נהלי רישום

שלחו לחבר

מועדי הרישום לשנת הלימודים תשפ"א יעודכנו בהמשך

 

על מנת להרשם לתכנית, יש למלא טופס רישום ולצרף גליון ציונים במקום המתאים לכך.

ההרשמה באתר איננה מחייבת תשלום. 

מועמד שיוזמן לראיון, יתבקש לשלם דמי פניה.

השיבוץ לראיונות ייתקיים באופן אקראי והזימון יישלח למייל האישי של המועמד כשבועיים לאחר סיום הרישום.

לראיונות יש להביא את המסמכים הבאים:

לתשומת ליבכם, נקודת הזמן היחידה בה זכאים סטודנטים שלמדו בחו"ל  להירשם לתוכנית, היא ללומדים בשנה"ל השלישית בחו"ל במועד ההרשמה. ניתן להרשם לתכנית פעם אחת בלבד.

לידיעת הסטודנטים המתעניינים בילימודי רפואה בחו"ל, שבכוונתם להגיש מועמדות לתוכנית התלת שנתית לרפואה של אוניברסיטת בר אילן בתום השנים הקדם קליניות: עתידה של התוכנית יידון מחדש לקראת שנת הלימודים תשפ"ב.

 

* למידע נוסף ניתן לפנות למייל biu.medicine@biu.ac.il 

  או לטלפון - 072-264-4980 בימים א'-ד' בין השעות 10:00-12:00