נהלי הרשמה - תוכנית שש שנתית

הודעה מיוחדת עבור משרתי המילואים

נכון לתאריך 21.4.24, אושר מתווה מיוחד עבור משרתי המילואים המועמדים לשנה"ל תשפ"ה. להלן המתווה

לאור פרסום המתווה, ההרשמה תפתח שוב עבור מועמדים העומדים בקריטריונים המפורטים במתווה בין התאריכים 1.5.24-12.5.24.

בנוסף, מועמדים שיירשמו בין התאריכים הנ"ל ייבחנו בשלב הראשון של המיונים האישיותיים בתאריך 17.5.24 בין השעות 9:00-13:30.

הערות חשובות:

1. מועמדים שלא נרשמו לאוניברסיטה לקראת שנה"ל תשפ"ה וכעת עם פרסום המתווה מעוניינים ברישום, עליהם לשלוח מייל עם האישורים הנדרשים כדי שיקבלו לינק לרישום. לצורך ביצוע הרישום יש לשלוח מייל ל sapir.halal@biu.ac.il בצירוף כל האישורים הנדרשים. מועמדים העומדים במתווה יקבלו קישור להרשמה במייל חוזר.

2. מועמדים שנרשמו לשנה"ל תשפ"ה ומועמדותם נפסלה עקב אי עמידה בקריטריונים לקבלה וכעת לאור פרסום המתווה זכאים להתמודד, אינם צריכים להירשם מחדש לאוניברסיטה. על המועמדים הנ"ל ליצור קשר במייל sapir.halal@biu.ac.il בצירוף האישורים המתאימים עד לא יאוחר מה 12.5.24.

- מועמדים המבקשים להירשם לאור המתווה החדש מתבקשים להגיש טופס 3010 למייל
sapir.halal@biu.ac.il , מועמד שלא יגיש טופס 3010 לא נוכל לאשר לו אישור ברישום.

 

 

 

ההרשמה לכלל המועמדים לשנה"ל תשפ"ה התקיימה בין התאריכים 11/02/2024-10/04/2024

*מי שיתקבל ויערוך תוכנית לימודים, יקבל את הנחת הרישום בתשלום הראשון של שכר הלימוד שלו.

זכאים להרשם מועמדים ומועמדות העומדים בתנאי הסף הבאים:

  • אזרחות ישראלית או תושבות קבע.
  • ציון פסיכומטרי תקף 680 או גבוה יותר (המועד האחרון התקף להרשמה לשנת לימודים הוא מועד מרץ/אפריל של אותה שנה).
  • אנגלית ברמת מתקדמים ב' לפחות. ציון של 120 או גבוה יותר בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי או במבחן אמי"ר או במבחן אמיר"ם. (ניתן לשפר את הציון באנגלית ולהציג נתונים חדשים , ניתן להיבחן עד 31.07.24).
  • את תקנון הפטורים והכרה בלימודים קודמים באנגלית ניתן לראות באתר היחידה בקישור הזה
  • עברית בציון של 107 או גבוה יותר בפרק חשיבה במילולית לנבחנים שנבחנו במבחן הפסיכומטרי בעברית. מועמדים שלמדו בתיכון שבו שפת ההוראה אינה עברית או שנבחנו במבחן הפסיכומטרי בשפה שאינה עברית, ציון של 120 או גבוה יותר במבחן יעל או יעל נט.(ניתן לשפר את הציון במבחן יעל או יעל נט ולהציג נתונים חדשים, ניתן להיבחן עד 31.07.24).
  • תעודת בגרות ישראלית בציון ממוצע משוקלל של 101 או גבוה יותר.
  • בחינת בגרות במתמטיקה בהיקף של 4 יח"ל בציון 85 (ללא בונוס) או גבוה יותר או 5 יח"ל בציון 80 (ללא בונוס) או גבוה יותר. רק מועדי חורף רלוונטיים. (בגרות מאי 2024 אינה רלוונטית לתשפ"ה).

יש לעיין בתנאי הקבלה המלאים לפני ביצוע ההרשמה. לידיעתכם, דמי ההרשמה אינם מוחזרים.

לתשומת ליבך, המשך תהליך המיון יכלול תשלומים נוספים, העלות הינה 400 ש"ח.

סטודנט שנרשם לרפואה יוכל לבחור באחד ממסלולי הלימוד שש שנתי/ארבע שנתי/ תלת שנתי בלבד ולא יוכל להירשם לשני מסלולים במקביל .

מועמד שנרשם לרפואה שש שנתי ומעוניין להוסיף עדיפויות לתואר ראשון ישלם פעם אחת דמי הרשמה ויפנה באמצעות טופס פנייה למדור קבלת תלמידים.

לגבי מידע בנושא נהלי הרישום והגשת המסמכים ניתן לפנות למדור קבלת תלמידים בטופס פניה או למרכז שירות וגיוס בטלפון 9392*