולטה בחו"ל) תדפיס ציונים המדווח על כך שהשלימו את תוכנית הלימודים שהותוותה להם בפקולטה בחו"ל ואישור מעבר לשנה רביעית באותה פקולטה. רק לאחר שיאושר בוועדת הקבלה שהשלימו את הנדרש, יתקבל אישור לתחילת לימודים במסלול התלת שנתי בפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי באוניברסיטת בר אילן.

הערה: להווי ידוע, כי לניקוד הניתן ע"י "האגודה לקידום החינוך" לראויים לקידום, לא תהיה כל השפעה על הליך הקבלה לפקולטה לרפואה.

 

לתשומת ליבכם, החל מהרישום לשנה"ל תשפ"ג, המועמדים לתכנית התלת שנתית יתבקשו לעבור בחינת ידע במקצועות פיזיולוגיה, ביוכימיה ואנטומיה, הבחינה תיערך לסטודנטים לרפואה בתום השנה השנייה ללימודים.

מידע על המבחן ופרטים נוספים יופיעו כאן בהמשך.
 

ספרי לימוד מחייבים לבחינה:

אנטומיה:

Gray’s Anatomy for Students, 4ed

By Richard Drake PhD FAAA, A. Wayne Vogl PhD FAAA, Adam W. M. Mitchell MB BS FRCS FRCR. Elsevier; 4 edition (March 8, 2019)

ביוכימיה:

הפרקים לבחינה: 9,10,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23 מהספר:

Principles of Physical Biochemistry. 4th  Edition. By Kensal E van Holde, Curtis Johnson, Pui Shing Ho. Publisher: Prentice Hall

פיזיולוגיה:

Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, 13th Edition by John E. Hall, PhD.

 

 

* למידע נוסף ניתן לפנות למייל biu.medicine@biu.ac.il 

  או לטלפון - 072-264-4980 בימים ב'-ד' בין השעות 10:00-12:00

*בזמני סגר- לא ינתן מענה טלפוני, אלא במייל בלבד.

תאריך עדכון אחרון : 15/02/2021