מתווה מיוחד לקליטת סטודנטים- חרבות ברזל

דיקאני הפקולטות לרפואה בישראל (במסגרת ור״ה) גיבשו מתווה לקליטה בפקולטות לרפואה בישראל של סטודנטים הלומדים רפואה בחו"ל וגויסו בצו 8, אשר אינם יכולים לחזור ללימודיהם.

פורום דיקאני הפקולטות לרפואה מודיע היום (4.12) כי הגיע לכדי גיבוש מתווה שיאפשר קליטה בפקולטות לרפואה בישראל של סטודנטים הלומדים רפואה בחו"ל וגוייסו בצו 8. זאת, מתוך הוקרה לתרומתם ומתוך מטרה לצמצם את הפגיעה בהם. הפורום קיים דיונים מעמיקים וגיבש מתווה וקריטריונים שיאפשרו שילובם בפקולטות לרפואה בישראל כבר בשנה"ל תשפ"ד.

לצורך ביצוע המתווה הוקמה וועדת קבלה ארצית בה יהיו חברים נציגים מכל בתיה"ס לרפואה בישראל, אשר תדון בבקשות ותקבע את מספר המתקבלים לכל אחד מבתיה"ס לרפואה ולאילו תוכניות (שלוש, ארבע או שש שנתיות), בהתאם ליכולת של כל אחד מבתיה"ס להגדיל את מספר הסטודנטים.

תנאי הבסיס לביצוע המתווה הוא קבלת מימון מלא של המדינה לקליטת הסטודנטים הנוספים.

כל פרטי המתווה, הקריטריונים לבדיקת מועמדות ותנאי הסף מפורטים כאן.

המעוניינים יוכלו לפנות בצירוף מסמכים למייל:

VERA.refua@gmail.com

בנוסף החליט פורום הדיקנים כי יש להוקיר ולבוא גם לקראת מועמדים שנרשמו ללימודי רפואה השנה (תשפ"ד), גויסו אף הם בצו 8 מה- 7.10.23, עברו את כל מסלול הקבלה לרפואה, אך חסרו נקודות בודדות על מנת להתקבל.

קריטריונים לקליטה של מספר מצומצם של מועמדים אלה יגובשו בהקדם, ויפורסמו בנפרד.