English שלחו לחבר

ביולוגיה התפתחותית וויסות תאי גזע

שם
ד"ר אנשל-סייפרס דוד זקיק השערה כמודל להבנת תהליכים התפתחותיים ובקרה של תאי גזע בעובר ובחיה הבוגרת