מידע כללי

מטרת הלימודים

מטרת הלימודים בתכנית התלת שנתית, היא הכשרת רופא בעל גישה בצורה שיטתית ואינטגרטיבית לעבודתו

באבחון ובטיפול בחולים. לפיכך, הלימודים יתנהלו באופן אינטגרטיבי וממוקד מחלות והקורסים יינתנו באופן המשלב את המקצועות השונים. ההשלכות והיישומים הקליניים של החומר הנלמד בכיתה יודגמו הן בכיתה והן בביקורים בבתי חולים ובמרפאות, החל משנת הלימודים הראשונה.

במסגרת קורסי הלימוד, יושם דגש מיוחד על חינוך התלמיד ברמה הערכית ועל המיומנויות הבינאישיות.

בהוראה הקלינית ייעשה שימוש נרחב בשלוש שיטות:

1. לימוד ליד חולים מאושפזים, במיטב המסורת של מערב אירופה וארה"ב.

2. לימוד ליד חולים אמבולטוריים, כדי לשקף את המציאות של רוב הרפואה הקלינית העתידית.

3. סימולציה, המאפשרת תנאי למידה מבוקרים, חזרה על הנעשה, ומניעת אי-נעימות או נזק חולים.


שיטת למידה

בסמסטר הראשון הסטודנטים ילמדו במסגרת סדרה של הרצאות פרונטאליות מלווים בביקורים במסגרות קליניות פעם בשבוע. מטרת סמסטר זה היא יישור קו אצל סטודנטים שלמדו 3 שנים קדם-קליניות באוניברסיטאות שונות.

בקורס זה הסטודנטים יתרגלו לשיטת הבחינה המקובלת בארץ ובארה"ב, שיטת המבחן הרב-ברירה, שחלק גדול מהסטודנטים אינם רגילים אליה.

כל קבוצת סטודנטים תפגש פעם או פעמיים בחודש עם חונך, שהוא רופא בקהילה או בבית החולים, שילווה אותם במשך כל תקופת הלימודים. תוכנית זו, תוכנית המנטור, מתוכננת לצורך חינוך לפרופסיונאליזם. הסטודנטים ילמדו מושגי יסוד, כמו "בריאות" ו"חולי", המטופל כאדם,יחסי רופא-חולה ואתיקה קלינית. המנטור גם יזהה קשיים בלימודים ויפנה את תשומת לבם של הסטודנטים ושל הנהלת הפקולטה לצורך פעולות מתקנות. 

הנוסח בכל דפי המידע הינו בלשון זכר רבים. האמור מתייחס גם לסטודנטיות, ומנוסח באופן הנ"ל מטעמי נוחות בלבד.