תנאי קבלה

שלחו לחבר

תנאי קבלה למסלול לשנה"ל תש"פ

לתשומת ליבכם, החל משנה"ל תש"פ, דרישות קורסי הליבה השתנו.

1. ציון ממוצע משוקלל 80 לפחות בתואר ראשון, ממוסד להשכלה גבוהה המוכר בארץ ובעולם, המעניקים תואר זהה לתארים הניתנים באוניברסיטת בר-אילן. (B.A ; B.Sc)

2. סיום קורסי הליבה בציונים המפורטים מטה אשר נלמדו במסגרת לימודים לתואר ראשון במוסד אקדמי מוכר במדעי החיים או הטבע / רפואה / מדעים מדויקים (מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, מדעי המחשב, גיאופיזיקה) / הנדסה (תארי B.Sc. )

בוגרי מקצועות הבריאות(או אחר), גם אם מסיימים עם תואר B.Sc, מחויבים בהשלמת מקצועות הליבה.

קורסי הליבה

  • ביוכימיה - בהיקף של 4 ש"ס לפחות בציון של 75 לפחות
  • ביולוגיה של התא- בהיקף של 4 ש"ס לפחות בציון של 75 לפחות
  • ביולוגיה מולקולארית- בהיקף של 4 ש"ס לפחות בציון של 75 לפחות

במקצועות ביוכימיה, ביולוגיה של התא וביולוגיה מולקולרית נדרש ציון 75 לפחות ב - 4 ש"ס, ובלבד שממוצע שלושת הציונים הוא מעל 80.

  • מיקרוביולוגיה בסיסית / מבוא למיקרוביולוגיה- בהיקף של 4  ש"ס לפחות בציון של 75 לפחות. 
  • פיזיולוגיה בסיסית/ מבוא לפיזיולוגיה- בהיקף של 4 ש"ס לפחות בציון של 75 לפחות. 

* בפיזיולוגיה, 1 ש"ס לפחות חייב להיות בפיזיולוגיה של המערכות.

  • גנטיקה- בהיקף של 3 ש"ס לפחות, שעות פרונטאליות בלבד, בציון של 75 לפחות. 
  • סטטיסטיקה- בהיקף של 3 ש"ס לפחות, שעות פרונטאליות בלבד, בציון של 75 לפחות. 

 יאושר קורס סטטיסטיקה הנלמד במסגרת מדעי החברה ומקצועות הבריאות.

השינויים בתנאי הקבלה לשנת תש"פ ייכנסו לתוקפם החל מהרישום לשנה זו בינואר 2019:

  • הציון  לפטור בכל קורסי הליבה עולה ל-75.
  • לא יוכרו עוד קורסים בפיזיולוגיה של הצמח או מדעי הצמח כהשלמה לפטור מקורסי הליבה. 

מבחנים

מבחן ידע  - מבחן הבוחן את מרכיבי הידע העיקריים שנרכשו במהלך התואר הראשון ומהווים דרישות קדם לרישום לתכנית לרפואה לבעלי תואר ראשון; ביוכימיה, ביולוגיה של התא וביולוגיה מולקולרית כולל גנטיקה.

מבחן חשיבה– מבחן שנועד לבדוק חשיבה אנליטית*, ניתוח נתונים ומידע ויכולת הסקת מסקנות.

 * מועמדים שלמדו בבית ספר תיכון שאינו דובר עברית וגם סיימו תואר ראשון במוסד ששפת ההוראה בו אינה עברית, יקבלו תוספת זמן של חצי שעה במבחן החשיבה האנליטית. מועמדים אלה ימציאו את תעודת סיום התיכון שלהם ותעודת תואר ראשון, עד לתאריך סיום ההרשמה 19.02.2018. יש לשלוח את התעודות למדור קבלת תלמידים לידי מיכל סביון במייל לכתובת: kabala.medicine@biu.ac.il  ובדואר לכתובת מדור קבלת תלמידים, אונ' בר-אילן, רמת גן 5290000.

שאלון אישי ביוגרפי– מבחן שבוחן על מצבים שונים איתם התמודדו המועמדים בעבר.

 

ההתאמות האפשריות לנבחנים בחלק הראשון של מר"ב:

נא עיין ב"נהלי הרישום והקבלה" (עמוד 4).

מרכז הערכה -  לאחר המיון הראשוני יזומנו המועמדים המתאימים למבחנים במרכז הערכה. מבחנים אלה נועדו לאפיין את המועמדים על פי משתנים אישיים, שאינם נמדדים באמצעות מבחנים קוגניטיביים. מטרת המבחנים לבדוק מוטיבציה, כישורים בין-אישיים ועוד.