נהלי רישום

הרישום התקיים בין התאריכים 21/1/18 - 19/2/18.

הרישום לשנה"ל תשע"ט הסתיים

לתשומת ליבכם, ההרשמה לתכנית מיועדת לאזרחים ישראלים בלבד.

יש לעיין בנהלי הרישום והקבלה המעודכנים לפני ביצוע ההרשמה. לידיעתכם, דמי ההרשמה אינם מוחזרים.

להלן טופס ההרשמה שיש למלא לצורך רישום למסלול.

להלן הטפסים שעל המועמד למלא בנוסף לטופס ההרשמה:

טופס הצהרת בריאות ; טופס הצהרה אישית ; הצהרה על קורסי ליבה ; טופס הצהרת לימודים

 

ניתן לשלוח את כל המסמכים סרוקים למייל kabala.medicine@biu.ac.il. בהמשך הדרך, ידרשו המסמכים המקוריים. 

אפשר גם לשלוח את המסמכים לכתובת: מדור קבלת תלמידים, אוניברסיטת בר-אילן רמת גן 52900.

או למסור את המסמכים במשרדי הקבלה של הפקולטה לרפואה(בנין 307), קמפוס רמת-גן:

א',ג' בין 11:30-14:00

ב',ה' בין 8:30-10:30

או במשרדי שמ"ע (בנין 502):

א'-ה' 8:30-18:00

 

למידע בנושא נהלי הרישום והגשת המסמכים ניתן לפנות למייל kabala.medicine@biu.ac.il או לטלפון *9392.

למידע נוסף ניתן לפנות למייל biu.medicine@biu.ac.il או לטלפון - 072-264-4980 בימים א'-ב', ד'-ה' בין השעות 10:00-12:00