נהלי הרשמה - תוכנית שש שנתית

*ההרשמה לתוכנית לשנת הלימודים תשפ"ד - הסתיימה*

שנת הלימודים למסלול השש שנתי תיפתח ב - 18/10/2023. 

*מי שיתקבל ויערוך תוכנית לימודים, יקבל את הנחת הרישום בתשלום הראשון של שכר הלימוד שלו.

זכאים להרשם מועמדים ומועמדות העומדים בתנאי הסף הבאים:

  • אזרחות ישראלית או תושבות קבע.
  • ציון פסיכומטרי תקף 680 או גבוה יותר (המועד האחרון התקף להרשמה לשנת לימודים הוא מועד מרץ/אפריל של אותה שנה).
  • אנגלית ברמת מתקדמים ב' לפחות. ציון של 120 או גבוה יותר בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי או במבחן אמי"ר או במבחן אמיר"ם. (ניתן לשפר את הציון באנגלית ולהציג נתונים חדשים עד שבוע לפני תחילת קורס הקיץ).
  • את תקנון הפטורים והכרה בלימודים קודמים באנגלית ניתן לראות באתר היחידה בקישור הזה
  • עברית בציון של 107 או גבוה יותר בפרק חשיבה במילולית לנבחנים שנבחנו במבחן הפסיכומטרי בעברית. מועמדים שלמדו בתיכון שבו שפת ההוראה אינה עברית או שנבחנו במבחן הפסיכומטרי בשפה שאינה עברית, ציון של 107 או גבוה יותר במבחן יעל או יעל נט.(ניתן לשפר את הציון במבחן יעל או יעל נט ולהציג נתונים חדשים עד שבוע לפני תחילת קורס הקיץ).
  • תעודת בגרות ישראלית בציון ממוצע משוקלל של 101 או גבוה יותר.
  • בחינת בגרות במתמטיקה בהיקף של 4 יח"ל בציון 85 (ללא בונוס) או גבוה יותר או 5 יח"ל בציון 80 (ללא בונוס) או גבוה יותר. רק מועדי חורף רלוונטיים. (בגרות מאי 2023 אינה רלוונטית לתשפ"ד).

יש לעיין בתנאי הקבלה המלאים לפני ביצוע ההרשמה. לידיעתכם, דמי ההרשמה אינם מוחזרים.

לתשומת ליבך, המשך תהליך המיון יכלול תשלומים נוספים. פרטים יפורסמו בהמשך.

מועמדים ומועמדות שנרשמו לאחת מתוכניות הלימודים של אוניברסיטת בר-אילן לשנת תשפ"ד (כולל רפואה תוכנית ארבע-שנתי), יכולים לבקש להוסיף את האפשרות להירשם לתוכנית השש-שנתית, ללא עלות נוספת. הפניה דרך טופס הפניה.

לגבי מידע בנושא נהלי הרישום והגשת המסמכים ניתן לפנות למדור קבלת תלמידים בטופס פניה או למרכז שירות וגיוס בטלפון 9392*