English שלחו לחבר

המרכז הרפואי לגליל

עשייה מחקרית בבתי חולים המסונפים לפקולטה 

נפרולוגיה

 

 

 

שם תחום מחקר
פרופ' פוטרמן חיים משנה לדיקן למחקר ומנהל מכון המחקר במרכז הרפואי לגליל Cellular and Molecular Autoimmunity
פרופ' פליק צפורה Human Genetics