שלחו לחבר

נהלי רישום

ההרשמה לתוכנית הארבע שנתית לקראת שנת הלימודים תשפ"ג תתקיים בין התאריכים 16/1/2022- 13/2/2022 בחצות.

לתשומת ליבכם:

מועמדים שלמדו תואר ראשון במוסד אקדמי בחו"ל חייבים לקבל אישור שהם עומדים בתנאי הקבלה לתוכנית מראש ובכתב מאוניברסיטת בר-אילן. לא יוכרו אישורים שניתנו ממוסדות אחרים.

אוניברסיטת בר אילן אינה מתחייבת להכיר באישורים לקורסי ליבה שניתנו על ידי מוסדות אחרים.

אישורים על קורסי ליבה חייבים להתקבל במייל, ויש לשמור את הההתכתבות לצורך בירורים עתידיים. לא יוכר באישורים שניתנו בעל-פה.

לתשומת ליבכם, ההרשמה לתכנית מיועדת לאזרחים ישראלים בלבד.

יש לעיין בנהלי הרישום והקבלה המעודכנים לפני ביצוע ההרשמה. לידיעתכם, דמי ההרשמה אינם מוחזרים.

* החל מהרישום לשנה"ל תשפ"א, מועמדים שברצונם להתקבל לפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי בגליל של אוניברסיטת בר-אילן, יצטרכו לעמוד בראיונות אישיים ובשאלון של"ו. המבחנים הנ"ל יתקיימו במהלך חודש יוני בפקולטה לרפואה בצפת. ציון מס"ר משנים קודמות לא יתקבל.

טופס ההרשמה למסלול מופיע בדף הבית של אוניברסיטת בר-אילן וגם בקישור הבא.

להלן הטפסים שעל המועמד למלא בנוסף לטופס ההרשמה:

 הצהרה על קורסי ליבה ; טופס הצהרת לימודים

לתשומת ליבכם, רק מועמדים שיוזמנו לשלב ב' של המיונים יידרשו להציג טופס הצהרת בריאות וטופס הצהרה אישית.

יש לצרף את כל מסמכי ההרשמה הנדרשים לטופס ההרשמה.  מסמכים שישלחו בנפרד יטופלו בשלב מאוחר יותר.

 

רק קבצים בפורמט PDF קבילים, מסמך סרוק נחשב צילום לא מאושר ויהיה צורך בהצגת מסמך מקורי אם תתקבל/י.

אפשר גם לשלוח את המסמכים לכתובת: מדור קבלת תלמידים, אוניברסיטת בר-אילן רמת גן 52900.

או למסור את המסמכים במשרדי הקבלה של הפקולטה לרפואה(בנין 307), קמפוס רמת-גן:

א',ג' בין 11:30-14:00

ב',ה' בין 8:30-10:30

או במשרדי מדור שירות וגיוס (בנין 502):

א'-ה' 8:30-17:00

 

מידע בנושא נהלי הרישום והגשת המסמכים ניתן לפנות למדור קבלת תלמידים בטופס פניה

או למרכז שירות וגיוס בטלפון 9392*

לפניות מתעניינים בלבד ניתן לפנות למייל biu.medicine@biu.ac.il או לטלפון - 072-264-4980 בימים ב'-ד' בין השעות 10:00-12:00

*בזמני סגר- לא ינתן מענה טלפוני, אלא במייל בלבד.

לבדיקת עמידה בתנאי קורסי הליבה יש למלא את הטבלה הבאה ולשלוח לכתובת המייל biu.medicine@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 24/10/2021