English שלחו לחבר

אי-יציבות ודינמיקה של כרומוזומים, ארגון מרחבי של כרומטין

שם מרכזי מחקר
פרופ' און איתי ארגון העל של הגנום והשפעתו על גדילה, התפתחות ומחלות פקולטה לרפואה בגליל, קמפוס צפת