נהלי רישום

רישום לשנת הלימודים תשפ"ג 

ההרשמה לתכנית התלת שנתית לשנה"ל תשפ"ג תתקיים בין התאריכים 1/12/2021 - 2/1/2022

מועד המבחן הפסיכומטרי של דצמבר 2021 אינו תקף לצורך ההרשמה לתשפ"ג.

על מנת להרשם לתכנית, יש למלא טופס רישום (המופיע בלינק) ולצרף את כל המסמכים הדרושים במקום המתאים לכך.

לידיעתכם, ההרשמה באתר מחייבת בתשלום דמי פניה.

מידע בנושא נהלי הרישום והגשת המסמכים ניתן לפנות למדור קבלת תלמידים בטופס פניה

או למרכז שירות וגיוס בטלפון 9392*

מבחן הידע יתקיים בתאריך 7/2/2022, יום ב' בין השעות 9:00-10:30 בפקולטה לרפואה.

מבחן של"ו והראיונות ייתקיימו בפקולטה לרפואה בין התאריכים 13-15/2/2022 בימים א',ב',ג' בין השעות 09:00-16:00.

השיבוץ לראיונות ייתקיים באופן אקראי והזימון יישלח למייל האישי של המועמד כשבועיים לאחר סיום הרישום.

 

לראיונות יש להביא את המסמכים הבאים:

לתשומת ליבכם, נקודת הזמן היחידה בה זכאים סטודנטים שלמדו בחו"ל  להירשם לתוכנית, היא בשנה"ל השלישית בחו"ל במועד ההרשמה. ניתן להרשם לתכנית פעם אחת בלבד.

לידיעת הסטודנטים המתעניינים בילימודי רפואה בחו"ל, שבכוונתם להגיש מועמדות לתוכנית התלת שנתית לרפואה של אוניברסיטת בר אילן בתום השנים הקדם קליניות: עתידה של התוכנית יידון מחדש לקראת שנת הלימודים תשפ"ד.

 

* למידע נוסף ניתן לפנות למייל biu.medicine@biu.ac.il מענה יינתן תוך 10 ימי עבודה.

  או לטלפון - 072-264-4980 בימים ב'-ד' בין השעות 10:00-12:00