נהלי רישום

רישום לשנת הלימודים תשפ"ד 

הרישום לשנה"ל תשפ"ד הסתיים

ההרשמה לתכנית התלת שנתית לשנה"ל תשפ"ד תתקיים בין התאריכים 1/12/2022 - 1/1/2023. עד חצות שעון ישראל.

מועד המבחן הפסיכומטרי של דצמבר 2022 אינו תקף לצורך ההרשמה לתשפ"ד.

על מנת להרשם לתכנית, יש למלא טופס רישום (המופיע בלינק) ולצרף את כל המסמכים הדרושים במקום המתאים לכך.

לידיעתכם, ההרשמה באתר מחייבת בתשלום דמי פניה.

מידע בנושא נהלי הרישום והגשת המסמכים ניתן לפנות למדור קבלת תלמידים בטופס פניה

או למרכז שירות וגיוס בטלפון 9392*

מבחן הידע יתקיים בתאריך 5/2/23 11:00 בבוקר, בפקולטה לרפואה, צפת.

 

* מסיבות תפעוליות שונות, שאלון האישיות למועמדים לשנה"ל תשפ"ד יהיה השאלון הביוגרפי ולא מבחן של"ו. השאלון ימולא על ידי המועמדים מיד לאחר מבחן הידע.*

 

הראיונות יתקיימו בפקולטה לרפואה בין התאריכים 7-9/2/23.

השיבוץ לראיונות יתקיים באופן אקראי והזימון יישלח בתאריך 6/2/23 למועמדים שיעמדו בתנאי הקבלה.

 

לראיונות יש להביא את המסמכים הבאים:

לתשומת ליבכם, נקודת הזמן היחידה בה זכאים סטודנטים שלמדו בחו"ל  להירשם לתוכנית, היא בשנה"ל השלישית בחו"ל במועד ההרשמה. ניתן להרשם לתכנית פעם אחת בלבד.

לידיעת הסטודנטים המתעניינים בילימודי רפואה בחו"ל, שבכוונתם להגיש מועמדות לתוכנית התלת שנתית לרפואה של אוניברסיטת בר אילן בתום השנים הקדם קליניות: עתידה של התוכנית יידון מחדש לקראת שנת הלימודים תשפ"ה.

 

* למידע נוסף ניתן לפנות למייל biu.medicine@biu.ac.il מענה יינתן תוך 10 ימי עבודה.

  או לטלפון - 072-264-4980 בימים ב'-ד' בין השעות 10:00-12:00