תהליך המיון - תוכנית ארבע שנתית

מבחנים

שלב א' של המיונים כולל את המבחנים הבאים:

1. מבחן ידע  - מבחן הבוחן את מרכיבי הידע העיקריים שנרכשו במהלך התואר הראשון ומהווים דרישות קדם לרישום לתכנית לרפואה לבעלי תואר ראשון; ביוכימיה, ביולוגיה של התא וביולוגיה מולקולרית כולל גנטיקה.

2. מבחן חשיבה (מבחן אנליטי) – מבחן שנועד לבדוק חשיבה אנליטית*, ניתוח נתונים ומידע ויכולת הסקת מסקנות.

  • מועמדים עולים חדשים שנמצאים בארץ עד שבע שנים, יקבלו תוספת זמן במבחן חשיבה אנליטית.
  • מועמדים דוברי ערבית יכולים להבחן בשפה הערבית, במועד זה בלבד.

מועד המבחן: 31/03/23 - דרך המרכז הארצי לבחינות והערכה.

*** היבחנות בתנאים מותאמים בבחינה בחשיבה אנליטית, שאלון אישי ביוגרפי, ומרכז הערכה ***

מועמדים יעברו לשלב ב' של המיונים על בסיס הישגיהם בשלב א'. שלב ב' של המיונים כולל את המבחנים הבאים:

1. שאלון אישי ביוגרפי– מבחן שבוחן על מצבים שונים איתם התמודדו המועמדים בעבר.

ההתאמות האפשריות לנבחנים בחלק הראשון של מר"ב:

נא עיין ב"נהלי הרישום והקבלה" (עמוד 4).

מועד המבחן: 23/06/23 בשעה 10:00 - דרך המרכז הארצי לבחינות והערכה.

*** היבחנות בתנאים מותאמים בבחינה בחשיבה אנליטית, שאלון אישי ביוגרפי, ומרכז הערכה ***

* החל מהרישום לשנה"ל תשפ"א, מועמדים שברצונם להתקבל לפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי בגליל של אוניברסיטת בר-אילן, יצטרכו לעמוד בראיונות אישיים ובשאלון של"ו. ציון מס"ר משנים קודמות לא יתקבל.

2. ראיונות אישיים -  לאחר המיון הראשוני יזומנו המועמדים המתאימים לראיונות אישיים. מטרת ראיונות אלה הינה לאפיין את המועמדים על פי משתנים אישיים, שאינם נמדדים באמצעות מבחנים קוגניטיביים. 

הראיונות האישיים יתקיימו בפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי בצפת במהלך חודש יוני,

בתאריכים  13-15/06/23 ובנוסף גם בתאריכים 18-20/06/23.

*** מבחן של"ו לנרשמים לאוניברסיטת בר-אילן לא יתקיים בימיי הראיונות, אלא במועד אחר שיפורסם בהמשך ***

תוקף הראיון הוא לשנה אחת בלבד.

3. שאלון של"ו - שאלון המעריך מאפייני אישיות והתנהגות.

לתשומת ליבכם, החל מהרישום לשנה"ל תשפ"א, על כל מועמד לעמוד בתנאים של ראיונות אישיים ושאלון של"ו. לא יהיה ניתן להתקבל ע"ס ציון מס"ר.

זימון לראיונות יישלחו למועמדים המתאימים במייל לאחד מהתאריכים בהם יתקיימו הראיונות.

על תהליך הקבלה והמיון בתרשים מקוצר ניתן לקרוא כאן.