ד"ר קרן אגאי- שי

Senior Lecturer מרצה בכירה
טלפון
דוא"ל
kagayshay@gmail.com
דוא"ל בר-אילן
keren.agay-shay@biu.ac.il
תחום הוראה
אפידמיולוגיה
אפידמיולוגיה סביבתית
סטטיסטיקה
תחומי מחקר
אפידמיולוגיה סביבתית
מרכזי מחקר
הפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי, אוניברסיטת בר-אילן, צפת
  קורות חיים

  ד"ר קרן אגאי-שי היא מרצה בכירה החוקרת בתחום אפידמיולוגיה סביבתית.

  מחקר

  אפידמיולוגיה הנה תחום ידע הבוחן בין היתר, את האטיולוגיה (גורם סיבתי) להיארעות מחלות באוכלוסייה. אפידמיולוגיה סביבתית הנה תחום מחקר בינתחומי המתמקד בבחינת הקשר בין מגוון החשיפות הסביבתיות המזיקות והמיטיבות אליהן אנו נחשפים והשפעתן על הבריאות.  עיקר העניין שלי כאפידמיולוגית סביבתית מתמקד בבחינת הקשר בין חשיפות סביבתיות חיוצוניות ("אקספוזום")- שליליות וחיוביות  על בריאות הילוד והילד. לדוגמא, קרבה לטבע ולסביבה ירוקה יכולה לשפר את מצב הבריאות, לעומת זאת חשיפה לזיהום אוויר עלולה לפגוע בבריאות. בעבודתי כחוקרת, אני בוחנת את ההשפעות המזיקות והמיטיבות של הסביבה על הבריאות. כמו-כן אני מבצעת מחקרי הערכת סיכון המשמשים כלי לקבלת החלטות.

  להלן מספר פרויקטים מחקריים כדוגמאות לתחומי העניין שלי :

  במספר מחקרים קודמים, נבחן הקשר בין חשיפות סביבתיות שונות כגון זיהום אוויר חוץ מבני, טמפרטורה, מגורים בקרבת פארקים ובסביבה ירוקה והשפעת כל אלה יחד ובנפרד על הסיכון ללידת ילוד עם תוצאי הריון שליליים.  במסגרת מחקר זה, נבחן הקשר בין חשיפות אלה בקרב 2,000,000 ילודים בשנים 2000-2014. במחקר נבחנת האינטראקציה האפשרית עם שימושי-קרקע שונים (קרקע חקלאית וקרקע בסביבה עירונית). כמו-כן נבחן האם לנשים ממעמד סוציואקונומי נמוך האפקט המיטבי הנו משמעותי יותר כפי שדווח בעבר באזור תל-אביב. במחקר נבדקים  תוצאי הריון שלילים הבאים: משקל לידה נמוך ומשקל לידה נמוך מאוד, מומים מולדים, פגות ופגות חמורה. המחקרים במסגרת זו מתבצעים בשיתוף פעולה עם משרד הבריאות וכן עם פרופסור איתמר לנסקי ופרופסור דוויד ברודאי.

  במחקר מסוג אחר, במסגרת פרויקט מחקרי של הערכת העלות הכלכלית-בריאותית של חשיפה לזיהום האוויר עבור פליטות מסקטור התעשייה והתחבורה במפרץ חיפה- מתבצעת הערכת סיכון לבריאות כתוצאה ממידול של פליטות של זיהום אוויר.  במחקר , בשיתוף פרופסור ניר בקר מתל חי, נדרשת יכולת לבצע סקירות ספרותיות נרחבות ואינטגרציה של ידע ממגוון מקורות. במסגרת המחקר, מתבצעת  הערכת תוספת התחלואה על סמך נתונים ממגוון מקורות: נתוני רמות החשיפה ממידול של פליטות, נתונים של שיעורי האוכלוסייה החשופה בסיכון (נתוני למ"ס), רמת התחלואה הבסיסית (נתוני משרד הבריאות ונתונים מהספרות) ועקומות מנה תגובה ממחקרי מטה-אנליזה. 

  מחקר אחר נעשה בשיתוף ד"ר אביעד זיק מהדסה והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. במחקר נבחן האם מגורים בנפת חיפה מעלים את הסיכון לסרטן. מטרת מחקר זה לבחון היארעות סרטן בנפת חיפה בהשוואה לשאר הארץ בתקנון לגורמי סיכון וערפלנים פרטניים במחקר עוקבה.

  ישנו יתרון רב במעבדה לסטודנטים בעלי ידע קודם והבנה בסטטיסטיקה, גיאוגרפיה ו-GIS, וכן יתרון לסטודנטים בעלי הכרות עם תוכנות סטטיסטיות ובעיקר R וכן RStudio

  פרסומים

   

  Agay-Shay K, Friger M, Linn S, Peled A, Amitai Y, Peretz C ."Periodicity and time trends in the prevalence of total births and conceptions with congenital malformations among Jews and Muslims in Israel, 1999-2006: A time series study of 823,966 births". Birth Defects Research Part A: Clinical and Molecular Teratology, 2012; 94: 438–448, 3.

