English שלחו לחבר

בקרת הביטוי הגנטי במערכת החיסון בבריאות ובחולי

שם מרכזי מחקר
ד"ר אבני אורלי רגולציה אפיגנטית בביטוי הגנים של תאי T, וכשלי תפקוד חיסוניים. פקולטה לרפואה בגליל, קמפוס צפת