נהלי רישום

הרישום למסלול התלת שנתי לשנה"ל תשפ"ו יתקיים בין התאריכים:

1/5/2024-30/6/2024

על מנת להירשם לתכנית, יש למלא טופס רישום כאן ולצרף את כל המסמכים הדרושים במקום המתאים לכך.

לידיעתכם, ההרשמה באתר מחייבת בתשלום דמי פניה.

מידע בנושא נהלי הרישום והגשת המסמכים ניתן לפנות למדור קבלת תלמידים בטופס פניה

או למרכז שירות וגיוס בטלפון 9392*

מבחן הידע לקראת שנה"ל תשפ"ו יתקיים בתאריך 04/08/2024 בשעה 10:00 בפקולטה לרפואה, צפת.

הראיונות האישיים ומבחן שאו"ל (מחליף את מבחן של"ו) יתקיימו בפקולטה לרפואה

בין התאריכים 6-7-8/8/2024.

עלות הראיונות הינה 400 ש"ח.

השיבוץ לראיונות יתקיים באופן אקראי והזימון יישלח ביום שני, ה - 5/8/2024, למועמדים שיעברו את מבחן הידע. 

לראיונות יש להביא תעודה מזהה (תעודת זהות, דרכון).

לתשומת ליבכם, נקודת הזמן היחידה בה זכאים סטודנטים שלמדו בחו"ל להירשם לתוכנית, היא בסוף שנה"ל השנייה בחו"ל במועד ההרשמה. ניתן להירשם לתכנית פעם אחת בלבד.

לידיעת הסטודנטים המתעניינים בלימודי רפואה בחו"ל, שבכוונתם להגיש מועמדות לתוכנית התלת שנתית לרפואה של אוניברסיטת בר אילן בתום השנים הקדם קליניות: עתידה של התוכנית יידון מחדש לקראת שנת הלימודים תשפ"ז.

סטודנט שנרשם לרפואה יוכל לבחור באחד ממסלולי הלימוד שש שנתי/ ארבע שנתי/ תלת שנתי בלבד, ולא יוכל להירשם לשני מסלולים במקביל.

* למידע נוסף ניתן לפנות למייל biu.medicine@biu.ac.il מענה יינתן תוך 10 ימי עבודה.

  או לטלפון - 072-264-4980 בימים ב'-ד' בין השעות 10:00-12:00