מיון אישיותי

מיון אישיותי

רפואה הינה מקצוע הדורש שילוב של יכולות קוגניטיביות ואישיותיות. תכונות אלו מוערכות במבדקי המיון השונים.

מועמדים שיעברו את ציון הסכם הראשוני אשר יקבע על ידי שקלול ציוני הבגרות והפסיכומטרי יוזמנו לשלב המיונים האישיותיים.

הפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן משתמשת במערכת חדשנית להערכת מדדים אישיותיים שונים כגון תקשורת בין אישית, מודעות עצמית, ויכולת להתמודד עם מצבים. המבדק כולל מבחנים ממוחשבים, שאלון אישיותי וראיון.  

המבדקים האישיותיים לקראת שנה"ל תשפ"ד ייערכו בשיתוף מכון אדם מילא.

המבדקים הממוחשבים, ומילוי השאלון האישיותי יעשו בקמפוס הפקולטה לרפואה בצפת בין התאריכים 21-22.6 וב 25.6. השהות הצפויה בפקולטה כשלוש שעות. זימון למבדקים יישלח לכל המועמדים שעומדים בתנאי הסף הראשוניים של התוכנית השש שנתית. השיבוץ למועד הזימון ייקבע באופן אקראי על ידי מזכירות הסטודנטים. 

*** בקשות חריגות לזימון ליום ספציפי ניתן לשלוח עד ולא יאוחר מהתאריך 22/5/2023 למייל md.6year@biu.ac.il , נשתדל להתחשב בבקשות עד כמה שניתן***

הראיונות האישיותיים יעשו במועד אחר, ומרחוק החל מה 22.6 ובמהלך חודש יולי. תאריכים מדויקים יפורסמו בהמשך.

 

המבחן האישיותי של אוניברסיטת בר-אילן שונה מהמבדקים לתוכניות שש שנתיות במוסדות אחרים, ומהמבדקים לתוכנית הארבע שנתית באוניברסיטת בר-אילן. לפיכך, כל המועמדים נדרשים לעבור את המבדקים המיועדים לתוכנית זו.

לתשומת הלב, עלות המבדקים האישיותיים הינה 400 ש"ח למועמד.  

פרטים נוספים יעודכנו בהמשך.

בהצלחה!