סגל אקדמי

דקנית

משנה לדקן

סגני דקן וחברי הנהלה

ראש מינהל הפקולטה

סגל קדם קליני