תנאי קבלה - תוכנית ארבע שנתית

תנאי קבלה למסלול מעודכנים לשנה"ל תשפ"ה

התאמות בהליך הקבלה למועמדים (משרתי מילואים) ללימודי רפואה בתוכניות הארבע שנתית לשנה"ל תשפ"ה

*התאמות בהליך הקבלה למשרתי מילואים לתשפ"ה - החלטת פורום דקאני הפקולטות לרפואה - מעודכן לתאריך 28.3.24

*הבהרה חשובה בנוגע להתאמות בהליך הקבלה למשרתי מילואים:

ממוצע קורסי הליבה חייב להיות 80 לפחות ב -7 מקורסי הליבה, בנוסף לתנאי הסף הבסיסי להרשמה של ציון 75 לפחות בכל אחד מקורסי הליבה.

לתשומת ליבכם, החל משנה"ל תש"פ, דרישות קורסי הליבה השתנו.

 1. ציון ממוצע משוקלל *80 לפחות בתואר ראשון, ממוסד להשכלה גבוהה המוכר בארץ ובעולם, המעניקים תואר זהה לתארים הניתנים באוניברסיטת בר-אילן. בעלי תואר דו-חוגי חייבים לעמוד בממוצע 80 ומעלה בכל אחד מהחוגים שלמדו (אין ממוצע בין ציוני התארים).

אין "פיצוי" על ממוצע נמוך מ-80 בתואר ראשון ע"י ממוצע גבוה בתואר שני.

הציון הקובע הוא הציון המופיע בגליון הציונים הרשמי של המוסד. למען הסר ספק, לא יתאפשר עיגול של הציון הממוצע.

 1. סיום קורסי הליבה בציונים המפורטים מטה, אשר נלמדו במסגרת לימודים לתואר ראשון במוסד אקדמי מוכר במסגרת תואר B.Sc במדעי החיים או הטבע / רפואה / מדעים מדויקים (מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, מדעי המחשב, גיאופיזיקה) או תואר בהנדסה B.Eng. קורסים שנלמדו במסגרת תואר שאיננו B.Sc (למשל B.A או B.Ed) לא יוכרו לפטור מקורסי הליבה.

בוגרי מקצועות הבריאות: סיעוד, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, רפואת חרום, הנדסאים (או אחר), גם אם מסיימים עם תואר B.Sc, מחויבים בהשלמת מקצועות הליבה.

**קורסי הליבה

 
קורס הליבה היקף (ש"ס)
ביוכימיה 4
ביולוגיה של התא 4
ביולוגיה מולקולרית 4
גנטיקה *3
מיקרוביולוגיה 4
פיזיולוגיה 4
סטטיסטיקה *3

* שעות פרונטליות- לא כולל תרגיל

 **  האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את הרכב הקורסים שנלמדו בתואר הראשון, הנדרשים לפטור מקורסי הליבה על בסיס התכנים האקדמיים הנלמדים בהם. במקרים מסויימים יתכן שסך השעות הנדרש יהיה גבוה ממספר השעות המינימלי הנדרש.

***  יאושר קורס סטטיסטיקה הנלמד במסגרת תואר בוגר במדעי החברה ומקצועות הבריאות.

על תהליך הקבלה והמיון בתרשים מקוצר ניתן לקרוא כאן.

תוכן אקדמי, ציונים ותוקף של קורסי הליבה

 • הציון  לפטור בכל הקורסים המשלימים לקורסי הליבה הוא 75 ומעלה.(אם למשל למדת 2 קורסים בהיקף 2 נ"ז כל אחד להשלמת קורס ליבה בן 4 נ"ז- עליך להשיג ציון סף 75 בכל אחד מהקורסים)
 • לא ניתן לעשות ממוצע בין קורסים המשלימים לקורס ליבה אחד.
 • קורסים בפיזיולוגיה של הצמח או מדעי הצמח אינם מוכרים כהשלמה לפטור מקורסי הליבה.
 • יוכרו רק קורסים שלמים המכילים את נושא הליבה, כקורסי ליבה. לא יוכרו תכנים חלקיים המהווים חלק מקורס מודולרי.
 • קורסים שנלמדו במסגרת תואר שני או שלישי אינם מוכרים לצורך פטור מקורסי ליבה, כולל קורסים בסטטיסטיקה.
 • ציון ממוצע בחוג לאחר תואר- לא קביל.
 • החל משנה"ל תשפ"ב כל נקודות הזכות  בנושא ליבה מסוים חייבות להלמד באותו מוסד לימודים
 • החל מקבלה לשנה"ל תשפ"ג, יוגבל תוקף קורסי הליבה ל-10 שנים. לא יתקבלו עוד קורסי ליבה שנלמדו 10 שנים ויותר לפני מועד הגשת המועמדות. שנת הלימודים היא הרלוונטית ולא מועד הקורס או המבחן.
 • החל מהרישום לתשפ"ד, קורס גנטיקה של מדעי החיים באוניברסיטת בן גוריון לא יתקבל יותר ללא השלמות. כל המועמדים שלמדו את הקורס גנטיקה בבן גוריון, יידרשו בהשלמת הקורס גנטיקה וגנומיקה של האדם..
 • במקרה של סתירה בין המידע שדווח ע"י המועמד/ת ובין גליון הציונים הרשמי, הקבלה ללימודים תיקבע לפי הגליון הרשמי בלבד.

