English שלחו לחבר

סגל קליני

שם מחלקה / קליניקה / מרכז מחקר מרכז רפואי תחומי הוראה
ד"ר ישי מינצקר מכבי שירותי בריאות, מחוז צפון בדיקות סקר באונקולוגיה, סטטיסטיקה, רפואה נתמכת ראיות, רפואת המשפחה
ד"ר והיב מיעארי ילדים | שירותי בריאות כללית, מחוז חיפה וגליל מערבי
ד"ר ענבל מלמד-טרץ נשים ויולדות ביה"ח ע"ש "ברוך פדה" בפוריה
ד"ר לילך מלצקי משפחה | Clalit Health Services, Sharon/Shomron Districts | פקולטה לרפואה בגליל, קמפוס צפת רפואת המשפחה
ד"ר מיכל מנסובסקי מכבי שירותי בריאות, מחוז צפון רפואת המשפחה
ד"ר מוניר מרעי פנימית ביה"ח ע"ש "ברוך פדה" בפוריה
ד"ר איברהים מרעי קרדיולוגיה ביה"ח ע"ש "ברוך פדה" בפוריה
ד"ר איברהים מרעי קרדיולוגיה ביה"ח ע"ש "ברוך פדה" בפוריה
ד"ר פיראס מרעי משפחה | שירותי בריאות כללית, מחוז צפון
ד"ר נעמה מרקוס-בראון נשים ויולדות ביה"ח "זיו" בצפת
ד"ר טל מרשק אף אוזן גרון המרכז הרפואי לגליל
ד"ר ריטה משוב משפחה | שירותי בריאות כללית, מחוז צפון
ד"ר גטאס נאסר פנימית המרכז הרפואי לגליל
ד"ר ואהיל נאסר נפרולוגיה המרכז הרפואי לגליל
ד"ר והיל נאסר ילדים ביה"ח ע"ש "ברוך פדה" בפוריה
ד"ר נאדרה נאסר-סאמרה מכון גנטי ביה"ח "זיו" בצפת
ד"ר מרינה נודלמן אנדוקרינולוגיה המרכז הרפואי לגליל
ד"ר מארי נופי-ברהום שירותי בריאות כללית, מחוז צפון ילדים
ד"ר אירנה נורדקין קרדיולוגיה ביה"ח "זיו" בצפת
פרופ' פריד נח'ול נפרולוגיה ביה"ח ע"ש "ברוך פדה" בפוריה
ד"ר מרגריטה ניימרק משפחה | שירותי בריאות כללית, מחוז צפון
פרופ' עאסי נימר פנימית המרכז הרפואי לגליל
ד"ר אורנה ניצן מחלות זיהומיות ביה"ח ע"ש "ברוך פדה" בפוריה
ד"ר ויליאם נסיר פנימית ביה"ח ע"ש "ברוך פדה" בפוריה
ד"ר סוהיל נסראללה אונקולוגיה ביה"ח ע"ש "ברוך פדה" בפוריה