תהליך המיון

שלחו לחבר

מבחנים

שלב א' של המיונים כולל את המבחנים הבאים:

1. מבחן ידע  - מבחן הבוחן את מרכיבי הידע העיקריים שנרכשו במהלך התואר הראשון ומהווים דרישות קדם לרישום לתכנית לרפואה לבעלי תואר ראשון; ביוכימיה, ביולוגיה של התא וביולוגיה מולקולרית כולל גנטיקה.

 

2. מבחן חשיבה (מבחן אנליטי) – מבחן שנועד לבדוק חשיבה אנליטית*, ניתוח נתונים ומידע ויכולת הסקת מסקנות.

 * זכאים לתוספת זמן: 

- מועמדים שסיימו ביה"ס תיכון בשפה שאינה עברית, זכאים לתוספת זמן – במבחן חשיבה אנליטית בלבד (לא במבחן הידע).

- עולים חדשים שנמצאים בארץ פחות משבע שנים, זכאים לתוספת זמן במבחן חשיבה אנליטית.

מועמדים יעברו לשלב ב' של המיונים על בסיס הישגיהם בשלב א'. שלב ב' של המיונים כולל את המבחנים הבאים:

1. שאלון אישי ביוגרפי– מבחן שבוחן על מצבים שונים איתם התמודדו המועמדים בעבר.

ההתאמות האפשריות לנבחנים בחלק הראשון של מר"ב:

נא עיין ב"נהלי הרישום והקבלה" (עמוד 4).

2. ראיונות אישיים -  לאחר המיון הראשוני יזומנו המועמדים המתאימים לראיונות אישיים. מטרת ראיונות אלה הינה לאפיין את המועמדים על פי משתנים אישיים, שאינם נמדדים באמצעות מבחנים קוגניטיביים. 

הראיונות האישיים יתקיימו בפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי בצפת במהלך חודש יוני. 

3. שאלון שלו - שאלון המעריך מאפייני אישיות והתנהגות. במהלך יום הראיונות, המועמדים יידרשו יידרשו לענות על שאלון שלו. לצורך כך, על כל מועמד להצטייד במחשב נייד אישי.

לתשומת ליבכם, החל מהרישום לשנה"ל תשפ"א, על כל מועמד כל מועמד לעמוד בתנאים של ראיונות אישיים ושאלון שלו. לא יהיה ניתן להתקבל ע"ס ציון מס"ר.

זימון לראיונות יישלחו למועמדים המתאימים במייל לאחד מהתאריכים בהם יתקיימו הראיונות (התאריכים ייתפרסמו בהמשך).