בדיקה מקדמית של עמידה בתנאי הקבלה

מועמדים שלמדו לתואר ראשון במוסד אקדמי מוכר בישראל אינם חייבים לקבל אישור לעמידתם בתנאי הקבלה לפני ההרשמה. עמידתם בדרישות הקבלה תיבדק אם הם במידה והם יעברו בהצלחה את המיונים ויתקבלו ללימודים  בפקולטה .

מועמדים שלמדו תואר ראשון במוסד אקדמי בחו"ל חייבים לקבל אישור שהם עומדים בתנאי הקבלה לתוכנית מראש ובכתב מאוניברסיטת בר-אילן. לא יוכרו אישורים שניתנו ממוסדות אחרים.

 

ניתן לוודא עמידה בתנאי קורסי הליבה ע"י מילוי הטבלה הבאה ושליחתה לכתובת המייל biu.medicine@biu.ac.il מענה יינתן תוך 10 ימי עבודה.

הפקולטה לרפואה היא הגוף המוסמך היחיד לקביעת פטורים מקורסי ליבה.

אוניברסיטת בר אילן אינה מתחייבת להכיר באישורים לקורסי ליבה שניתנו על ידי מוסדות אחרים.

אישורים על קורסי ליבה חייבים להתקבל במייל, ויש לשמור את הההתכתבות לצורך בירורים עתידיים. לא יוכר באישורים שניתנו בעל-פה.

מועמדים שלמדו רפואה או רפואת שיניים ולימודיהם הופסקו מסיבות משמעתיות, לא יוכלו להירשם לתוכנית הארבע שנתית. מועמד מחוייב להציג אישור רשמי מהמוסד בו הוא למד שבו מפורטות הסיבות להפסקת לימודיו.

האחריות הבלעדית לוידוא עמידה בכלל תנאי הקבלה לתוכנית מוטלת על המועמד בלבד. האוניברסיטה מסירה כל אחריות כלפי מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה.

 

עדכונים בנושא שינויים בתנאי הקבלה

 • בעקבות מלחמת "חרבות ברזל", מוסדות שונים מאפשרים בחירה בציון בינארי בקורסים מסויימים בשנת הלימודים תשפ"ד. אנו מדגישים כי נדרש ציון מספרי (לפחות 75) בכל קורסי הליבה ולכן אין לבחור באפשרות של ציון בינארי בקורסי הליבה.
 • הקורסים במיקרוביולוגיה כללית שמספרם 71056, 71057 שנלמדו בפקולטה לחקלאות באוניברסיטה העברית  כוללים שעתיים  שיעור פרונטליות בלבד ולכן לא מספקים כליבה לקבלה לתוכנית ה-4 שנתית. סטודנטים שלמדו קורסים אלו מחוייבים בהשלמה של קורס בהיקף של לפחות 2 נק"ז (שעתיים שיעור פרונטלי), ובכפוף לכל הכללים האחרים הנוגעים של לימוד יותר מקורס אחד לנושא ליבה. הודעה זו תקפה גם למועמדים שקיבלו מאיתנו אישור קודם פרטני.
 • הקורס תורשת האדם שמספרו 64648 שנלמד במסגרת לימודי רוקחות לא מוכר כקורס ליבה לקבלה לתוכנית ה-4 שנתית גם לאחר השינוי בשנה"ל תשפ"ב כיוון שאינו כולל את המינימום הנדרש של שעות הוראה פרונטליות.

ציון "עובר" בקורסי ליבה

הפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר אילן  תכיר בציוני "עובר" שניתנו בקורסי ליבה המפורטים עד התאריכים המצוינים בלבד:

ציון "עובר" שניתן בקורסים שנלמדו בסמסטר ב' בשנת הלימודים תשע"ד 2013/14 (מבצע צוק איתן) יאפשר קבלה עד שנה"ל תשפ"ב כולל.

ציון "עובר" שניתן בקורסים שנלמדו בסמסטר ב' בשנת הלימודים תש"פ (2020 קורונה) יאפשר להתקבל לתוכנית עד שנה"ל תשפ"ד כולל.

לאחר מועד זה, לא תתאפשר קבלה עם ציון "עובר" בקורסי הליבה שידרשו במועד זה, וידרש ציון מספרי מעל ציון הסף לשנה"ל כפי שיקבע על ידי הפקולטה. מועמדים שלא יעמדו בתנאים אלה לא יוכלו להתקבל ללימודים, גם אם הם עברו את כל מבחני המיון האחרים. מודגש בזאת שעל המועמד לוודא שהוא עומד דרישות הקבלה. הפקולטה אינה בודקת את גיליונות הציונים הרשמיים לפני הקבלה ללימודים. ניתן לשלוח את רשימת הקורסים והציונים לבירור זכאות למייל: biu.medicine@biu.ac.il.

 

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתנאי הקבלה.

באחריות המועמד לעקוב אחר הפרסומים והעדכונים המתפרסמים מעת לעת באתר האינטרנט של האוניברסיטה עד לסגירת מועד הרישום/ העדכון ו/או הפרסום המאוחר יותר, הוא הגובר.