English שלחו לחבר

סגל קליני

שם מחלקה / קליניקה / מרכז מחקר מרכז רפואי תחומי הוראה
פרופ' משה בן עמי נשים ויולדות ביה"ח ע"ש "ברוך פדה" בפוריה
פרופ' יזהר בן שלמה נשים ויולדות ביה"ח ע"ש "ברוך פדה" בפוריה
ד"ר ענבר בן-שחר נשים ויולדות ביה"ח "זיו" בצפת
ד"ר אילת בר משפחה | שירותי בריאות כללית, מחוז צפון
ד"ר ערן בר-מאיר כירורגיה פלסטית ביה"ח ע"ש "ברוך פדה" בפוריה
ד"ר אנדרי בראטשר המטולוגיה המרכז הרפואי לגליל
ד"ר מסעד ברהום הנהלת בית החולים המרכז הרפואי לגליל
ד"ר מארי ברהום נופי שירותי בריאות כללית, מחוז חיפה וגליל מערבי ילדים
ד"ר אלכסנדר ברודסקי שירותי בריאות כללית, מחוז צפון ילדים
ד"ר טלי ברטלר פסיכיאטריה ביה"ח "זיו" בצפת
ד"ר אלכסנדר ברלין הרדמה ביה"ח "זיו" בצפת
ד"ר ולרי ברסודסקי עיניים המרכז הרפואי לגליל
ד"ר סוזן ברש משפחה | מכבי שירותי בריאות, מחוז צפון
ד"ר בישארה בשארת הנהלת בית החולים ביה"ח E.M.M.S הסקוטי בנצרת
ד"ר עמיר בשקין אנדוקרינולוגיה המרכז הרפואי לגליל
ד"ר חנין ג'באלי-חביב עיניים ביה"ח ע"ש "ברוך פדה" בפוריה
ד"ר ג'ים ג'דעון רפואת המשפחה המרכז הרפואי לגליל
ד"ר איאד ג'השאן נשים ויולדות בית החולים הצרפתי בנצרת
ד"ר יזיד גואברה פנימית ביה"ח E.M.M.S הסקוטי בנצרת
ד"ר אורנה גוטפריד-דלי אנדוקרינולוגיה ביה"ח "זיו" בצפת
ד"ר אלכסנדר גולדברג קרדיולוגיה ביה"ח "זיו" בצפת
ד"ר משה גולדפלד דימות המרכז הרפואי לגליל
פרופ' פיטר גילבי אף אוזן גרון | שירותי בריאות כללית, מחוז חיפה וגליל מערבי
ד"ר יוסף גלושטיין ילדים | שירותי בריאות כללית, מחוז צפון
פרופ' אלון גלזברג