  Agay-Shay K, Amitai Y, Peretz C, Linn S, Friger M , Peled A. "Exploratory Spatial Analysis of Congenital Malformation(CM) in Israel, 2000-2006".ISPRS International Journal of Geo-Information. 2013 ;2(1):237-255.ISSN: 2220-9964.

  Agay-Shay K, Friger M, Linn S, Peled A, Amitai Y, Peretz C."Ambient Temperature & Congenital Heart Defects." Human Reproduction. 2013 Aug; 28(8):2289-97. doi: 10.1093/humrep/det244.

  Agay-Shay K, Friger M , Linn S , Peled A, Amitai Y, Peretz C ."Air Pollution and Congenital Heart Defects." Environmental Research. 2013 Jul;124:28-34. doi: 10.1016/j.envres.2013.03.005.

  Agay-Shay K, Peled A , Valentín C APeretz C, Amitai Y, Linn S, Friger M,  Nieuwenhuijsen MJ "Green spaces and Adverse Pregnancy Outcomes"Occupational and Environmental Medicine, 2014 Apr 23. doi: 10.1136/oemed-2013-101961.

  Agay-Shay K, Martinez D, Valvi D, Gracia-Esteban R, Basagaña X, Robinson O, Casas M, Sunyer J, Vrijheid M. "Gestational Exposure to Endocrine-Disrupting Chemicals and Child Weight Status at Age 7 Years; a Multi Pollutant Approach". Environmental Health Perspective. 2015 Oct;123(10):1030-7. doi: 10.1289/ehp.1409049.

  Agay-Shay K. "Green spaces in urban environment and infant health". (in Hebrew). Ecology and Environment. 2014;(3)223-224. Per-reviewed Journal since 2014.

  Agay-Shay K, Rudolf M, Rubin L, Haklaie Z, Grotto I. " Secular Trends in Fetal Growth Between 2000 to 2014 in Singleton Live Births from Israel". Scientific reports. 2018 Jan 18;8(1):1089. doi: 10.1038/s41598-018-19396-w.

  Saadi D, Agay-Shay K, Tirosh E, Schnell I. “A comparison of the effects of selected mono-ethnic urban environments on the autonomic functions of Muslim and Jewish women in Israel”. Environmental Monitoring and Assessment. 2018 Oct 2;190(11):627. doi: 10.1007/s10661-018-7000-0.

  Agay-Shay K, Michael Y, Basagaña X, Martínez-Solanas E, Broday D, M Lensky I, Rudolf M, Rubin L, Kent R, Levy N, Haklai Z, Grotto I.” Mean and Variance of Greenness and Pregnancy Outcomes in Tel-Aviv during 2000-2014: Longitudinal and Cross-Sectional Approaches”. International Journal of Epidemiology, 2018 Dec 13. 1–19. doi: 10.1093/ije/dyy249.

  Saadi D, Agay-Shay K, Tirosh E, Schnell I. “The effects of crossing ethnic boundaries on the autonomic nervous system in Muslim and Jewish young women in Israel”. Scientific reports. 2019 Feb;9(1):1589. doi: 10.1038/s41598-018-38290-z.

  Sever A, Essa-Hadad J, Luder,A, Weiss O, Agay-Shay K, Rudolf M.” Keeping children safe:  A model for predicting families at risk for recurrent childhood injuries”. Public Health. 2019 May;170: 10-16. doi: 10.1016/j.puhe.2019.02.003.

   Saadi D,  Tirosh E, Agay-Shay K, Schnell I“Ethnic differences in home related maternal stress: Muslim and Jewish mothers”. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2019 Nov 10;16(22). doi: 10.3390/ijerph16224393

  Deziel N.C, Brokovich E, Grotto I, Clark C.J, Barnett-Itzhaki Z, Broday D, Agay-Shay K. “Unconventional oil and gas development and health outcomes: a scoping review of the epidemiological research”. Environmental Research. 2020 March; 182.

  doi:10.1016/j.envres.2020.109124

  Saadi D, Schnell I, Tirosh E, Basagaña X, Agay-Shay K. ”There’s no place like home? The psychological, physiological, and cognitive effects of short visits to outdoor urban environments compared to staying in the indoor home environment, a field experiment on women from two ethnic groups”. Environmental Research. August 2020; 187. doi.:10.1016/j.envres.2020.109687

  Agay-Shay K. "Direct and indirect links between COVID-19 pandemic, environmental exposures and health". (in Hebrew). Ecology and Environment. 2020;(1). Per-reviewed Journal since 2014.

   

  תאריך עדכון אחרון : 14/11/2023