תהליך המיון

מבחנים

שלב א' של המיונים כולל את המבחנים הבאים:

1. מבחן ידע  - מבחן הבוחן את מרכיבי הידע העיקריים שנרכשו במהלך התואר הראשון ומהווים דרישות קדם לרישום לתכנית לרפואה לבעלי תואר ראשון; ביוכימיה, ביולוגיה של התא וביולוגיה מולקולרית כולל גנטיקה.

2. מבחן חשיבה (מבחן אנליטי) – מבחן שנועד לבדוק חשיבה אנליטית*, ניתוח נתונים ומידע ויכולת הסקת מסקנות.

  • מועמדים עולים חדשים שנמצאים בארץ עד שבע שנים, יקבלו תוספת זמן במבחן חשיבה אנליטית.
  • מועמדים דוברי ערבית יכולים להבחן בשפה הערבית, במועד זה בלבד.

מועד המבחן: 31/03/23 - דרך המרכז הארצי לבחינות והערכה.

*** היבחנות בתנאים מותאמים בבחינה בחשיבה אנליטית, שאלון אישי ביוגרפי, ומרכז הערכה ***

מועמדים יעברו לשלב ב' של המיונים על בסיס הישגיהם בשלב א'. שלב ב' של המיונים כולל את המבחנים הבאים:

1. שאלון אישי ביוגרפי– מבחן שבוחן על מצבים שונים איתם התמודדו המועמדים בעבר.

ההתאמות האפשריות לנבחנים בחלק הראשון של מר"ב:

נא עיין ב"נהלי הרישום והקבלה" (עמוד 4).

מועד המבחן: 23/06/23 בשעה 10:00 - דרך המרכז הארצי לבחינות והערכה.

*** היבחנות בתנאים מותאמים בבחינה בחשיבה אנליטית, שאלון אישי ביוגרפי, ומרכז הערכה ***

* החל מהרישום לשנה"ל תשפ"א, מועמדים שברצונם להתקבל לפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי בגליל של אוניברסיטת בר-אילן, יצטרכו לעמוד בראיונות אישיים ובשאלון של"ו. המבחנים הנ"ל יתקיימו במהלך חודש יוני בפקולטה לרפואה בצפת. ציון מס"ר משנים קודמות לא יתקבל.

2. ראיונות אישיים -  לאחר המיון הראשוני יזומנו המועמדים המתאימים לראיונות אישיים. מטרת ראיונות אלה הינה לאפיין את המועמדים על פי משתנים אישיים, שאינם נמדדים באמצעות מבחנים קוגניטיביים. 

הראיונות האישיים יתקיימו בפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי בצפת במהלך חודש יוני,

בתאריכים  12-14/6/22 ובנוסף גם בתאריכים 19-22/6/22. זימונים לראיונות ישלחו למועמדים החל מתאריך 29/5/22. 

תוקף הראיון הוא לשנה אחת בלבד.

3. שאלון שלו - שאלון המעריך מאפייני אישיות והתנהגות. במהלך יום הראיונות, המועמדים יידרשו יידרשו לענות על שאלון שלו. לצורך כך, על כל מועמד להצטייד במחשב נייד אישי.

לתשומת ליבכם, החל מהרישום לשנה"ל תשפ"א, על כל מועמד כל מועמד לעמוד בתנאים של ראיונות אישיים ושאלון שלו. לא יהיה ניתן להתקבל ע"ס ציון מס"ר.

זימון לראיונות יישלחו למועמדים המתאימים במייל לאחד מהתאריכים בהם יתקיימו הראיונות (התאריכים ייתפרסמו בהמשך).

על תהליך הקבלה והמיון בתרשים מקוצר ניתן לקרוא כאן.