שאלות נפוצות- תוכנית ארבע שנתית

מי יכול להירשם לתוכנית?

בני 18  לפחות בעת פתיחת שנת הלימודים. אזרחי ישראל, כולל מועמדים בעלי דרכון זר, במעמד של תושב. בעלי הנתונים הבאים: בעלי תואר ראשון ממוסדות מוכרים להשכלה גבוהה, המעניקים תואר זהה לתארים הניתנים באוניברסיטת בר אילן.

איזה תואר מקבלים בסיומה?

התואר הוא (Medical Doctor) M.D, תואר הזהה לתואר המתקבל מלימודים שש שנתיים בכל אוניברסיטה אחרת בארץ.

מהם תנאי הצגת המועמדות לתוכנית?

על המועמד לעמוד בתנאים הבאים:

  1. תואר ראשון ממוסד לימודים אקדמי המוכר ע"י המל"ג, בממוצע 80 ומעלה.(אין "עיגול של ממוצע הציונים)
  2. 7 קורסי ליבה בהיקפים ובציונים המפורטים ב"תנאי קבלה"

איזה תואר מומלץ ללמוד כתואר ראשון שיתאים ללימודי ההמשך ברפואה?

התארים המומלצים כלימודי תואר ראשון לפני לימודי המשך ברפואה הם כל תואר מתחום מדעי החיים/טבע/רפואה במוסד מוכר ע"י המל"ג. תארים אלה כוללים בתוכנית הלימודים שלהם בד"כ את קורסי הליבה, שהם חלק מדרישות הסף להצגת מועמדות.

יחד עם זאת, יכולים להגיש מועמדות גם סטודנטים שאינם בעלי תארים מתחומים אילו ונדרש מהם להשלים את קורסי הליבה בנפרד.

מתי נפתחת ההרשמה? האם יש הרשמה מאוחרת?

ההרשמה נפתחת בד"כ במהלך חודש ינואר. פרטים יהיו באתר:

 יש להקפיד להירשם בזמן. אין הרשמה מאוחרת.

מה עלי לעשות כדי להשלים את קורסי הליבה, אם לא נלמדו כחלק מהתואר הראשון?

ניתן להשלים את קורסי הליבה במרבית המוסדות האקדמיים תחת הפקולטות למדעי החיים/טבע/רפואה.

קיימות מכינות ייעודיות:

באוניברסיטת בר אילן

באוניברסיטה הפתוחה (אפיק מעבר לרפואה)

באוניברסיטת תל-אביב

באוניברסיטת אריאל

מהם שלבי הקבלה? כמה

 

זמן אורך התהליך?

בשלב הראשון על המועמד לעמוד בתנאי הסף (ממוצע תואר, קורסי ליבה). עליו להירשם לאוניברסיטה ולהיבחן במבחן הידע.

בשלב השני המועמד יזומן ע"י האוניברסיטה להמשך התהליך: מבחן מיר"ב בעל 2 חלקים אנליטי וביוגרפי.

בשלב השלישי יזומן המועמד לראיונות אישיים הכוללים מענה על שאלון של"ו.

בסוף השלב השלישי נקבע ציון סכם לקבלה לתוכנית ע"י האוניברסיטה, אם המועמד עומד בסכם, יקבל הודעת קבלה. התהליך אורך כחצי שנה מרגע ההרשמה ועד לקבלת תשובה סופית.

האם אוכל להירשם לאוניברסיטה גם אם לא השלמתי עדין את קורסי הליבה?

ניתן להירשם לאוניברסיטה בינואר(עם פתיחת ההרשמה), בתנאי שעד אוגוסט של אותה שנה יש להעביר גליון ציונים רשמי ומאושר ואישורי לימודים על קורסי הליבה הנדרשים.

איך אדע האם אני עומד בתנאי קורסי הליבה?

לבדיקת עמידה בתנאי קורסי הליבה יש למלא את הטבלה הבאה ולשלוח לכתובת המייל biu.medicine@biu.ac.il מענה יינתן תוך 10 ימי עבודה.

למי ניתן לפנות לעזרה בתהליך הרישום?

בכל נושאי רישום ניתן לפנות למרכז השירות והגיוס בטלפון 9392*