JIMS - Journal of Israeli Medical Students כתב העת של הסטודנטים לרפואה

JIMS - the Journal of Israeli Medical Students, כתב עת לסטודנטים לרפואה, הוקם בשנת 2021. זוהי פלטפורמה של סטודנטים-לסטודנטים, על מנת ללמד סטודנטים לרפואה איך לכתוב ולהתפרסם. מתוך חמשת מאמרי המחקר המקוריים בגיליון הפתיחה, שניים הוגשו על ידי סטודנטים בפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי; האחד, מאת מתן פאר, זכה בפרס בחירת העורך. קראו עוד בניוזלטר שלנו.

את הגיליון הראשון ניתן לראות כאן.
את הגיליון השני ניתן לראות כאן.
את הגיליון השלישי ניתן לראות כאן.
את הגיליון הרביעי ניתן לראות כאן.
את הגיליון החמישי (חורף 2023) ניתן לראות כאן.