נהלי רישום

שלחו לחבר

הרישום לשנה"ל תש"פ יתקיים בין התאריכים 20.1.2019-16.2.2019

 

לתשומת ליבכם, ההרשמה לתכנית מיועדת לאזרחים ישראלים בלבד.

יש לעיין בנהלי הרישום והקבלה המעודכנים לפני ביצוע ההרשמה. לידיעתכם, דמי ההרשמה אינם מוחזרים.

להלן טופס ההרשמה שיש למלא לצורך רישום למסלול.

להלן הטפסים שעל המועמד למלא בנוסף לטופס ההרשמה:

טופס הצהרת בריאות ; טופס הצהרה אישית ; הצהרה על קורסי ליבה ; טופס הצהרת לימודים

לתשומת ליבכם, רק מועמדים שיוזמנו למבחן הביוגרפי ומס"ר יידרשו להציג טופס הצהרת בריאות.

ניתן לשלוח את המסמכים הדרושים כקבצים סרוקים לדוא"ל: kabala.medicine@biu.ac.il

רק קבצים בפורמט PDF קבילים, מסמך סרוק נחשב צילום לא מאושר ויהיה צורך בהצגת מסמך מקורי אם תתקבל/י.

אפשר גם לשלוח את המסמכים לכתובת: מדור קבלת תלמידים, אוניברסיטת בר-אילן רמת גן 52900.

או למסור את המסמכים במשרדי הקבלה של הפקולטה לרפואה(בנין 307), קמפוס רמת-גן:

א',ג' בין 11:30-14:00

ב',ה' בין 8:30-10:30

או במשרדי שמ"ע (בנין 502):

א'-ה' 8:30-18:00

 

למידע בנושא נהלי הרישום והגשת המסמכים ניתן לפנות למייל kabala.medicine@biu.ac.il או לטלפון *9392.

לפניות מתעניינים בלבד ניתן לפנות למייל biu.medicine@biu.ac.il או לטלפון - 072-264-4980 בימים א'-ד' בין השעות 10:00-12:00

לבדיקת עמידה בתנאי קורסי הליבה יש למלא את הטבלה הבאה ולשלוח לכתובת המייל biu.medicine@biu.ac.il