תהליך המיון - תוכנית ארבע שנתית

מבחנים

שלב א' של המיונים כולל את המבחנים הבאים:

1. מבחן ידע - מבחן הבוחן את מרכיבי הידע העיקריים שנרכשו במהלך התואר הראשון ומהווים דרישות קדם לרישום לתכנית לרפואה לבעלי תואר ראשון; ביוכימיה, ביולוגיה של התא וביולוגיה מולקולרית כולל גנטיקה.

2. מבחן חשיבה (מבחן אנליטי) – מבחן שנועד לבדוק חשיבה אנליטית*, ניתוח נתונים ומידע ויכולת הסקת מסקנות.

  • מועמדים עולים חדשים שנמצאים בארץ עד שבע שנים, יקבלו תוספת זמן במבחן חשיבה אנליטית.
  • מועמדים דוברי ערבית יכולים להבחן בשפה הערבית, במועד זה בלבד.

היבחנות בתנאים מותאמים בבחינה בחשיבה אנליטית, שאלון אישי ביוגרפי, ומרכז הערכה

לא יתקיים מבחן אנליטי למועמדים לשנה"ל תשפ"ה.

 

מועמדים יעברו לשלב ב' של המיונים על בסיס הישגיהם בשלב א'. 

שלב ב' של המיונים כולל את המבחנים הבאים:

1. שאלון אישי ביוגרפי – מבחן שבוחן על מצבים שונים איתם התמודדו המועמדים בעבר.

ההתאמות האפשריות לנבחנים בחלק הראשון של מר"ב:

נא עיין ב"נהלי הרישום והקבלה" (עמוד 4).

מועד המבחן הביוגרפי: 19/7/2024, זימונים יתקבלו מהמרכז הארצי.

*** היבחנות בתנאים מותאמים בבחינה בחשיבה אנליטית, שאלון אישי ביוגרפי, ומרכז הערכה ***

* החל מהרישום לשנה"ל תשפ"א, מועמדים שברצונם להתקבל לפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי בגליל של אוניברסיטת בר-אילן, יצטרכו לעמוד בראיונות אישיים ובשאלון שאו"ל.

ציון מס"ר משנים קודמות לא יתקבל.

2. ראיונות אישיים - לאחר המיון הראשוני יזומנו המועמדים המתאימים לראיונות אישיים.

מטרת ראיונות אלה הינה לאפיין את המועמדים על פי משתנים אישיים, שאינם נמדדים באמצעות מבחנים קוגניטיביים. 

החל משנת הלימודים תשפ"ט מועמד שנבחן שלוש פעמים בראיונות אישיותיים של אוניברסיטת בר-אילן ולא התקבל, לא יוכל להגיש מועמדות ללימודי רפואה באוניברסיטת בר-אילן פעם נוספת. ספירת מספר הראיונות תכנס לתוקף החל מהקבלה לשנת הלימודים תשפ"ו (ראיון אישי שיערך לצורך קבלה בתשפ"ה לא יספר).

הראיונות האישיים יתקיימו בפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי בצפת,

בין התאריכים: 23-27/6/2024, הזימונים לראיונות יישלחו באופן אקראי.

תוקף הראיון הוא לשנה אחת בלבד.

 

3. שאלון שאו"ל - שאלון המעריך מאפייני אישיות והתנהגות.

לתשומת ליבכם, החל מהרישום לשנה"ל תשפ"א, על כל מועמד לעמוד בתנאים של ראיונות אישיים ושאלון שאו"ל. לא יהיה ניתן להתקבל ע"ס ציון מס"ר.

*** מבחן שאו"ל לנרשמים לאוניברסיטת בר-אילן, בלבד -

יתקיים ביום שני, 15/7/2024, בפקולטה לרפואה בצפת ***

 

עלות המיון - 400 ש"ח.

 

על תהליך הקבלה והמיון בתרשים מקוצר ניתן לקרוא כאן.