לזכרם וזכרן In Memoriam

 

candle pixabay

הפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי זוכרת את הסגל האקדמי שהלכו לעולמם.
יהי זכרם וזכרן ברוך.

The Azrieli Faculty of Medicine remembers academic faculty members who have passed away. 
May their memories be for a blessing.

 

 

 

פרופ' מיכאל וינגרטן
Prof. Michael Weingarten

הפקולטה לרפואה - משנה לדיקן חינוך רפואי
Faculty of Medicine - Associate Dean Medical Education

2018

פרופ' אנטוני לודר
Prof. Anthony Luder

מרכז רפואי זיו - ילדים
Ziv Medical Center - Pediatrics

2021

פרופ' אמיר קופרמן
Prof. Amir Kuperman

מרכז רפואי הגליל - ילדים
Galilee Medical Center - Pediatrics


Memorial at 2023 MD Graduation\אות הוקרה בטקס רפואה 2023

2021

ד"ר מלאד קרואני
Dr. Milad Qarawany 

מרכז רפואי צפון - ראש יחידת הטראומה
Tzafon Medical Center - Head of Trauma Unit

2021

ד"ר אורנה ניצן
Dr. Orna Nitzan

מרכז רפואי צפון - מנהלת יחידה מקצועית למניעת זיהומים
Tzafon Medical Center - Head of Professional Infection Prevention Unit

2020

ד"ר דיאב גאנם
Dr. Diab Ganem

מרכז רפואי צפון - מנהל מחלקה קרדיולוגית
Tzafon Medical Center - Head of Cardiology Department

2020