סגל אקדמי

משנה לדיקן

סגן דיקן

ראש מינהל הפקולטה

ראש מינהל הפקולטה
072-2644940