נהלי רישום

ההרשמה לתוכנית הארבע שנתית לקראת שנת הלימודים תשפ"ד תתקיים בין התאריכים 22/1/2023- 15/2/2023 בחצות.

משרד הבריאות, בשיתוף הפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן משיק את תכנית "אילנות צוערים לרפואה", עתודת מנהיגות רפואית בגליל. 

זוהי תכנית מצוינות של משרד הבריאות שמטרתה להביא אתכם להיות רופאים מובילים בישראל. לפרטים נוספים על התוכנית לחצו כאן.

יש לעיין בנהלי הרישום ובתנאי הקבלה המעודכנים לפני ביצוע ההרשמה. לידיעתכם, דמי ההרשמה אינם מוחזרים.

טופס ההרשמה למסלול מופיע בדף הבית של אוניברסיטת בר-אילן וגם בקישור הבא. בסיומה של ההרשמה נשלח מייל אוטומטי המאשר אותה.

במהלך הרישום תתבקש/י להעלות את המסמכים הבאים בפורמט PDF בלבד:

  • אישור זכאות או תעודה לתואר ראשון.
  • גליון ציונים לתואר ראשון (מועמד ששנה"ל תשפ"ג היא שנת לימודיו האחרונה יצרף גליון ציונים הכולל את הקורסים שנלמדו עד מועד ההרשמה)
  • צילום תעודת זהות/דרכון
  • תעודת עולה (לעולים חדשים שנמצאים בארץ פחות מ- 7 שנים)

רק קבצים בפורמט PDF קבילים, מסמך סרוק נחשב צילום לא מאושר ויהיה צורך בהצגת מסמך מקורי אם תתקבל/י.

גודל כל אחד מהקבצים לא יעלה על 1MB וסך כל הקבצים לא יעלה על 2MB.

שם הקובץ יכול לכלול אותיות ומספרים בלבד.

במידה ותתקבל/י ללימודי רפואה תדרש/י להציג את המסמכים המקוריים.

יש לצרף את כל מסמכי ההרשמה הנדרשים לטופס ההרשמה.  מסמכים שישלחו בנפרד יטופלו בשלב מאוחר יותר.

מידע בנושא נהלי הרישום והגשת המסמכים ניתן לפנות למדור קבלת תלמידים בטופס פניה

או למרכז שירות וגיוס בטלפון 9392*