מבחן הידע

ביבליוגרפיה

Bibliography

1. Gray’s Anatomy for Students. Richard Drake PhD FAAA, A. Wayne Vogl PhD FAAA, Adam W. M. Mitchell MB BS FRCS FRCR. Elsevier; 4 th Edition

2. Principles of Medical Biochemistry. Gerhard Meisenberg PhD, William H. Simmons PhD. Elsevier; 4th Edition

3. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, 14e (Guyton Physiology) 14th Edition by John E. Hall PhD (Author)

מבחן הידע- סילבוס

 

דוגמאות לשאלות ממבחן הידע 

 

 1. מה הוא התהליך שמתרחש בתא במהלך השלב הלטנטני (latent)  של כיווץ השריר ?
 • תנועה של cross-bridge 
 • הסרקומר מתקצר 
 • ATP מתפרק ל- ADP 
 • סידן נקשר לטרופונין  
 1. פוטנציאל הממברנה בתא שריר לב בודד נמדד יחד עם זרמי היונים לאורך ממברנת התא. מהם הזרמים שנמדדו בנק' 1, 2 ו-3 (בהתאמה) המוצגים בתרשימים הבאים? תרשים לשאלה 2
 • אשלגן, נתרן וסידן 
 • נתרן, סידן ואשלגן 
 • סידן, נתרן ואשלגן 
 • נתרן, אשלגן וסידן 
 1. מי מהמבנים הבאים אינו מתייחס לקיר האוזן התיכונה?
 • cochlea
 • facial nerve
 • posterior semicircular canal
 • pharyngotympanic tube
 1. מי מהעצבים הבאים אינו משתתף בעצבוב בית החזה
 • posterior vagal trunk
 • anterior vagal trunk
 • sympathetic trunk T5-T9
 • sympathetic trunk T1-T4
 1. מי מהאברים הבאים לא מתייחס לכיס המרה
 • right lobe of liver
 • pyloric anterum of stomach
 • descending doudenum
 • transverse colon
 1. מי מהבאים אינו substrate לגלוקונאוגנזה?
 • ATP
 • Lactate
 • Propionate
 • Alanine