נהלי רישום

הרישום והליך המיון למסלול לשנה"ל תשפ"ה הסתיים. 

על מנת להירשם לתכנית, יש למלא טופס רישום (שיופיע כאן בלינק) ולצרף את כל המסמכים הדרושים במקום המתאים לכך.

לידיעתכם, ההרשמה באתר מחייבת בתשלום דמי פניה.

מידע בנושא נהלי הרישום והגשת המסמכים ניתן לפנות למדור קבלת תלמידים בטופס פניה

או למרכז שירות וגיוס בטלפון 9392*

מבחן הידע לקראת תשפ"ה יתקיים בתאריך 06/08/23 בשעה 10:00 בפקולטה לרפואה, צפת.

הראיונות וגם מבחן שאו"ל (מחליף את מבחן שלו) יתקיימו בפקולטה לרפואה

בין התאריכים 08-10/08/23.

השיבוץ לראיונות יתקיים באופן אקראי והזימון יישלח בהמשך למועמדים שיעמדו בתנאי הקבלה.

לראיונות יש להביא את המסמכים הבאים:

לתשומת ליבכם, נקודת הזמן היחידה בה זכאים סטודנטים שלמדו בחו"ל  להירשם לתוכנית, היא בסוף שנה"ל השנייה בחו"ל במועד ההרשמה. ניתן להירשם לתכנית פעם אחת בלבד.

לידיעת הסטודנטים המתעניינים בלימודי רפואה בחו"ל, שבכוונתם להגיש מועמדות לתוכנית התלת שנתית לרפואה של אוניברסיטת בר אילן בתום השנים הקדם קליניות: עתידה של התוכנית יידון מחדש לקראת שנת הלימודים תשפ"ו.

 

* למידע נוסף ניתן לפנות למייל biu.medicine@biu.ac.il מענה יינתן תוך 10 ימי עבודה.

  או לטלפון - 072-264-4980 בימים ב'-ד' בין השעות 10:00-12:00