English שלחו לחבר

סגל קליני

שם מחלקה / קליניקה / מרכז מחקר מרכז רפואי תחומי הוראה
ד"ר ג'ריס חכים אורתופדיה ביה"ח E.M.M.S הסקוטי בנצרת
ד"ר מרואן חכים נשים ויולדות ביה"ח E.M.M.S הסקוטי בנצרת
ד"ר מג'די חלבי קרדיולוגיה ביה"ח "זיו" בצפת
ד"ר מחמד חלבי פנימית ביה"ח "זיו" בצפת
ד"ר אמיר חמוד פנימית המרכז הרפואי לגליל
ד"ר כמאל חמוד אורתופדיה ביה"ח ע"ש "ברוך פדה" בפוריה
ד"ר רולה חמיסה פרח שירותי בריאות כללית, מחוז צפון
ד"ר אנעם חנות נפרולוגיה ביה"ח ע"ש "ברוך פדה" בפוריה
ד"ר אצם חסיד עיניים ביה"ח "זיו" בצפת
פרופ' כמאל חסן נפרולוגיה המרכז הרפואי לגליל
ד"ר ברוך חרש שירותי בריאות כללית, מחוז צפון רפואת המשפחה
ד"ר רועי טל ילדים המרכז הרפואי לגליל
ד"ר ערן טל-אור רפואה דחופה ביה"ח ע"ש "ברוך פדה" בפוריה
ד"ר רנה טנדלר נשים ויולדות המרכז הרפואי לגליל
ד"ר וליד טרביה משפחה | שירותי בריאות כללית, מחוז צפון
ד"ר אנה טשרניחובסקי דימות המרכז הרפואי לגליל
ד"ר שי יגנה המטולוגיה ביה"ח ע"ש "ברוך פדה" בפוריה
ד"ר מיכאל יואכים פה ולסת ביה"ח ע"ש "ברוך פדה" בפוריה
ד"ר נטע יואלי פסיכיאטריה ביה"ח "זיו" בצפת
ד"ר אלון יולביץ' ילדים המרכז הרפואי לגליל
ד"ר מיכאל יוליש עיניים ביה"ח "זיו" בצפת
פרופ' ג'וני יונס נשים ויולדות ביה"ח ע"ש "ברוך פדה" בפוריה
ד"ר עאוני יוסף אורתופדיה | שירותי בריאות כללית, מחוז צפון
ד"ר אורי יצקר פסיכיאטריה ביה"ח "זיו" בצפת
ד"ר הדסה כהן-לולב שירותי בריאות כללית, מחוז צפון רפואת המשפחה