לזכרם וזכרן In Memoriam

 

candle pixabay

הפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי זוכרת את הסגל האקדמי שהלכו לעולמם.
יהי זכרם וזכרן ברוך.

The Azrieli Faculty of Medicine remembers academic faculty members who have passed away. 
May their memories be for a blessing.

     
פרופ' מיכאל וינגרטן
Prof. Michael Weingarten
הפקולטה לרפואה - משנה לדיקן חינוך רפואי
Faculty of Medicine - Associate Dean Medical Education
2018
פרופ' אנטוני לודר
Prof. Anthony Luder
מרכז רפואי זיו - ילדים
Ziv Medical Center - Pediatrics
2021
פרופ' אמיר קופרמן
Prof. Amir Kuperman
מרכז רפואי הגליל - ילדים
Galilee Medical Center - Pediatrics
2021
ד"ר מלאד קרואני
Dr. Milad Qarawany 
מרכז רפואי צפון - ראש יחידת הטראומה
Tzafon Medical Center - Head of Trauma Unit
2021