עברית Tell a Friend

אי-יציבות ודינמיקה של כרומוזומים, ארגון מרחבי של כרומטין

Name Research center
Prof. Onn Itay Associate Professor Bar-Ilan University Azrieli Faculty of Medicine, Safed