תנאי קבלה - תוכנית שש-שנתית

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתנאי הקבלה.

באחריות המועמדים\מעומדות לעקוב אחר הפרסומים והעדכונים המתפרסמים מעת לעת באתר האינטרנט של האוניברסיטה עד לסגירת מועד הרישום/ העדכון ו/או הפרסום המאוחר יותר, הוא הגובר.

 • אזרחות ישראלית או תושבות קבע.
 • מבחן פסיכומטרי: ציון מבחן פסיכומטרי (רב תחומי) תקף 680 או גבוה יותר.
  למיונים לפקולטה לרפואה לא יוכרו מבחני SAT/ACT/MCAT או כל מבחן אחר פרט למבחן פסיכומטרי ישראלי.
  המועד האחרון התקף לקבלה לשנת לימודים הוא מועד מרץ/אפריל הקודם לתחילת שנת הלימודים.
 • אנגלית: רמת מתקדמים ב' - ציון של 120 לפחות בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי או במבחן אמי"ר או במבחן אמיר"ם. (ניתן לשפר את הציון באנגלית ולהציג נתונים חדשים עד שבוע לפני תחילת קורס הקיץ).
 • את תקנון הפטורים והכרה בלימודים קודמים באנגלית ניתן לראות באתר היחידה בקישור הזה.
 • עברית: ציון של 107 או גבוה יותר בפרק חשיבה במילולית לנבחנים שנבחנו במבחן הפסיכומטרי בעברית.
  מועמדים/מועמדות שלמדו בתיכון שבו שפת ההוראה אינה עברית או שנבחנו במבחן פסיכומטרי בשפה שאינה עברית, ציון של 120 או גבוה יותר במבחן יעל או יעל נט. (ניתן לשפר את הציון במבחן יעל או יעל נט ולהציג נתונים חדשים עד שבוע לפני תחילת קורס הקיץ).
 • תעודת בגרות: תעודת בגרות ישראלית בציון ממוצע משוקלל של 101 או גבוה יותר הכוללת בחינת בגרות במתמטיקה בהיקף של 4 יח"ל בציון 85 (ללא בונוס) או גבוה יותר או 5 יח"ל בציון 80 (ללא בונוס) או גבוה יותר. מועדי הבחינות הרלוונטיים הם מועדי בגרויות החורף בלבד. (מועד מאי 2024 אינו רלוונטי לתשפ"ה).
  הציון הממוצע של תעודת הבגרות יחושב לפי הנוסחה המקובלת באוניברסיטת בר אילן.
  תעודת בגרות ממוסדות בחו"ל תוכר בכפוף לאישור דיקן הסטודנטים (מדור עליה) של אוניברסיטת בר-אילן, ורק אם ניתן להמיר את הציון לשווה ערך לציון המקובל בישראל, וניתן לקבוע שלימודי מתמטיקה היו בהיקף הנדרש מבעלי תעודת בגרות ישראלית ושהציון הסופי הוא בר השוואה לציון בבגרות ישראלית. להמרת ציוני בגרות חו"ל מחלק מהמוסדות/מדינות ניתן לבדוק כאן.
 • כחלופה לתעודת הבגרות, תתאפשר קבלה ללימודי רפואה על בסיס תעודת מכינה ייעודית למדעים מדויקים והנדסה של אוניברסיטת בר-אילן.
  להלן דרישות הסף של תעודת המכינה:
  -ממוצע מכינה 101 ומעלה
  -ציון מכינה במתמטיקה 5 יח"ל 80 ומעלה.
  פרטים אודות המכינה הייעודית למדעים מדויקים והנדסה בקישור זה - https://mechina-kda.biu.ac.il/node/686
 • ניתן להירשם לתהליך המיון למסלול השש שנתי החל מהשנה העוקבת מסיום המכינה.
 • הקבלה ללימודי רפואה הינה בכפוף לעמידה בכל דרישות הסף העדכניות לשנת הלימודים המבוקשת.
 • אין הגבלת התיישנות על ציוני המכינה.

הכרה במכינות קדם אקדמיות ממוסדות אקדמיים אחרים:

 1. אוניברסיטת בר-אילן מכירה בתעודת סיום של מכינה ייעודית במסלול הנדסה ומדעים מדויקים בלבד, מהמוסדות הבאים, לצורך התמיינות ללימודי תואר ראשון שש שנתי ברפואה:

 • המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת בר-אילן
 • המכינה האוניברסיטאית בטכניון
 • המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב
 • המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטה העברית – החל משנה"ל תשפ"ותעודת הסיום של האוניברסיטה העברית תוכר בכפוף לעמידה במבחני קבלה נוספים במתמטיקה ופיזיקה (לפרטים והרשמה לבחינות ניתן לפנות בדוא"ל: mechina.kda@biu.ac.il)
 • קבלת הבוגרים ממוסדות הנ"ל הינה בכפוף לעמידה בכל תנאי הקבלה הנדרשים ללימודי התואר.

 • לבירורים נא לפנות למדור שירות וגיוס [https://www.biu.ac.il/registration-and-admission/information/service-an…]
 • התאמה למקצוע: מועמדים/מועמדות אשר יגיעו לסף הנדרש בשקלול המבחן הפסיכומטרי עם ציוני הבגרות, יזומנו למבדקים אשר נועדו למדוד משתנים אישיותיים שאינם נמדדים באמצעות המבחן הפסיכומטרי. לתשומת הלב, ההשתתפות במבדקים כרוכה בתשלום נוסף.
  בסיום המבדקים יחושב ציון סכם שישקלל את כלל הציונים (פסיכומטרי, ממוצע הבגרות ומבדקים אישיותיים). ללימודים יתקבלו בעלי ציוני הסכם הגבוהים ביותר. מספר הסטודנטים במחזור יקבע ע"י הנהלת הפקולטה.
  מועמדים שיוזמנו לשלב המיון האישיותי יתבקשו לחתום על הצהרות בריאות, וקבלת חיסונים. הנהלת הפקולטה עשויה לקבוע על צורך בהצהרות נוספות לפי שיקולה. חתימה על ההצהרות הינה תנאי מוקדם לקבלה ללימודים.
 • כשירות רפואית: הכשירות הרפואית של סטודנטים/סטודנטיות ללימודי רפואה תבחן באופן פרטני על ידי הגורם המוסמך בפקולטה. המועמדים שיצהירו על בעיה רפואית, כשירותם ללימודים תבחן לפי הנוהל לבדיקת מצב בריאותם של מועמדים ותלמידים בפקולטה לרפואה.
 • מועמדים/מועמדות שלמדו רפואה או רפואת שיניים ולימודיהם הופסקו מסיבות אקדמיות או משמעתיות, לא יוכלו להירשם לתוכנית. מועמד שלמד בתוכנית אחרת לרפואה והפסיק את לימודיו ביוזמתו, יוכל להרשם לתוכנית, אולם הוא ידרש להציג מכתב רשמי ממוסד הלימודים הקודם בו מפורטות סיבות העזיבה. המנעות מגילוי נאות מהווה עבירת משמעת, ועלולה לגרור הפסקת של תהליך המיון או הלימודים, ובכל שלב שהוא.

לאוניברסיטה אין אחריות כלפי סטודנטים וסטודנטיות שהגישו מועמדות למרות שאינם עומדים בדרישות הקבלה, וכל נזק שיגרם למועמד בשל כך הוא באחריות המועמדים.

לבירורים נוספים ניתן לפנות למייל: md.6year@biu.ac.il.

טל': 072-2644945