תהליך המיון

תהליך המיון

רפואה הינה מקצוע הדורש שילוב של יכולות קוגניטיביות ואישיותיות. תכונות אלו מוערכות במבדקי המיון השונים.

הפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן משתמשת במערכת חדשנית להערכת מדדים אישיותיים שונים כגון תקשורת בין אישית, מודעות עצמית, ויכולת להתמודד עם מצבים.

המבדק כולל מבחנים ממוחשבים וראיון אישי. 

מועמדים שעומדים בתנאי סף הקבלה יזומנו לשלב הראשון - מיון אישיותי מקוון. 

מועמדים שניגשו לבחינת בגרות חורף, ו/או ייגשו למועד פסיכומטרי אפריל - יעברו לשלב המיונים ללא עמידה בתנאי הסף.

מועמד שלא יעמוד בכל אחד מתנאי הסף - עד סוף חודש מאי - לא ימשיך בהליך המיון ומועמדותו תיפסל. 

החל משנת הלימודים תשפ"ט מועמד שנבחן שלוש פעמים בראיונות אישיותיים של אוניברסיטת בר-אילן ולא התקבל, לא יוכל להגיש מועמדות ללימודי רפואה באוניברסיטת בר-אילן פעם נוספת. ספירת מספר הראיונות תכנס לתוקף החל מהקבלה לשנת הלימודים תשפ"ו (ראיון אישי שיערך לצורך קבלה בתשפ"ה לא יספר).

מיון אישיותי

המיון האישיותי יכלול שני שלבים:

שלב ראשון - מבחן אישיות מקוון, הסבר על הבחינה בקישור כאן, (שימו לב שהקישור עודכן) מועדי המבחנים:

  1. יום חמישי, 11/4/2024, בין השעות: 12:00-16:30
  2. יום שישי, 12/4/24, בין השעות: 08:30-13:00
  3. יום שני, 15/4/24, בין השעות: 13:00-17:30
  4. יום רביעי, 17/4/24, בין השעות: 09:00-13:30
  5. יום חמישי, 25/4/24 בין השעות 09:00-13:30
  6.  משרתים במילואים שיירשמו בין התאריכים 1.5.24-12.5.24 בהתאם למתווה שפורסם תחת "נהלי הקבלה" ייבחנו בתאריך 17/5/24 בין השעות 9:00-13:30

כל מועמד יוכל להיבחן פעם אחת בלבד, מתוך אחד מחמשת המועדים שלעיל, לבחירתו. 

מועמד שיעבור את שלב המיון הממוחשב - יזומן לשלב השני, כאשר תוצאות המיון יישלחו לקראת סוף חודש מאי 2024. 

 

שלב שני - ראיונות אישיים פרונטליים בפקולטה לרפואה בצפת, הראיונות ייתקיימו בין התאריכים: 4-6/6, 9-10/6, 13/6.

השיבוצים למועד הראיון יתבצעו באופן אקראי, ולכן הנכם מתבקשים להיות פנויים במועדי הראיונות שפורטו לעיל. 

ציון הסכם לקבלה : בסוף התהליך יחושב ציון הסכם לקבלה, הציון מורכב מ-15% ציונים קוגנטיבים (פסיוכומטרי ובגרות) והמיון האישיותי 85% . 

עלות המיון 400 ש"ח חד פעמי ללא אפשרות להחזר. לינק לתשלום יישלח למועמדים הרלוונטיים, בתחילת חודש אפריל 2024.

 

בהצלחה!