מבחן המיון - מבחן הידע

המידע המפורסם בדף זה תקף לרישום לשנה"ל תשע"ט

 

הרשמה למבחן הידע:
*יש להרשם רק פעם אחת למבחן, דרך האתר של אוניברסיטת בר אילן או דרך האתר של אוניברסיטת תל אביב.

מועד ראשון

מועד שני

 

 • המבחן מיועד למועמדים רשומים בלבד, לתכנית ה- 4 שנתית ברפואה לשנה"ל תשע"ט, באוניברסיטת תל-אביב ובאוניברסיטת בר-אילן.
 • רק מועמדים שעומדים בתנאי הרישום לשנת הלימודים תשע"ט (מסיימים את התואר בקיץ תשע"ח), יוכלו להירשם למבחן.
 •  שימו לב שיש להירשם גם לתכנית ה-4 שנתית וגם למבחן.
 • ציון מבחן המיון שהתקיים ב-2017 יוכר לצורך קבלה לשנת הלימודים תשע"ט, מועמד שיש לו ציון יכול לבחור האם להיבחן בשנית או לנסות להתקבל על סמך הציון הקיים.אם יחליט להיבחן מחדש הציון הגבוה יהיה הציון הקובע.

תוקף המבחן הוא לשנתיים.

מועדי הבחינה:

מועד ראשון - יום שלישי – 27.2.2018

מועד שני - יום רביעי – 28.3.2018

 • הבחינה תתקיים באוניברסיטת תל-אביב בשני המועדים.
 • מועמדים יכולים לגשת לשני המועדים, הציון הגבוה הוא הציון הקובע.
 • לא ניתן יהיה לערער על שאלות הבחינה או על הציון בבחינה

מבנה המבחן:

 • המבחן מכיל 120 שאלות רב-בררה. השאלות הן בארבעה נושאים: ביוכימיה, ביולוגיה מולקולרית, ביולוגיה של התא ופיזיולוגיה.
 • משך הבחינה שלוש שעות (180 דקות).
 • הבחינה תתקיים בשפה העברית, חלק מהמונחים בבחינה יהיו בשפה האנגלית.  
 • מבנה הבחינה - מבחן רב-ברירתי.

 

בשאלות בנושא המבחן ניתן לפנות למייל: test4year@tauex.tau.ac.il

סילבוס למבחן המיון לשנה"ל תשע"ט

שאלות לדוגמא - מבחן ידע

 

נוהל בקשות לתוספת זמן במבחן מיון לרפואה 4 שנתי

נבחן הסובל ממגבלה תפקודית/בריאותית ומבקש הארכת זמן בבחינה יגיש את בקשתו על גבי הטפסים המיועדים בצירוף אישורים רפואיים.

 • נבחן שימצא זכאי יקבל תוספת של עד 15 דקות עבור כל שעת בחינה.
 • בקשות לתוספת זמן יש לשלוח למייל: test4year@tauex.tau.ac.il

בנושא המייל יש לכתוב: בקשה לתוספת זמן במבחן מיון לרפואה 4 שנתי – 2018.

 • הבקשות ייבחנו וההחלטה תישלח במייל למגיש הבקשה. אין ערעור על ההחלטות.
 • ניתן להגיש בקשות עבור מועד הבחינה הראשון (27.2.18) עד לתאריך 12.2.18.  
 • ניתן להגיש בקשות עבור מועד הבחינה השני (28.3.18) עד לתאריך 12.3.18.
 • במידה וניתן אישור לתוספת זמן במועד הראשון הוא תקף גם למועד השני ואין צורך להגיש שוב את המסמכים.
 • נבחן אשר אושרה לו תוספת זמן ב-2017 ומעונין בתוספת זמן גם ב-2018 מתבקש לשלוח מייל בציון פרטיו (כולל מספר זהות) ולציין שאושרה לו תוספת זמן ב-2017. הבקשה תיבדק והנבחן יעודכן האם תוספת הזמן מאושרת גם לשנת 2018 או שעליו להגיש מסמכים נוספים.

המסמכים הנדרשים על מנת לדון בבקשות:

בקשה לתוספת זמן עקב לקות למידה

 1. אבחון מת"ל (לא יתקבלו אבחונים ממאבחנים פרטיים).
 2. טופס בקשה לתוספת זמן עקב לקות למידה.

 

בקשה לתוספת זמן מסיבות רפואיות

 1. טופס בקשה לתוספת זמן עקב מגבלות רפואיות
 2. טופס למילוי על ידי רופא - בקשה להארכת זמן בבחינות
 3. כתב ויתור על סודיות רפואית
 4. אישורים רפואיים רלוונטיים במידת הצורך

את הטופס למילוי ע"י רופא צריך למלא רופא ממערכת הבריאות הציבורית המפרט את הלקות הרפואית בציון ההשלכות התפקודיות על יכולת ההיבחנות של הנבחן.

 

בקשה לתוספת זמן עקב היריון

 1. טופס בקשה לתוספת זמן עקב היריון
 2. אישור רפואי על היריון

בקשה לתוספת זמן לעולים חדשים אשר נמצאים בארץ פחות מ-5 שנים במועד המבחן

1.טופס בקשה לתוספת זמן לעולה חדש או לתושב ארעי

2. תעודת עולה

 

לא נוכל לטפל בבקשות אשר תוגשנה באיחור, או ללא כל האישורים כמפורט לעיל.

ב ה צ ל ח ה !